Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Eerder schreef ik, dat veel beleid in de praktijk neerkomt op een besluit tot groei of krimp. Er moet meer worden geïnvesteerd in werkgelegenheid adviseren politici en economen om de huidige crisis te bestrijden. Zie ook de recente besluiten van het ECB. Vergis ik mij of lees ik dit?

Meer werk vereist meer groei. Meer groei vereist meer investeringsgeld. Meer investeringsgeld veroorzaakt meer schulden, zeker als landen gaan lenen. Meer schulden vragen om meer geld uit meer groei. Meer groei vergt meer energie. Meer energie doet de uitstoot groeien. Meer broeikasgassen doen de klimaatverandering of de omslagtijd in tempo groeien. Meer CO2 bestrijden brengt meer werk. Meer werk brengt meer consumptie. Meer consumptie vergt meer productieprocessen. Meer productie doet het energiegebruik groeien. Dan liever meer groei van duurzaamheid. Groei van duurzaamheid vergt groei van investeringen. Groei van investeringen vergt meer geld. Meer geld komt uit meer werk en meer productie. Meer geld komt uit groei van export. Groei van export doet het internationale verkeer groeien. Meer verkeer doet broeikasgassen groeien. Krijgt u ook het gevoel van een eindeloze cirkel?

Kunnen economieën net als kinderen uit hun krachten groeien? De wereld groeit van 7 miljard bewoners naar 10 miljard. Het heet dat dit de ruimte doet groeien voor meer groei, want meer mensen vraagt meer voedsel, brengt meer consumptie, vergt meer producten en brengt meer werk. Vanaf die 10 miljard, zo geven bevolkingsdeskundigen aan, zal de wereldpopulatie gaan dalen. Krimp, maar dan neemt de werkgelegenheid af als minder mensen minder nodig hebben en om de werkgelegenheid op peil te houden moeten we....? Die mensengroei neemt af met het toenemen van de welvaart. In welvaartslanden nemen mensen minder kinderen is een verklaring voor krimp.  Maar om welvaart te doen stijgen moeten we terugkeren naar het begin van mijn betoog. Meer welvaart vereist meer werk en meer inkomen en meer productie en meer consumptie, want welvaart is het product van meer plus meer in de huidige denkmaatschappij.

Ik moet denken aan een oud liedje van Harry Belafonte. Die had een liedje, dat ging als volgt: 'There is a hole in my bucket, dear Liza, dear Liza, there is a hole in my bucket, what should Ik do?' De ene vraag leidt tot het andere antwoord, totdat de reparatie van die emmer ertoe leidt, dat de vragende dear Henry van dear Liza te horen krijgt, dat hij dat moet doen met onder andere water. u voelt hem aankomen. Dear Henry antwoordt hierop met de beginstrofen van zijn liedje.

 

Interessante artikelen

Nog een kort commentaar op de voetbalmania. Robben maakte een schwalbe. Hij gaf het zelf nota bene toe. Ik vind dit onsportief gedrag van de hoogste orde. Ben ik tegen voetballen? Geenszins, het was o


Wachtlijsten in de ziekenhuizen. Hoe kan dat?  Is er te weinig van iets of juist teveel? Bij te weinig kan worden gedacht aan: ziekenhuizen, operatiekamers, dokters of bedden. Bij te veel aan: Nederla


Er zijn in de huidige tijd diverse manieren om zwanger te worden dan wel tot moederschap te komen naast de klassieke paring en het draagschap van de bevruchte moeder. In geloofskringen verzet men zich