Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Stel, dat we het regeerakkoord beschouwen als een complex pakket van bezuinigingsmaatregelen en sociale hervorming (inkomensnivellering), dat hoogst noodzakelijk is gezien de erbarmelijke staat van de overheidsfinanciën en sociale ongelijkheid.  De overheidsschuld is immers opgelopen naar meer dan 410 miljard euro. Dan kunnen we dit akkoord en pakket beschouwen als zijnde van strategische waarde. Hierbij past een communicatieplan van hoge kwaliteit. Daarvan bleek in de afgelopen week geen grein.

De oorzaken hiervoor waren divers. Voor een sterkte-zwakte analyse van de nieuwe coalitie was geen tijd. Evenmin voor een studie van kansen en bedreigingen. Voor een Destep-analyse evenmin. Niet voor het economische deel in deze analysemethode en al helemaal niet voor verbanden tussen de economische component, de sociale en de technologische (uitvoeringslogistiek) en de politieke. Voor een analyse volgens het causale veldmodel was al helemaal geen tijd, omdat dit model een onderzoek vergt naar alle onderlinge verbanden en invloeden tussen alle actoren en factoren.

De conclusie is derhalve: voor een ingrijpende wijziging in de maatschappelijke verhoudingen en budgettaire consequenties heeft de politiek binnen het huidige stelsel tijdens de vorming van een regering geen tijd. De theoretische reeks is, zoals we weten: doelen, analyse, bijstelling van de doelen, strategie-opties, strategiekeuze, uitvoeringsweging (hebben we de middelen voor de gekozen strategie), uitvoeringskeuze en plan van aanpak, terugvalscenario’s, daadwerkelijke uitvoering en evaluatie en lering. Van deze reeks zijn in de praktijk van het regeerakkoord slechts twee componenten overeind gebleven: doelen en middelen. De rest kwam niet aan bod. De harde conclusie is, dat voor grote en complexe aanpak van overheids- of nationale vraagstukken in het stelsel veel meer tijd moet worden ingeruimd. Dit kan alleen binnen een lopende regeringsperiode, want in een formatieperiode past het absoluut niet. Niet qua tijd, niet qua psychologie.

Ergo: een zittende regering moet anticiperen door naast de uitvoering van het afgesproken beleid een voortdurende analyse te doen naar de haalbaarheid en uitkomsten van besluiten in de toekomst.

In de luttele dagen die het CPB waren gegeven kunnen slechts generale effecten worden berekend. In de trant van gemiddeld genomen gaan deze groepen er zus op vooruit en die groepen er zo op achteruit. Het zijn onbruikbare statistische gegevens. Of zoals een oud-collega mij in mijn jonge jaren deed inzien: Ben, de helft van je leven bevind je je in een verticale positie en de andere helft in een horizontale. Gemiddeld breng je jouw leven dus door in een hoek van 45 graden. Met dat gegeven kun je niets.

Interessante artikelen

De regering met premier Rutte voorop gaat voor dit jaar uit van circa 1 miljard euro aan kosten voor de opvang van circa 40.000 asielzoekers. Den Haag weigert het volk scenario’s voor te houden. Wat i


In het westen van de Atlantische Oceaan ligt een gebied waar soms schepen en vliegtuigen op mysterieuze wijze verdwijnen. Althans zo luidt de mythe. Het wordt de Bermuda Triangle genoemd. De EU lijkt


Nederland heeft gekozen en duidelijker dan aanvankelijk gedacht en verwacht. De kiezers geven in meerderheid de voorkeur aan een sociaal liberalisme of een liberaal socialisme. Anders gezegd: een goed