Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Groningen aardgas (3) : ideeën

 Er kan lang en breed over worden gesproken, maar de bevingen zijn niet af te wenden, hooguit de kracht en frequentie. Een plaatselijke productiedaling, noch een forse, algehele daling van de productie uit het Groningerveld doen hier iets aan af. Een afname van de productie met 25 of 50% is gezien de contracten, aardgastechnische verwevenheden en de inkomstenderving op nationaal niveau als niet doenlijk gekwalificeerd door de regering. Groningse bewoners ontvangen zeer terecht als eerste prioriteit een schadevergoeding in verschillende soorten van uitvoering. Ook krijgt de provincie geld voor extra investeringen. Afgezien van dijkversterking en aanverwante infrastructurele zaken komt er ook geld beschikbaar voor gebiedsinvesteringen in werkgelegenheid.

Hierbij twee ideeën op dit laatste punt ter verzoeting van de pijn; beide gekoppeld aan energie en gebiedseigen hoedanigheden.

 Idee 1: een zoutmeer

Onder de Groningse bodem zitten grote zoutkoepels. Onder Borgercompagnie bevindt zich een zoutlaag van een weinig voorkomende, zeer zuivere kwaliteit. Zeer geschikt om er een gezondsheidsmeer mee aan te leggen. Ter plaatse loopt ook een ondergrondse rivier met water van een tenperatuur in de orde van 60 tot 70 graden Celsius.

Dat water oppompen en tegelijk die zuivere zoutlaag daarin doen oplossen levert zonder al te veel technische huzarenstukjes de mogelijkheid om aldaar een zoutmeer te realiseren. Voor algemeen gebruik alsook medisch toepassingen (baden voor psoriasispatiënten bijvoorbeeld) zou een kuuroord van fikse omvang kunnen worden gebouwd. Een dergelijk project past in het speerpunt van RUG en UMCG binnen het thema Healthy Aging. Het project is in de kern biologisch en milieuvriendelijk van aard. Braakliggend terrein is er genoeg in Groningen. Verwarming van het water kost weinig energie; eerder dient het hete grondwater te worden gekoeld, maar dat kan in de ‘open lucht.’Als pendant van de Dode Zee kan een kleine Witte Vitale Zee of Bio Noordzee een opvallende aanwinst zijn voor Oost-Groningen en de provincie als geheel.

Idee 2: Een medisch tuinbouw complex

In toenemende mate ontdekken de biomedische en chemische wetenschapssectoren de natuurlijke krachten van planten en bloemen door de moderne technologie van biomoleculair onderzoek en de onderzoeksmogelijkheden op atomair gebied. Vaak betreft het ook planten van een relatief zeldzame soort die groeien in op zich onherbergzame of ontoegankelijke plaatsen.

Op grote schaal dergelijke planten laten groeien in een gestuurd kasklimaat wordt nog vrijwel nergens ter wereld toegepast In navolging van Energy Valley als naam noem het Bioflora Groningen.

Wat is er allemaal voor nodig?

  1. Tuinderskassen. Nederland is in kassenbouw etc. zeer bedreven.
  2. Energie: aardgas is nabij. Het kan ook in ieder geval deels als een modern zonne-energie project worden uitgevoerd.
  3. Groeistof: het kan een nuttige gebruiksplaats worden voor CO2, dat in het gebied Groningen met de centrales en fabrieken in Delfszijl en de Eemsmond vrijwel kosteloos voorhanden is.
  4. Ruimte: areaal is er ruimschoots aanwezig in dit deel van Nederland.
  5. Affiniteit: de Groningse regio heeft van origine kennis en affiniteit van en met landbouw en groenteelt.
  6. Kennis: agrarische kennis en ervaring is er. De RUG en met name het UMCG hebben in combinatie gespecialiseerde kennis van geavanceerde biomoleculaire en atomaire processen en ontwikkelingen.
  7. Samenwerking: een dergelijk superproject verbindt het speerpunt Energie met het speerpunt Healthy Aging en lost [partieel) vraagstukken op inzake CO2 en milieuvriendelijk grondgebruik. Ofwel de energiesector, de medische sector, innovatieve wetenschap, commercie en niet in de laatste plaats arbeid voor bewoners.
  8. Een analyse:   (Niet mijn vak) van de commerciële mogelijkheden casu quo de vraag naar en groei van biomedicijnen.

Interessante artikelen