Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ik schreef er vier keer eerder over; voorzeggend dat de Grieken de bezuinigingen niet op de afgesproken tijd rond zouden krijgen en hun schulden niet kunnen aflossen. Ze krijgen nu twee jaar uitstel om de norm van 3% te halen en andermaal 20 miljard euro steun.

De feiten zijn dus:

De schuld loopt nog fors op ( boven de pactnorm en extra leningen en hogere rente);

Nederland moet nogmaals bijspringen, ook al zei Rutte ‘ze krijgen geen cent meer.’

  1. De roomskatholieke kerk in Griekenland is schatrijk;
  2. De miljardairs en kleinere rijken hebben alles naar het buitenland gebracht.
  3. Griekenland heeft door –en dat is misschien nog wel het ergste- dat de EU niet doorpakt.
  4. Het Griekse volk valt deels terug in ongekende armoe.
  5. De terugbetaling zal 30 jaar vergen en uiteindelijk niet plaatsvinden.

Dit alles is het gevolg van twee hoofdzaken: Vroegere Griekse regeringen hebben jarenlang meer geld uitgegeven dan er beschikbaar was; Banken hebben eindeloos aan Hellas geleend zonder duidelijk onderpand of kredietwaardigheidstest. De facto hebben eigenlijk die banken enorme schulden opgebouwd, want als ze het niet terugkrijgen torsen zij die schulden c.q. afschrijvingen, tot bankroets toe. Als de respectievelijke landen hun banken dan bij moeten springen, betreft dit belastinggeld.

Slotsom: linksom of rechtsom de burgers in die donorlanden betalen voor het wangedrag van anderen. Dat zou in een echte rechtsstaat niet mogelijk moeten zijn. Hoezo de vervuiler/veroorzaker betaalt? De EU is zo bezien geen rechts'staat'.

Ik neem het de Grieken niet kwalijk; wij zijn niet slimmer dan zij. Helaas.

Sta mij een woordspeling toe. De naam Hellenen krijgt een vurige betekenis.

Interessante artikelen

Een vreedzame wereld willen we allemaal, maar is dit wel zo? Aan welke voorwaarden zou die samenleving moeten voldoen? Als we de afschuwelijke gebeurtenissen in Spanje deze keer als uitgangspunt nemen


Een deel van de mensen voorziet een catastrofisch eind van de mensheid als gevolg van de klimaatcrisis. De aarde zou onbewoonbaar worden.  Dat duurt nog even maar het kan. De effecten van een 4, 5 gra


Als ik dan toch in een vakje moet, dan ben ik een Lucyanist.

Stel dat de klimaatverandering doorzet en niet zo langzaam als we nu aannemen, omdat de ene verandering een versnelling van de andere vero