Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De annexatie van de Krim is door de Russische president onder meer gerechtvaardigd door zijn uitspraak, dat hij Russische landgenoten altijd zal helpen als deze in de knel dreigen te geraken.

Later heeft hij deze uitspraak herhaald, maar nu richtte deze zich specifiek tot landgenoten in Oost-Oekraïne, toen proRussische groeperingen zich begonnen te verzetten tegen Oekraïners die hun ongenoegen uitten over het afbreken van samenwerkingsovereenkomsten tussen de Kiev-regering en de EU en die een andere regering eisten. Die revolte met een nieuwe president en ministerploeg als uitkomst wakkerde het smeulende vuur van de wens tot afscheiding in de oosterse Donetsk-regio aan.

Toen de binnenlandse oorlog uitbrak heeft de Russische regering niet verklaard, dat zij hiermee niets van doen wilde hebben en dat zij naar vermogen er bij de separatisten zou aandringen op beëindiging van het gewapende conflict.

Dat kon ook niet na die eerdere adhesie en hulpbetuiging. Het zou snelle deceptie en impopulariteit in het eigen land hebben veroorzaakt. Een gebroken belofte.

Wel steunen in woord maar concreet niets doen was geen optie en had zonder twijfel tot openlijke woede en noodkreten van separatisten geleid. Noch woede, noch verwijten hebben geklonken. Er moet derhalve van een vorm van hulp sprake zijn. Meer dan bronwater en energiedrankjes. Dus middels wapenlevering, training en soepel grensverkeer voor vechters die te hulp wilden schieten en misschien ook wel militaire adviseurs.

Als nu Rusland zijn handen van de zaak aftrekt en aandringt op stopzetting van het geweld zullen de separatisten hun moed verliezen. Deels zullen zij vluchten om uit handen van het Oekraïense leger te blijven. Meest nabije asielhavens zijn dan Rusland zelf of de Krim. Rusland toont dan wel bereidheid tot hulp en opvang, maar of daarmee het gezicht kan worden gered is zeer de vraag. Onder die omstandigheden zal ook wrok concreet worden en loopt Rusland de kans dat de verliezers de ergste daad, naar het neerhalen van vliegtuig van vlucht MH-17, en naar daders hiervan zullen wijzen. Nog los van andere verwikkelingen die daglicht schuw zijn. Schuldverschuiving kan worden verwacht.

Dat risico kan Moskou niet lopen.

Dus de vraag is: hoe kan Poetin wrok bij de separatisten en openbaring van de directe en/of indirecte steun voorkomen, onder gelijktijdige afbouw van steunverlening moreel en materieel, ter voorkoming van verdere sancties vanuit het westen en stopzetting van de sancties die zijn land, de economie en het bedrijfsleven nu al negatief raken en toch voldoen aan zijn toezegging om Russen in moeilijkheden waar dan ook te helpen?

Rusland kent hoogstaande schaakgrootmeesters, maar hier is dringend behoefte aan een schikgrootmeester, een fabuleuze eindspelmeester.

Het alternatief is een financiële, economische en langdurige reputatieve clash met het westen. Omgekeerd geldt dat het westen in de hoedanigheid van de VS en de EU, welke laatste wel 28 verschillende landkarakters meetorst, die in alle toonaarden zeer afhankelijke banden met Rusland hebben, de gevolgen van Koude Oorlog II letterlijk voor hun rekening moet nemen. En dan blijft nog steeds de vraag hoe een gebroken en tegelijk gelijmd Oekraïne het trauma gaat verwerken?

Interessante artikelen

Ter verdediging van de gewelddadige jongelui, die in Eindhoven een andere jongeman tegen de grond sloegen en zeer gericht natrapten, was er prompt een advocaat die vraagtekens zette bij de verspreidin


Ik kan mij zo voorstellen, dat in Nederland de kiezers nog wel voor zo’n 20 zetels op de PvdA willen stemmen. Uit gewoonte, uit oude trouw aan het socialisme, uit de behoefte aan wat meer sociale aand