Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Als de vrijheid van meningsuiting aan de orde is, horen communicatoren hun oren te spitsen.

Gisterenavond Pauw gevolgd. Van Haersma Buma ( CDA) moest zijn standpunt uitleggen en verdedigen over adequate maatregelen om het jihadisten onmogelijk te maken zich in vreemde krijgsdienst te begeven. Een belangrijk draaipunt in het gesprek was de vrijheid van meningsuiting. Pauw werd bijgestaan door oud- Groen Links-fractievoorzitter Femke Halsema. Ik spreek van bijgestaan, omdat Pauw tegenover haar uitspraken veel minder attaquerend was dan tegenover Buma’s uitingen. Maar dit terzijde.

Op grond van verregaande haatuitingen (alle Joden dood en lang leve ISIS) mag je mensen hun paspoort niet afnemen, als zij tekenen vertonen om in het Midden-Oosten mee te gaan strijden. Meningsuiting is heilig.

In Nederland kan de rechter een stadionverbod opleggen aan voetbalhooligans,aan belhamels die zich misdragen tijdens wedstrijden. Dat verbod zegt: het stadion is (voor de duur van de straf) verboden terrein En om zeker te zijn dat de belhamel niet tussen de mazen doorglipt, moet hij zich ook nog eens op het tijdstip van de wedstrijd melden bij de politie.

Vergelijk die maatregel eens met het verbod naar ISIS af te reizen. Let wel: je mag je niet in vreemde krijgsdienst begeven, om deel te nemen aan een strijd, waarin ontoelaatbare wreedheden gebeuren, geen internationale rechtsbeginselen worden gehandhaafd en een eigen waanideologie als rechtvaardiging wordt gebruikt. Dat is nog wel even andere koek dan een stadionrel.

Dus we nemen het paspoort in (terreinverbod) en je moet je elke week melden bij de politie (controle op aanwezigheid hier). Volgens Buma moet dit kunnen. Volgens Halsema staat onze rechtsstaat een paspoortinname niet toe. Dan moet eerst de wet worden veranderd. Los van het feit, dat ik dan denk, doe dit dan in 14 dagen, maar dat hoor ik Halsema niet bepleiten, begrijp ik dat ik in een rechtstaat leef, waarin je anderen dood kunt wensen in het openbaar en op openbare media, waarin je barbaarse moordenaars je steun kunt betuigen en mogelijk zelf plannen hebt om mee te gaan doen en dat ik dit over mijn kant moet laten gaan, omdat dit onder de vrijheid van meningsuiting valt. Alsof er in Nederland geen Yezidi’s wonen, of Christenen, of Joden of Vrijdenkers die deze doodsaankondigingen dan ‘gewoon maar’ moeten aanhoren of aanzien. Anderen hebben dus de vrijheid te verkondigen dat ik de dood tegemoet kan zien als zij het voor het zeggen krijgen. Mevrouw Halsema leg mij aub nog even uit wat u precies verstaat onder rechtstaat en de vrijheid om je krankzinnig en dreigend te gedragen. Want een mening uiten is gedrag!!! Dat die mening krankzinnig is en bedreigend mag ik toch wel constateren. De simpele vraag is dus: mag je je in een rechtstaat zo gedragen waarbij je anderen bedreigt?

Verder ben ik van mening dat onze beroepsvereniging Logeion (communicatievereniging) zich wel eens over deze kwestie van meningsuiting in deze mag buigen.

Interessante artikelen

Ingewikkelde kwesties weergeven met een alledaags beeld kan heel verhelderend werken. Cartoons zijn hiervan een goed voorbeeld. Zelf probeer ik eerst de essenties van complificaties te ontdekken om de


Een voor mij opmerkelijke uitspraak kwam tot mij via een Internet-journalist tijdens DWDD deze week. De zichtbaar enthousiaste journalist vertelde hoe in enkele nieuwe films een bijna, want het staat