Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De behoefte aan een eigen grondgebied bij stammen en etnische groeperingen is groot en slijt slechts langzaam. In feite zien we de bewijzen hiervan heden ten dage in de hele regio van het Midden-Oosten. Wat we ook vinden van de abjecte oorlogsdaden, de argumenten van de opstandelingen of rebellen en de achterliggende beweegredenen, in de grond van de zaak zijn het stammen met een historisch generatieve ontwikkeling, met een etnische verbondenheid, met een eigen geloofsinvulling en soms met alle drie deze verbindingsvezels. Een staat in de atlas is nog geen eenheid. Globalisatie doet de stamverbanden niet oplossen. Geweld van buitenaf maakt deze alleen maar hechter of fanatieker..

Nog geen eeuw terug dachten de westerse grootmachten, Engeland voorop, de kaart van het Midden-Oosten wel even opnieuw in te tekenen. Wie naar die kaart kijkt, ziet de onnatuurlijk strakke lijnen, die afwijken van wat we normaal kennen als natuurlijke scheidingen, zoals daar zijn bergen, meren, rivieren en dalen. Israël, Jordanië en Syrië tonen die tekentafel-grenzen. Dwars door eeuwenoude afbakeningen werden vergaderafspraken en daarmee theoretische greppels getrokken. Afghanistan, dat is verdeeld onder regionale krijgsheren, toont dergelijke strakke afbakeningen binnenlands helemaal niet. Je kunt het vergelijken met de Bondsstaat van enige eeuwen terug. Duitsland was toen een palet van graafschappen en hertogdommen op hun beurt weer voortgekomen uit een reeks van volksstammen. Ook Italië, Frankrijk, Engeland en niet te vergeten ons eigen Nederland gaf dergelijke gebiedsverdelingen te zien. Ook in die tijd gaf West-Europa geloofsverschillen te zien, misschien minder heftig dan nu in Irak, Iran, Egypte en andere MO-staten, maar wezenlijk niet anders. Vraag het de Kataren in Zuid-Frankrijk.

De Koerden willen graag een eigen territorium, waar zij nu als volkseenheid leven zonder eigen land verdeeld over drie staten (Turkije, Syrië en Irak). Ik maak mij sterk dat de Yezidi’s ook welk een eigen staatje prefereren en dat de door de Saddam-sji’ieten onderdrukte Soennieten in Irak ook aan zelfstandigheid de voorkeur geven.

De rest van de wereld moet nu constateren, dat deze landen slechts een zeer relatieve eenheid vormden dankzij (?) bijvoorbeeld de dictatoriale repressie van heersers als Assad en Saddam Hoessein in respectievelijk Syrië en Irak. Het is in Egypte eigenlijk niet anders en in Libië steken facties de kop ook weer op nu de vuist van Khadaffi is verdwenen. Verschillen in Egypte worden onderdrukt door een dominant leger. Het gaat al met al om een vijftiental landen, waarin het in sommige helemaal mis is en in andere broeit. In werkelijkheid leven in deze landen tientallen zichzelf als volk ziende stammen en partijen met een eigen geloofsinrichting. En elk wil een eigen huis.

De facto is die situatie vergelijkbaar, zij met andere uitingen en beweegredenen, met de wens van de Basken, Catalanen, Schotten, Ieren, Zuidduitsers, Vlamingen en Walen. En een klein contingent Friezen.(Zuidduitsers?, jazeker, de Bayern willen zo van Oost-Duitsland af). En over Afrika heb ik het hier maar niet.

Ik geloof dus niet in militaire ingrepen. Niet vanuit de lucht (IS), niet vanaf de grond (Afghanistan, Irak). Inzicht en aanvaarding van de volkenkundige en historische kenmerken, alsmede de sociaal-psychologische emoties zou het westen duidelijk moeten maken, dat een heel andere aanpak gewenst is. Als het al om een aanpak (zijn wij hun ouders?) en dus directe bemoeienis moet gaan. Misschien is een andere opstelling gewenst met een uitnodiging om boven de partijen uit aan tafel te gaan zitten. Er wonen ook in die oorlogsgebieden deskundigen die geschoold zijn in de volkspsychologie en aanpalende wetenschappen. Kortom zinnige mensen.

Grote, verstorende factoren zijn de financieel-economische verwevenheden en hiermee samenhangende belangen. Anders gezegd: globalisatie en volkseigenheid verdragen elkaar niet. Die volkseigenheid wordt gekenmerkt door een streven naar regionalisatie. Globalisatie verenigt mensen slechts op een niveau waar zij hun eigenheid verliezen en dat staat op zijn beurt weer haaks op individuele mondigheid en individualisatie. Er zijn grote bewegingen gaande op de wereld. Elk heeft zijn eigen verdedigbare argumenten, maar in gezamenlijkheid zijn het botsende schotsen. Het is de plaattectoniek op menselijke schaal. Het is de schollenbeweging op intellectueel ideologisch niveau tussen de massazielen. Ik pleit voor ultieme communicatie: het gemeenschappelijk maken van kennis en emotie met als doel gemeenschappelijk inzicht. Verenigde Naties prima, maar verenigde geesten zijn beter. Kennis moet winnen van wapens anders moeten we het epitethon sapiens maar voorlopig begraven.

Interessante artikelen

Een vliegtuig stortte neer in de Middellandse Zee. De oorzaak is nog onbekend. Vliegmaatschappijen en ook neutrale wetenschappers zullen zeggen, dat de kans dat vliegtuigen verongelukken nog steeds zo


Je hebt mannen en je hebt vrouwen. We zijn redelijk gevorderd als het om kennis gaat betreffende de eigenschappen van beide seksen. Zowel fysiek als mentaal of psychologisch. Maar hoe dit zit bij iema