Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

 

Niemand kan beweren, dat wat ik nu kortheidshalve de Griekse affaire noem niet uiterst gecompliceerd is. Maar is dit in eerste aanleg ook zo? De feiten zijn toch allang heel duidelijk. Deze feiten zijn: 1. Griekenland heeft in persoon van achtereenvolgende regeringen veel te veel geleend. 2. Banken en EU-staten hebben veel te veel geld aan Griekenland geleend. 3. De Griekse economie is klein en presteert ondermaats en het land kan de torenhoge schulden daarom nooit meer of in ieder geval tot in lengte van decennia niet aflossen.

Constatering nav 1 leidt tot een glasharde conclusie: niet meer lenen, dat verergert alleen maar de situatie.

Constatering nav 2: De schuldeisers moeten op de blaren zitten. Hun gedrag was onverantwoordelijk.

Constatering nav 3: Er is geen economisch plan denkbaar dat op relatief korte termijn, zeg 10 jaar, de economie doet opbloeien met nationale geldoverschotten van miljarden, die ter aflossing van de staatsschuld kunnen gaan dienen.

Wat wordt gecommuniceerd?

Griekse regering: wij willen wel wat corrigerende maatregelen treffen zoals latere pensionering, hogere btw en een sluitend belastingstelsel.

De gevolgtrekking is viervoudig: 1. Deze maatregelen garanderen allesbehalve een beter draaiende economie. 2. De bevolking moet meer betalen. 3. Dit soort maatregelen vergen een cultuuromslag die nooit in één generatie kan worden doorgevoerd, zo diep zit de landscultuut. 4. Ondertussen moet alsmaar geld worden bijgepompt. Ook tot in lengte van jaren. En dit staat lijnrecht tegenover constatering 1.

 

Griekse regering: De schuld is te hoog. Geef ons geld voor aflossing van onze actuele betalingsverplichtingen. En scheldt tevens een fiks deel van de schulden kwijt.

Gevolgtrekking: EU-landen krijgen hun geld niet terug. Banken vallen om. De Staat moet banken helpen. In feite draaien de burgers in die landen voor het onverantwoordelijke gedrag van die banken op. Griekse burgers worden armer. EU-burgers worden armer.

Conclusie: Scheidt vanaf nu banken in evenwichtig opererende spaarbanken en zakenbanken. De laatste zijn voortaan te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen risico’s.

 

EU-commissie: Als u, Griekenland onze voorwaarden accepteert, krijgt u alsnog de nodige miljarden.

Gevolgtrekking: de EU leent meer, rente neemt toe, rente en aflossing stijgen de Grieken nog verder boven het hoofd.

 

Vraag 1: Hoe kan Tsipras dit billijken? Schuld is schuld, afspraak is afspraak. Welaan, Tsipras is aanhanger van de communistische gedachtegang, waarbij herverdeling van kapitaal een uitgangspunt is. Lenen en schulden kwijtschelden is voor hem een spreiding van kapitaal en bezitsvermogen en past dus in zijn denktrant. Hij is ideoloog op andermans kosten.

 

Vraag 2 : Waarom kan de EU niet haar fouten toegeven en haar verliezen nemen? Omdat dat dan ook voor andere staten de deur openstaat voor vergelijkbaar gedrag. Als dat zo makkelijk zou kunnen gaan zegt dit iets over de hechtheid van de EU en de mate van bereidheid tot samen optrekken. Als voortdurend de trouw moet worden (af)gekocht fungeren de economisch gezondere EU-leden als pinautomaat.

 

Vraag 3: Waarom kost het maanden om hier helder zicht op te krijgen? Heel duidelijk. Het overleven van de EU is het werkelijke vraagstuk achter de schermen? Tsipras beveelt zijn volk nu Nee te zeggen tegen de EU-voorstellen c.q. voorwaarden. Dat is Nee tegen de EU? En als een meisje nee zegt, dan moeten we dit accepteren. Zegt de bevolking straks in meerderheid Ja, dan is Tsipras weg en begint het spel van voren af aan met een verdeeld volk en geen uitzicht op het welslagen van wat dan ook. Ondertussen gaat de toch al wankele economie helemaal naar de gallemiezen. Het beste is als de EU Griekenland annexeert onder het argument, dat er meer EU-toeristen zijn dan Grieken en wij deze toch zeker wel mogen beschermen. Dan wordt Griekenland het eerste echte EU-land. Waartoe democratie al niet kan leiden.

Interessante artikelen

Zoals in zovele vakken zijn beroepsbeoefenaren vooral geneigd te lezen wat vakgenoten en wetenschappers uit dezelfde discipline ontdekken en publiceren. Communicatoren zouden zich ervan bewust dienen


Je hebt oorlogsguerrilla’s. Die zijn bijna niet te bestrijden. Dat leerden ons Vietnam, Irak, Syrië en Afghanistan o.a. Bij islamitische terreur gaat het om een geloofsguerrilla. Ideologie en godsdien