Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Een paar actualiteiten op de korrel genomen. Rusland & EU, Griekenland & EU en Nederland & klimaatvraagstuk.

Rusland is verreweg de grootste leverancier van aardgas aan EU-landen. Sommige landen kopen meer dan 30% gas van Gazprom. Duitsland bijvoorbeeld. Andere, vooral Oost-Europese lidstaten nemen zelfs ver boven de 50% tot tegen de 100%% af. Een ondernemer moet nooit te veel van één klant of leverancier afhangen. Gebeurt er wat met die toprelatie, dan is de zaak gelijk in grote moeilijkheden. Spreiding van belangen is een basisregel. In zoverre is het volstrekt goed beleid, wanneer de EU minder afhankelijk wil worden van Russisch gas. Dit roept de EU al 15 jaar, maar veel is daar nog niet van gekomen. Juist ook in deze tijden van een soort heropgelaaide koude oorlog met sancties en wapengekletter over en weer staat die strategisch gevoelige gasafhankelijkheid hoog op de agenda. Uitgerekend nu zijn er plannen voor de aanleg van een nieuwe gasleiding door de Zwarte Zee naar Griekenland. Dit is nog lang niet rond, maar Griekenland en Rusland zitten al wel aan de afspraaktafel. Ook in het noorden liggen er plannen op tafel. De dubbelleiding door de Oostzee kan van twee naar vier hoofdtransportleidingen worden uitgebreid. Gas vanuit Yamal en de Noordelijke IJszee kan dan naar Duitsland en via Nederland ook naar Engeland. Dit land is behoorlijk door zijn voorraden heen en Nederland moet ook minderen, zowel vanwege bevingen als vanwege geleidelijke terugloop van voorraden in zeevelden en Slochteren.

Wie doen er mee in die besprekingen vanuit de EU bezien: Shell, E.on en Omv. Ofwel een Nederlands-Engels bedrijf, een Duitse energieonderneming en een Oostenrijkse.

Na de zoveelste deadline van afgelopen zondag lijkt er enig licht te schijnen op een overeenkomst tussen de EU en Griekenland. Of het er deze week van komt moet nog blijken, maar wat ligt er nu op tafel en beseffen de Griekse bevolking dit zelf al volledig? Ik noem drie hoofdpunten. Een besparing op pensioenkosten zal bij de bevolking slecht vallen. Men is immers nu de bezuinigingen van de afgelopen jaren al beu. Een verhoging van de pensioenleeftijd en minder kans op vroegpensionering brengen een zwaar ander minpunt met zich mee. De werkeloosheid in Griekenland is torenhoog en vooral ook onder de jongeren. Later met pensioen gaan en langer werken levert de jonge generatie geen werk op. Een verhoging van BTW en dan met name voor hotels en horeca raakt direct het toerisme en juist dat (zon, zee en cultuur) is ’s lands grootste ‘export’-artikel. O, lijven, waar gaat het met ons naartoe, zullen de Hellenen zich afvragen. Griekenland wordt duurder, het werk neemt niet toe en de lasten worden hoger. Ik moet nog zien dat de EU-beoordelaars dit als een financieel-economische verbetering van enige omvang zien en of de Griekse burgers zich volgzaam zullen betonen. Temeer daar alleen een sterke econmische ontwikkeling adem verschaftm maar juist die sectoren die dit kunnen bewerkstelligen ontbeert dit land. Blijft de rust bewaard? Of komt er in het land waar de Democratie geboren werd een Nemocratie.

Ten slotte Nederland. Het is ronduit beschamend dat een rechter onze regering nu doelen om de klimaatverandering beter te bestrijden moet opleggen vanuit het standpunt dat een regering zijn bevolking dient te beschermen. Wat u of ik verder ook voor standpunt inneemt over die klimaatverandering een opschoning van ons leefmilieu in dit opzicht is sowieso al aan de orde. Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft zonder meer tot enorme ontwikkelingen geleid met grote voordelen in veel landen. Daartegenover staat een prijs, die bij de forse toename van deze brandstoffen met een min moet worden geschreven. Dit tijdperk moet geleidelijk worden afgebouwd. Een omslag op korte termijn is om een veelheid van redenen onhaalbaar. Maar juist ook Nederland beschikt over de kennis en mogelijkheden om die omslag in een voorbeeld gevend tempo te realiseren. Consensus hierover ligt binnen bereik, want de redenen en de doelen staan buiten politieke voorkeuren. Het moet niet liberaal, christelijk, sociaal, dan wel meer links of rechts, het moet gewoonweg. Wat nu wel spannend is: gaat onze regering in hoger beroep en wat beslist dan een hogere rechter, en wat zouden de argumenten zijn om deze rechter niet en de hogere rechter wel te willen volgen. Is er dan een wetsartikel waarbij regeringen niet gehouden zijn hun volk te beschermen?

Interessante artikelen

De ISIS-beweging heeft haar doel duidelijk gemaakt. Het zal niemand verwonderen. De opstandige beweging wil een orthodoxe, islamitische staat vestigen. De bevolking, laat staan de tegenstanders in het


Sinds enige tijd zijn toptienlijstjes zo populair als een nieuw ijsje. De mode om te ranken is als een virus doorgedrongen tot alle maatschappelijke sectoren. De beste renner, het hoogst genoteerde re