Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In ruil voor verzelfstandiging van de oostelijke provincie mag de regering in Kiev een wapenstilstand en mogelijk een status quo tegemoet zien. Gelijktijdig werd een eerste stap gezet naar meer samenwerking tussen Oekraïne en EU. Poetin zijn zin. Kiev zijn wens. Maar zo eenvoudig ligt dit niet. Het gaat de EU goudgeld kosten. Een analyse en vooruitblik.

Ik schreef dat Poetin tijd rekte, zodat de winter als hefboom naderbij kon komen.

Een achttal weken terug was het Oekraïense leger aan de winnende hand. De separatisten verloren terrein. Er werd zelfs gesproken van een vlucht naar Rusland. Terwijl het hulpkonvooi de aandacht trok en het westen deed geloven en twijfelen dat Rusland slechts humane steun wilde verlenen, verstilden even de gevechten. Pal daarna sloegen de separatisten het regeringsleger terug. Dat kan niet anders dan duiden op een militaire bevoorrading in diezelfde periode. Niet via die witte trucks, maar langs andere wegen. Hierdoor werd tijd gewonnen richting winterkou. Energieschaarste dreigde.

Polen meldde, dat Rusland minder aardgas leverde dan gebruikelijk om deze tijd. Het gevolg was verlaging van de levering van aardgas vanuit Polen naar Noord-Oekraïne. Noem het een tactische plaagstoot. Oekraïne heeft voorts nog een fikse betalingsachterstand als het om eerder geleverde energie gaat aan Rusland. Dat geld is er niet. Het land wankelt economisch sowieso al en de oorlogstoestand verhoogt de uitgaven en verlaagt de inkomsten. De herfst en winter in zonder voldoende energie maakt de Kiev-regering in één klap onpopulair en daarmee zeer kwetsbaar. Porosjenko c.s. weten dit als geen ander. Het zou nog prangender worden als de oost-provincie wel Russisch gas geleverd kreeg.

De verzelfstandiging geeft Poetin zijn zin en aanzien in Rusland. De Krim is Russisch en Oost-Oekraïne is hem schatplichtig. Een meer autonome regio doet de Russische invloed aldaar niet verminderen. We moeten nog zien waar die autonomie begint en eindigt. Een corridor van deze oostregio naar de Krim zou beide landsdelen kunnen versterken. Ook militair. Zo groot is de afstand niet.

Gastransport naar de EU door Oekraïne en tegelijk ook voor Oekraïne is weer mogelijk, maar blijft een sanctiewapen. Die transportlijnen lopen door Oost-Oekraïne!! Rusland (Gazprom) beurt weer dik centen en die westerse sancties zullen als mist in de winterwind oplossen. Om economische stabiliteit te handhaven zal de EU Oekraïne moeten bijspringen. Zoniet, dan wankelt het land en met een bruggenhoofd voor de Russen kan dit leiden tot verdere afbrokkeling van Kievs positie. Door het voorlopige akkoord gebonden kan de EU bijstand nauwelijks weigeren en het weet zich verzekerd van gaslevering, maar betaalt dan twee keer voor dat aardgas. Eén keer aan Kiev en één keer aan Rusland. De EU betaalt dan nota bene indirect aan Rusland. Wat heeft de EU met al deze uitkomsten nu eigenlijk gewonnen? Als ter spreiding van het risico de EU in de komende jaren meer lng uit Amerika zou gaan invoeren, nu dit land door fractietechniek over veel meer gas beschikt, spint Amerika er ook nog garen bij., terwijl de defensie-uitgaven stijgen en waar kopen we die nieuwe bewapening? Juist ja.

De EU is dan de grote pineut. De stabiliteit in Oekraïne blijft wankel. De Russische invloed is groter geworden. EU-geld stroomt oostwaarts en wapenwaarts. Vooral Noordwest-Europa dokt. Naar het zuiden (Griekenland, Cyprus en zwakke mediterrane lidstaten). Naar het oosten ( Hongarije, Bulgarije, Kroatië zijn alle drie pover in economisch opzicht). En voortaan in die hoek ook nog Oekraïne als handophouder aan de achterlijn.

De EU-gezindheid in Noordwest-Europa zal harder gaan kraken dan ooit. De EU weet zich verzwakt en niet gesterkt. Uittredingen dreigen. Kortom in het grandioze schaakspel heeft Poetin stukwinst gemaakt, zijn pionnen terughoudend opgesteld en zijn paarden en torens strategisch gepositioneerd. Het is al met al een simultaanseance van hoog niveau: Rusland tegen 28⅓ tegenspelers. Nederland werkt ondertussen op een hoogbejaard tempo aan een herziening van het belastingstelsel. Mag u raden welke kant dit opgaat?

Interessante artikelen

De effectladder van communicatie geeft een prima eerste houvast bij de bepaling van de invloed van een gegeven communicatiemiddel. De humaniora kennen niet veel wetten, maar de afstand van zender tot


 In pakweg een halve eeuw verschuiven de accenten in het management zeven keer. De benaming die hoort bij de genealogie van managementvormen staat op de x-as. Op de y-as geef ik de belangrijkste bewee