Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Een aantal bemerkingen.

  1. Met het referendum spraken de Grieken zich ruimschoots uit met NEE tegen de EU-eisen tot verdere, concrete bezuinigingen. Nu stemt het parlement in met Tsipras’ nieuwste voorstel, waarin meer bezuinigingen staan dan daarvoor.

Conclusie: regering en parlement voeren de eigen democratie(uitslag) niet uit!!!

  1. Het gaat nu weer om een extra lening van rond 70 miljard euro’s. Leg het mij uit: ik moet bezuinigen, dus leen ik nu meer en verhoog dus mijn schulden??? Overigens geldt dat extra bedrag voor slechts drie jaar. Over wat er daarna moet gebeuren spreekt Tsipras zich niet uit. De EU evenmin.
  2. Oude schuldpapieren van voor de crisis werden omgezet in staatsobligaties. De staat stelde zich dus garant met deze verplichtingspapieren. Hoe kan een staat dit doen als het zelf op een visitekaartje kan uitrekenen dat zij dit niet kan terugbetalen dan wel garant staan? En waarom waren wij van onze kant zo gek. Hadden wij geen visitekaartjes?
  3. Als u parkeert bij een meter (twee euro per uur) en na een uur een kwartier te laat komt, bedraagt uw tijdsoverschrijding 50 eurocent. U treft een parkeerbon aan. Uw boete bedraagt 60 euro ofte wel het 120-voudige van die overschrijdingskosten. Over het nakomen van verplichtingen gesproken. Zo gaat dus Nederland om met eigen burgers!!
  4. Een EU-eis is o.a. privatiseren. Lees: staatseigendommen verkopen. Tsipras gaat akkoord en denkt aan elektriciteitscentrales, havens en zo nog wat. Staat in zijn voorstel. Wat let de EU als zij die extra lening overweegt, om voor die 70 miljard euro dan maar die staatseigendommen over te nemen. Doen wij dit niet en de Russen wel dan is straks half Griekenland even goed onder Russisch beheer.
  5. Stel de EU gaat akkoord met het laatste voorstel. De Griekse eilanden gaan meer BTW en reële belastingen betalen. De hotels en horeca aldaar zullen hun prijzen verhogen en hopsakee de EU-toeristen betalen indirect de prijs. Blijven er om die reden evenwel meer toeristen weg, dan zien die eilanders hun inkomsten dalen, dragen zij de kosten en wordt er derhalve geen snars bezuinigd, alleen kosten verschoven.
  6. Schuldenaflossing kan alleen als Griekenland economisch zo gaat draaien dat het land winst maakt en de staat jaar in jaar uit minder uitgeeft dan er binnenkomt. En dat moet men dan 50 jaren of langer volhouden. Alsof de nieuwe generatie Grieken dit zal pikken.
  7. De Griekse banken zitten zo ongeveer op zwart zaad. Krijgt men die extra lening, dan zullen de banken hun kassen vullen en kunnen de Grieken weer pinnen. Tien tegen een dat de bevolking zijn spaarcenten helemaal van de banken weghaalt, want het vertouwen in de banken is natuurlijk verdwenen. Dan komen de banken weer krap te zitten en moeten draaien op transfers (onderlinge betalingsverkeer) via de bank. De groei van het zwartgeldcircuit zal toenemen, daardoor nemen de belastinginkomsten af, wordt de economische vooruitgang minder zichtbaar, als die er al komt en van de binnenlandse economie komt de aflossingswinst niet. Ergo: de moeilijkheden worden alleen maar groter.
  8. Ook gek zou zijn dat als de Griekse banken de rente op spaargeld verhogen om de Griekse burger als klant te houden, de Griekse burgers rente krijgen op ! geleend geld.

Algehele oplossing: opkopen dat land en verpachten aan de Grieken.

Interessante artikelen

Het debat tussen Trump en Hillary was in mijn beleving in elk opzicht een groot en machtig land onwaardig. Ik zag twee kemphanen voor het oog van 100 miljoen Amerikaanse kijkers en een veelvoud hierva


Coalitie: Wij willen vaart maken met de transitie. Akkoord 1.

Nederland moet voorop gaan lopen. Akkoord 2.

Er kan veel worden gedaan. Akkoord 3.

We moeten snel starten. Akkoord 3

Een halvering van