Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Grieken hebben geen 320 miljard euro staatsschuld. Nee, ze hebben 320.000.000.000 euro staatsschuld. Dat is toch hetzelfde zult u zeggen. Koel in cijfers wel, maar in de perceptie niet. Ik verklaar mij nader.

1, 5, 10 of zelfs 320 zijn alledaagse getallen. Het klinkt niet als veel. Het gaat in dit geval niet om 320, maar het lettergetal miljarden dat de omvang aangeeft. Die negen letters omvatten een immense hoeveelheid. Als we het hebben over 320 miljard spreken we eigenlijk twee getallen uit. Het kleine en het hele grote, maar dat kleine blijft hangen. Bij een miljard kunnen we ons eigenlijk niet zoveel voorstellen anders dan een vaag begrip van heel veel.

Er zijn een kleine 11 miljoen Grieken. Een gezin van vier personen (vader, moeder, twee kinderen) heeft via de staat een schuld van 120.000 euro. Zou het gezin nog een persoonlijke schuld hebben of een hypotheek, dan komt er nog een bedrag bovenop. Zou Griekenland kans zien elk jaar 1 miljard af te lossen ( naast de rente op de leningen), dan doen ze daar minstens 320 jaar over. In het jaar 2335 zouden ze dan op nul staan.

Zou het land in staat zijn elk jaar de schuld met vijf miljard te verminderen (vrijwel ondenkbaar naast de rente) dan zou het schuldenvrij zijn in 2078. Geen volk dat dit opbrengt: twee generaties van 30 jaar lang met die lasten op hun schouders.

320 Miljard, ach, de ECB heeft net een plan ontvouwd om 1000 miljard euro bij te drukken. Geld waartegenover geen waarde staat.

Dit bedoel ik met gevoelloosheid voor getallen, omdat de perceptie de enormiteit van de som terugbrengt naar een alledaagse hoeveelheid door cijfers die blijven hangen en niet woorden.

Amerika heeft rond 20.000 miljard dollar staatsschuld. Dus waar praten we over met die 320. Tuurlijk, de VS is veel groter dan Griekenland in velerlei opzicht, maar de impact van die verhoudingen en hun reële directe betekenis staat de meesten van ons niet scherp voor ogen. Voor de EU-politici geldt in het bijzonder nog, dat zij persoonlijk niet worden getroffen als Griekenland failliet gaat. Dat wil zeggen verhoudingsgewijze niet meer of minder dan willekeurig welke EU-burger. De pijn wordt derhalve ook niet direct gevoeld. Bijna 500 miljoen EU-burgers worden bij een deconfiture geraakt, maar dan gaat dezelfde murwheid op; wat is nou 500. Media willen nog wel eens een poging doen het beeld met meer impact over te dragen door wel alle nullen te vermelden, maar zeg zelf, doet u dat in uw hoofd ook, telkens als die bedragen in letters voorbijkomen?

Nog één gevoelsprikkel. Als de Griekse premier tot aan 320 miljard zou tellen in een tempo van 1 tel per seconde, dan zou hij circa 9900 jaar met tellen bezig zijn. Ik bedoel maar.

Interessante artikelen