Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De ECB oogst lof en kritiek met de stap om meer dan 1100 miljard euro in de EU te pompen. De lof baseert zich op het adagium dat meer geld tot meer investeringen tot meer economische groei leidt. De kritiek wijst op de ontbrekende onderliggende waarde van die euro’s ofwel de niet bestaande inkomstenbron en de schuldverhoging. Al met al moet de geldwaardevermeerdering (=deflatie) worden gestopt door bevordering van inflatie (=geldwaardevermindering).

Dit lijkt onzin, beste schrijver, hoor ik u denken. Die twee begrippen zijn elkaars tegenovergestelde. Niet dus. Het is één wipwap. Ik werk met taal, ben geen econoom en wat schrijft Van Dale?

 

Deflatie is waardevermeerdering van geld door vermindering van het in omloop zijnde papierengeld met het doel het in waarde verminderende geld zijn vroegere koopkracht terug te geven. Je kunt bij deflatie meer kopen met minder geld tenzij de kosten stijgen.

Inflatie is waardevermindering van het geld door het op grote schaal uitgeven van ongedekt bankpapier. Er komt dus meer geld dat minder waard is, waardoor alle vroegere meerwaarde deels verloren gaat. Je kunt dus met meer geld minder kopen, omdat de kosten relatief stijgen. Het gaat er dus ook om wat de kosten doen. Let wel: de ECB wil de waardevermindering doen groeien. Als de EU meer schulden krijgt, nemen de rentelasten toe en dus komt er minder geld beschikbaar of worden de belastingen verhoogd en heeft een individu dus minder te besteden. De waarde van het geld heeft alleen een nominale kwaliteit in samenhang met de kosten en de omvang van het bezit.

Om deflatie te bestrijden (te weinig geld in omloop) pompt de ECB meer geld in de economie door het opkopen van schuldpapier in de hoop hiermee meer bestedingen te genereren. De lidstaten komen dus aan geld via de ECB. Of die bestedingen ook gewenst zijn is een onbeantwoorde vraag. Economie leeft bij gratis van het monster dat Groei heet.

 

Als die bestedingen gaan zitten in meer bezit, dan is het zeer de vraag of het energiebeleid, het milieubeleid en het alledaagse geluk hiermee gediend zijn. Maar dit ter zijde. Waarde in deze discipline (economie) is materieel, nooit geestelijk.

De economie stokt deels om mensen onvoldoende geld hebben (de armen onder ons), maar ook omdat veel mensen verzadigd zijn ( de gevulde klasse). Waarom gebruik ik het woord ‘gevuld’ ?

Omdat de rijken ALLES al hebben en de gevulde klasse veel basiszaken en deels onnodige extra’s. Basiszaken zijn eten, kleding, een droog en warm huis. Onnodige extra’s zijn niet direct noodzakelijke levensvoorwaarden, zoals drie mobieltjes, twee televisies, drie laptops, een skivakantie naast de zomerstrandvakantie, overdreven veel kinderspeelgoed, kasten met cd’s en 81 televisiekanalen. Om maar wat te noemen. Ik ben zelf ook zo'n middenklasser.

De winst gedreven bedrijven (begrijpelijk) willen het liefst dat alle armen ook tot de gevulde middenklasse gaan behoren en dat die middenklasse probeert het gedrag van rijken te imiteren. Iedereen miljonair is het walhalla-adagium van marketeers.
Met tevredenheid, geluk en harmonie hebben die driften allemaal niets te maken. De economie kent geen immateriële ethiek. Dus pompt de ECB meer dan 1 biljoen euro in de economie. Let op: niet in mensen of groepen van mensen, maar een volslagen onpersoonlijk abstractum zijnde de economie. Eigenlijk pompt de ECB geld in geld. We drukken geld bij, geen waarde. Daarom mijn term flutflatie.

 

Gaat het werken? Waar komen die miljarden euro’s terecht? De AEX schoot omhoog, ook in andere landen juichten de beurzen. De eigenaars van die economie (aandeelhouders) moeten wel geloven dat het bij hun terecht komt, anders verhoogden zij de kosten van hun bezit niet!! Die pompinjectie heeft geen ander doel dan meer geld ter beschikking te stellen. Van wat of van wie? Let op wie er juicht!! De banken, de bedrijven, de werknemers bij bedrijven, de middenklasse of de armen? De mindere EU-staten naar wie nu al geld vloeit dat ze letterlijk niet zelf verdienen of de rijkere die moeten zorgen voor de post-waardeonderbouwing van dat extra geld dat nu nog niet gedekt is?

Ik snap niets van economie. U?

 

Ik weet alleen dat alle EU-lidstaten enorme schulden hebben. Zij komen geld tekort, de ECB zelf heeft niets. Met 1000 miljard euro uit een lege ECB-pot worden die schulden niet minder. Er vindt slechts een zekere herverdeling plaats. Dus of de armere landen worden er een slag beter van? Gaan ze nu harder werken? Of de rijkere EU-staten glimlachen. Tussendoor moeten we misschien nog 240 milljard afschrijven vanwege de Griekse politieke aardverschuiving. (Ex-minister De Jager en Noud Welling van de Nederlandse Bank zeiden dat we alles en met rente zouden terugkrijgen bij Pauw en Witteman. Wat een hopeloze zieners). Als experts (?) er al zoveel naast zitten....!! Alhoewel: een volk gaat 24 jaar elk jaar 10 miljard aan staatswinst afbetalen???

De EU als geheel wordt armer met meer geld waar geen waarde tegenover staat. Wat u en ik privé voor geen meter voor elkaar kunnen krijgen wordt nu op megaschaal toegepast: rijker worden door meer schulden te maken. De moord op Van Dale. Maar tja, economie is geen taal en dus volstrekt onbegrijpelijk en oncommuniceerbaar.

Interessante artikelen

Onze fantastische hersenen

Deze kop is ontleend aan de titel van een uitgave uit de reeks Wetenschap in beeld. Ik trof hierin een schat aan wetenswaardigheden. Eén artikel sprong daar voor mij bovenu


De zorgkosten groeien de pan uit. Medische kosten en thuiszorg samen worden vooral veroorzaakt door toenemende aantallen ouderen. Nu is dit vooral de geboortegolf. Ik ben er zelf eentje van: 1946}.

D