Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ik schreef er vier keer eerder over; voorzeggend dat de Grieken de bezuinigingen niet op de afgesproken tijd rond zouden krijgen en hun schulden niet kunnen aflossen. Ze krijgen nu twee jaar uitstel om de norm van 3% te halen en andermaal 20 miljard euro steun.

De feiten zijn dus:

De schuld loopt nog fors op ( boven de pactnorm en extra leningen en hogere rente);

Nederland moet nogmaals bijspringen, ook al zei Rutte ‘ze krijgen geen cent meer.’

  1. De roomskatholieke kerk in Griekenland is schatrijk;
  2. De miljardairs en kleinere rijken hebben alles naar het buitenland gebracht.
  3. Griekenland heeft door –en dat is misschien nog wel het ergste- dat de EU niet doorpakt.
  4. Het Griekse volk valt deels terug in ongekende armoe.
  5. De terugbetaling zal 30 jaar vergen en uiteindelijk niet plaatsvinden.

Dit alles is het gevolg van twee hoofdzaken: Vroegere Griekse regeringen hebben jarenlang meer geld uitgegeven dan er beschikbaar was; Banken hebben eindeloos aan Hellas geleend zonder duidelijk onderpand of kredietwaardigheidstest. De facto hebben eigenlijk die banken enorme schulden opgebouwd, want als ze het niet terugkrijgen torsen zij die schulden c.q. afschrijvingen, tot bankroets toe. Als de respectievelijke landen hun banken dan bij moeten springen, betreft dit belastinggeld.

Slotsom: linksom of rechtsom de burgers in die donorlanden betalen voor het wangedrag van anderen. Dat zou in een echte rechtsstaat niet mogelijk moeten zijn. Hoezo de vervuiler/veroorzaker betaalt? De EU is zo bezien geen rechts'staat'.

Ik neem het de Grieken niet kwalijk; wij zijn niet slimmer dan zij. Helaas.

Sta mij een woordspeling toe. De naam Hellenen krijgt een vurige betekenis.

Interessante artikelen

Het duurde tot 2018 voordat er een tv=programmaserie geheel werd gewijd aan wat er zoal verdiend wordt. Wat mij trof, is dat we al decennia een duidelijk beeld hebben van lerarensalarissen, loddgieter


Trouw en Nieuwsuur verdienen comlimenten voor hun zoekwerk naar de hulpgoederen voor Syrische, zogenaamde gematigde groeperingen. Terwijl in Nederland in diverse sectoren dringend behoefte is aan meer


De ISIS-beweging heeft haar doel duidelijk gemaakt. Het zal niemand verwonderen. De opstandige beweging wil een orthodoxe, islamitische staat vestigen. De bevolking, laat staan de tegenstanders in het