Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Eerder op deze site publiceerde ik een artikel over de veelzeggendheid van gedrag. Daden zijn minstens zo communicatief als woorden en soms maken zij veel meer duidelijk. De westerse wereld en met name de politiek geeft langzaamaan toe, dat de militaire operaties in Afghanistan en Irak zijn uitgedraaid op totale mislukkingen. Zelfs bij de Amerikanen dringt dit besef door. Als straks alle troepen uit Afghanistan zijn vertrokken valt dit land terug naar de nooit verdwenen heerschappij van regionale krijgsheren, aangevuld met de Taliban-strijders, die er een diep fundamentele islamitische staat willen vestigen. Militair ingrijpen heeft geen van deze partijen verdreven, laat staan uitgeschakeld.

In Irak kunnen we als het ware de voorgeschiedenis van het toekomstige Afghanistan zich zien afspelen. Dictator Hoessein en zijn familie en machtselite mogen dan zijn gedood of verdreven, de aloude verhoudingen zijn dit allerminst. Nu zijn het de Soennieten, die in ieder geval via de militante Isis-groepering het sji’ietische bestuur aanvallen. Als afscheiding van de Al Qaeda-beweging heeft ook de dood van oprichter Osama bin Laden hieraan niets aan bedoelingen kunnen veranderen.

Voor wie thuis zijn in de historische kracht van religies en de diepe wortels van culturen is dit allemaal geenszins verwonderlijk. Isis grijpt met groot gemak terug naar argumenten of motieven van bijna 14 eeuwen gelden. Zij willen een kalifaat stichten, dat gebaseerd is op een letterlijke interpretatie van de Koran en het gedachtegoed van de profeet Mohammed. Hun beweegreden vindt ook grond in de uitleg van hun visie op de opvolging van de profeet, een kwestie, waarover de Soennieten en de Sji’ieten al net zoveel eeuwen strijd voeren.

Voor de aanhangers van dergelijke diep gewortelde geschiedenis en godsdienstige cultuur is de uitschakeling van een tijdelijke machthebber de invloed van een eendagsvlieg op het klimaat. Evenzo zal de oprichting van scholen en het slaan van waterputten de Afghaanse cultuur en het landsbeheer niet wijzigen. Culturen veranderen niet zo snel en al helemaal niet als je de aanhangers en wortels ervan niet vervangt. En dat laatste kan en mag niet. Hoe we het wenden of keren, het is Afghaans land, het is Irakees grondgebied. Deze en andere in dezelfde toestand verkerende landen en gebieden hebben nog decennia en eerder enkele eeuwen nodig om een omslag te maken. Bovendien waar staat dat dit moet?

Inmiddels hebben tienduizenden burgers en militairen –de laatsten aan weerszijden- hun leven verloren dan wel gegeven voor wat in aanvang al onbegonnen werk was. De met militair ingrijpen gemoeide, geldelijke investeringen lopen in de miljarden. Met dat geld, besteed aan kankeronderzoek, om maar één zeer hardnekkige, menselijke vijand te noemen, zouden we met een gezamenlijke inspanning van onderzoekers en mediscxhe analisten uitoost-west-noord-en zuid, los van politieke of religieuze scheidslijnen, deze ziekte vermoedelijk hebben uitgeschakeld. Welke wijsgeer of ziener kan ons de universele waarde van die laatste keuze voorgoed duidelijk maken?

Interessante artikelen

Een aantal westerse landen voelt zich ongemakkelijk bij de atomaire activiteiten van Iran. Het politieke pact tussen Amerika en Israël, waarbij dit laatste land als het ware de westerse erfhond is, di


Onvoorwaardelijke trouw komt niet vaak voor. Het is het ideaal dat we verbinden aan de liefde tussen een man en een vrouw. Het liefst wederzijds. In andere maatschappelijke betrekkingen is evenwel d