Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Haagse geluiden lijken erop te wijzen, dat de coalitiepartijen een compromis hebben gevonden. Of dat een gulden middenweg is, moet nog worden afgewacht. De PvdA zal het de VVD moeten gunnen om met meer kracht het uitzettingsbeleid ter hand te nemen. De VVD zal tegemoet komen aan de PvdA inzake een voorlopige voorziening met bed, brood en bad voor de uitgeprocedeerde asielzoekers. Waarom is dit een verschuiving?

De beletselen om deze asielzoekers uit te wijzen of te zetten zijn met het compromis niet weggenomen. Daar spelen terugkeerlanden een geheel eigen rol in. De tijdelijke opvang heeft geen tijdslimiet. Hoe kortstondig is tijdelijk? Hoe lang wordt voorlopig?

Ik ben benieuwd.

De asielzoekers zelf willen zelf graag blijven of kunnen eigener beweging niet eens terug naar…? Als eten en slapen, hygiëne en medische verzorging zijn geregeld zullen zij uitzien naar vrijheid, de mogelijkheid om een normaal leven te leiden, hun opleiding voort te zetten of scholing van hun kinderen, bezoek van familie of achtergebleven gezinsleden wensen en zeker niet in de laatste plaats een kans op werk. Hoe lang kan Nederland zonder opnieuw inhumaan te worden hun tijdelijke verblijf rekken.

Van vluchtelingen die de kust bereikten komen verhalen dat zij vinden dat ze er gezien angst en bittere behandelingen nooit aan hadden moeten beginnen. De ellende in Libië en de onveilige verscheping was de aanlanding niet waard, ook al omdat er verder nog weinig perspectief is. Tegelijk staan er nog één miljoen volgelingen klaar tot profijt van de mensenhandelaren, verklaren deskundigen. Ter plekke opvangen is dan de uitweg klinkt het. O ja, in Libanon zijn er binnenkort meer asielzoekers/vluchtelingen dan Libanezen. In Libië opvangkampen inrichten? Bij welke militie of ISIS-groep? Het probleem speelt nu vooral in de EU, maar is in feite een wereldprobleem. Denk aan de Mexicanen die naar de VS willen? Aan Afghanen die het Talibanditisme niet zien zitten. Aan Christenen die in fanatieker wordende door Mohammedanen gedomineerde streken of landen wonen. Het ‘gaat heen en vermenigvuldigt u’ heeft geleid tot een ‘verdeel en heers’ aarde.

We moeten het groot zien. We moeten hard op zoek naar een exoplaneet waar leven is, opdat we een gemeenschappelijke externe vijand krijgen, want bedreiging van buitenaf leidt tot vereniging leren de strategieboeken.

Interessante artikelen

Ik kan mij voor voorstellen dat veel nuchtere Nederlanders de Amerikaanse verkiezingen een klucht vinden, ware het niet dat twee kemphanen het machtigste land ter wereld vertegenwoordigen in hun gooi


De sector huishoudens en kantoren verbruiken voor verwarming, licht en andere energienoden ongeveer 20 miljard m3 aardgas per jaar. Een lichte verhoging –ook nog tijdelijk- van 2 eurocent per m3 lever


“ Er gaat geen cent meer naar Griekenland.” Rutte’s verkiezingsbelofte en daarmee de belofte van de hele VVD in 2012. Nederland staat nu voor 5 miljard garant. Dat is nogal een verschil. Toegegeven, d