Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het heet, dat ik, als ik afgeef op de EU, mij niet gedraag als een Europeaan. Hoe ziet die er dan uit of hoe gedraagt die zich? Een echte Europeaan is voor vrede tussen de landen. In weerwil van de eindeloze territoriale gevechten tussen -500 en 1945 plus wat stompzinnige achterlopers, zoals de Joegoslavische staten eind 20e eeuw, is elke weldenkende Europeaan al eeuwenlang voor vrede. Die hakkerijen waren in de eerste plaats de keuze van individuele Europeanen en kleine klieken. Koningen, generaals, kortom leiders en hun entourage of ontevreden zelfzuchtigen zochten naar meer rijkdom door meer macht en meer bezittingen of naar een vreemd soort gewetenloze glorie. De volgorde is overigens willekeurig. Zij vinden dan natuurlijk de sloebers al snel achter zich. “Volg mij en u krijgt het beter,” is de oorlogskreet op elk historische banier. Die achterloopsheid van het volk is tenminste één reden om er sloebers op na te blijven houden als toekomstige voedingsbodem voor recrutering.

Elke Europeaan is ook voor welvaart al zijn er fikse geschillen over de verdeling van die welvaart. Zowel in landen afzonderlijk als tussen de lidstaten. Als in een op zich staand land in de EU de inkomensverschillen nog buitengewoon groot zijn en die in dat opzicht autonome landen daar niet echt een rem op zetten, mag niet worden verwacht dat we en masse die betere verdeling wel over 28 landen kunnen bewerkstelligen. Dat noemen we realiteit. De werkelijkheid is dat regeringen van welke signatuur ook niet met geld kunnen omgaan. We hoeven niet naar anderen te kijken. Sinds 1950 bracht Nederland nog niet in één jaar significant de staatsschuld omlaag. Laat staan over een langere reeks van jaren. Laat staan blijvend. Ook niet in de economische bloeitijden. Het beeld in de collegalanden is niet beter. Het is ook geen louter Europese onmacht. Amerika had rond 1900 een schuld van 3 miljard dollar. Deze is nu opgelopen tot bijna 20.000 miljard. De sterkste schuldengroei daar valt samen met oorlogsperiodes (?) De oorzaak van die wijdverspreide schuldenepidemie is even eenvoudig als verbazingwekkend: regeringen geven meer uit dan er binnenkomt. Wat is hierachter het blijkbaar dwingende mechanisme? De welvaart groeide onmiskenbaar, dat is waar, maar het is welvaart op de pof. En lang niet voor elke burger.

Ik kan het nog ruimer stellen, bijna elke Europeaan is voor vrede op de hele wereld. Ik ben nog nooit een oorlogszuchtige generaal in het openbaar tegengekomen. Maar een wereldunificatie ter wille van vrede is lichtjaren weg. Om te laten weten dat dit er voorlopig niet in zit hebben we het Journaal, de talkshows en de analisten/columnisten. Er zijn ook nog de onverzoenlijken, zoals de IS-strijders. ISIS kiest het uiterste als oplossing: “Of op onze manier of we vechten ons dood.” Ik zou zeggen, dan maar op jullie manier: dus uitroeien die waanzin. Niet mijn, maar hun methode! Het zijn hun woorden en houding. Ik heb het van niemand vreemd. En als ik schaak met iemand conform zijn regels voel ik mij nooit schuldig als ik win, ook al zou ik zelf duizend maal liever volgens andere regels spelen. Dit is echt een nadenkertje.

 

Terug naar de EU. Afgeven op iets is makkelijk. Heeft de criticus dan ook verbetervoorstellen? Hou Europese verkiezingen en vraag de burgers welke taal de EU-taal moet worden? Democratisch. Ieder land mag uiteraard zijn eigen taal houden –dat doen ze toch wel – maar voortaan wordt iedereen tweetalig opgevoed en over anderhalve generatie hebben we een gemeenschappelijke EU-taal, die waarschijnlijk voor meer dan 50%, zeker op technisch en verder wetenschappelijk gebied, op Latijn gebaseerd zal zijn. Hadden we trouwens tijdens Karel V al: één munt, één taal, één wet en recht, althans een poging tot dit laatste. Zo hemelbestormend en vernieuwend is het dus ook allemaal niet.

Als blijkt dat men dit niet wil, hebben we een zwaar argument om aan de EU-intenties een eenheid te willen zijn te twijfelen. Eenheid, maar niet eens dezelfde taal spreken? Niet eens elkaar tenminste op taalniveau verstaan via dat middel dat mensen meer dan wat anders tot mensen maakt?! Als we dit al niet voor elkaar krijgen?!

We kunnen ook voteren voor één logica. Kwesties worden dan behalve langs rechtvaardigheid, wettigheid en afspraak is afspraak, ook langs de meetlat van de logica gelegd. Komen er meningsverschillen dan is er een Raad van Logica, die als opperste rechter uitspraak doet, tegen die tijd nog eens gesteund door rekenmodellen (logicaredeneringen) van onafhankelijke computers of logicabreinen.

Biedt dit stelsel verder gratis aan aan landen die nog een inhaalslag hebben te maken. Ratioexport. Nemen ze het over prima. Zoniet, dan zijn er twee mogelijkheden. Zij hebben een beter stelsel en dan moeten wij om of zij ploeteren voort en koken in hun sop gaar, waarvoor zij op hun beurt kiezen. Want hen overtuigen met geweld past niet en voldoet aan geen enkele rechtvaardiging. Dwang is bovendien niet logisch gegeven het vrijheidsbeginsel. Het terzijde leggen van logisch redeneren staat hen vrij, maar dan zijn ook de consequenties voor hen.

Terug naar de EU nogmaals. Schaf de verdeelde politiek nu eens af. Te beginnen als proef in Nederland. Dat wil zeggen met het stelsel van partijen die claimen dat zij de waarheid en de rechtvaardigheid in pacht hebben. Kortom een scheiding van eigenrichting en staat. Richt ratiogremia in. Besluit of Nederland beter een staatsschuld kan hebben of niet. Objectief. Zo ja, wat is dan de bovengrens? Zo nee, werk dan terug naar 0 en aan een overschot. Geef elke Nederlander als geboorterecht recht op een stukje Nederland. En geef elke buitenlander die we hier kunnen verstouwen en die ons stelsel ook prefereert het recht om dat grondrecht ook op te bouwen. Hef geen BTW op zaken waarin de toegevoegde waarde van de overheid niet onmiddellijk en klinkklaar is terug te vinden. Laat elke Nederlander een basisdeel belasting betalen, voor voorzieningen die voor iedereen gelijk gelden (niet wezenlijk anders dan nu) en verplicht de burger een tweede belastingdeel individueel toe te wijzen aan een reeks van investeringen, waaruit iedereen zelf een eigen keuze maakt. De een zal dan kiezen voor een bijdrage aan kankeronderzoek, de ander voor ontwikkelingshulp, een derde voor cultuur of voor alle drie met een zekere verdeling wisselend in de tijd. Kortom individualiseer de niet-noodzakelijke overheidsbestedingen. Maak mensen echt mondig.

Geef iedereen echt een eigen stem binnen voor elke burger onmiskenbaar duidelijke grenzen. Kies voor kennis boven ideologie en voor zover iemand ideologisch wil zijn, kan hij dat tweede deel toebedelen aan die ideologische activiteiten. Dat is pas politiek innoveren. Maak van een Europeaan een Europaeen, te beginnen in Nederland. (U kunt desgewens reageren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Interessante artikelen

De Las Vegas-schutter had meer wapentuig dan je nodig hebt om jezelf te beschermen, zoals het argument luidt waarmee de Amerikaanse NRA (rifle association) het recht op persoonlijk wapenbezit verdedig


Deling als ultieme oorzaak.Deling is de bron van alle beweging, verschil, materiebenoeming, leven en het polaire denken en handelen van mensen.
Polariteit: Mensen zijn meesters in polarisatie. Voor elk


In niet 1 land in de wereld wordt de macht of de regering gevormd door arme burgers. Is dit een maatscahppelijke wetmatigheid? Gaat macht altijd gepaard met rijkdom of bezit? Ongeacht de cultuur. Als