Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De ISIS-beweging heeft haar doel duidelijk gemaakt. Het zal niemand verwonderen. De opstandige beweging wil een orthodoxe, islamitische staat vestigen. De bevolking, laat staan de tegenstanders in het gebied dat ISIS-strijders nu in bezit hebben, zijn niet geraadpleegd. Zij die zich verzetten -niet eens soldaten- worden zonder enig mededogen afgeslacht. Met democratie heeft het allemaal niets te maken, met menselijkheid of godsdienstige humaniteit evenmin, zoveel is duidelijk en tegelijk niet verwonderlijk.

Gesteld dat die kalifaat-aanspraak van een euforisch en voorlopig karakter wortel schiet en een definitieve werkelijkheid wordt, dan mag worden verwacht, dat de nieuwe heersers hun religieuze heilstaat verder zullen willen uitbreiden. Dat is geen waarschijnlijkheid, dat is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Euforie kent zelden grenzen. Fanatieke, door victorie gevoede dronkenschap evenmin. Beklijft de vestiging van een kalifaat, dan staat de wereld te wachten wat altijd in die omstandigheden gebeurt. Het territorium zal worden uitgebreid. De religieuze natiestaat zal kolonies stichten. De grenzen zullen niet worden gevormd door geografische afbakeningen maar door geloofswetten.

Het verschil met het vroegere kolonialisme is, dat onze voorouders in vrijwel alle West-Europese landen, om handelsredenen, om commerciële redenen, om geldelijke profijtredenen de zeeën over voeren en filialen stichten, maar dat het deze keer om geloofsredenen gaat. Die veroveringszucht van toen heeft in de ogen en beoordeling van nu tot zeer verwerpelijke toestanden geleid. Wordt dat met door godsdienstijver ingegeven bedoelingen anders?

Een tweede fors verschil is, dat de toenmalige westerse veroveraars met wat soldaten en handelslieden de nieuwe gebieden onder hun macht brachten. Kenmerkend was: wij moesten daar met mens en macht naar toe. Dat nam tijd en kende zijn beperkiingen. Het ISIS-Kalifaat heeft zijn troepen of neutraler gezegd zijn geloofssoldaten al ruim aanwezig in de nieuwe gebieden. Zij kunnen volstaan met het doen van een oproep. Hun soldaten zijn onder ons. De afstanden van toen zijn teruggebracht tot twitter-secondes, facebook-minuten, Internet-bits en open en blootliggende telecommunicatienetwerken. De verspreiding is niet langer gebonden aan mensen en hun fysieke mogelijkheden. Distributie van krachten verloopt langs de snelweg van het elektromagnetisme. Het heeft dus zo ongeveer de snelheid van het licht.

De AIVD reageert bezorgd, dat er al duizenden potentiële aanhangers in Nederland zijn en mogelijk al enige tientallen jongelui in krijgsdienst bij ISIS. Daar gebeuren zaken die op zijn minst in Nederland tot een taakstraf (cynisch) zouden leiden. Er is werk aan de winkel. Het is een slapjanussenreactie van Nederlandse origine. Fanatisme versus padvinderschap.

Het is voor mij al tijden duidelijk, dat de multiculturele samenleving op een volslagen mislukking is uitgelopen. Niet alleen hier te lande maar eigenlijk overal over de wereld. Ik kan mij er geen seconde over verbazen, dat, als een land –het maakt niet uit welk- bijvoorbeeld Turken en Koerden opneemt, je niet gek moet opkijken als de animositeit tussen die twee volkeren in hun woongebieden overslaat naar dat andere land, waarin zij elkaar tegenkomen en verergert, dus dat diezelfde vijandigheid zich ook in ons geval in de polder gaat afspelen. Wij kunnen al geen Feijenoorders en Ajaxieden in één trein vervoeren. Mijn stelling is, dat de wereld al een multiculturele samenleving herbergt. Die verscheidenheid aan culturen, geloven, doelstellingen en maatschappelijke visies geeft, dat blijkt elke dag maar weer, problemen genoeg. Die hoef je niet per se allemaal in Nederland te verzamelen. We zullen eerst op wereldschaal tot universele normen en waarden moeten komen, dan pas is een evenwichtige, gemengde samenleving kansrijk en kan leiden tot buitengewoon hoogwaardige vormen van samenleving en kennisdeling. Universele waarden vergen terraanse rationaliteit en onderlinge eenstemmigheid over de normen en gedragingen die van tig volkeren en stammen een mondiale eenheid maken. Dan blijft er genoeg ruimte over voor individualiteit en culturele creativiteit als het gaat om de persoonlijke invulling binnen een beschaafd samenleven.

Het kalifaat gaat 100 procent de andere kant op. We moeten bitter constateren dat de ingrepen van de westerse alliantie in landen als Irak, Afghanistan en ten dele Pakistaan hebben geleid tot volstrekt tegengestelde doelen ten aanzien van de oorspronkelijke opzet. En als ik naïef ben aangaande die oorspronkelijke opzet, kan ik slechts concluderen, dat de uitkomst die dreigt, blijkbaar door het westen strategisch werd beoogd. Vooralsnog kan ik dat niet aanvaarden, maar de vlam van hoop en waarachtigheid flakkert.

Interessante artikelen

Er zullen niet veel landen zijn waar een minister van Buitenlandse Zaken sneuvelt door een leugen of eigenlijk twee van de aard waardoor Halbe Zijlstra nu ten onder ging. Dat pleit voor het Nederlands


Recursieve informatie (in 180 woorden): slogans

Omdat mensen geen tijd of zin hebben om veel te lezen, omdat ze de hele dag al onafgebroken gewilde en ongewilde informatieprikkels ontvangen, onder a