Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het is augustus. De zwarte Piet discussie is weer terug. Je valt bijkans van je stoel. Wat nu weer? De VN is ook weer terug. Daarom. Een commissie was in ons land om de nodige punten door te nemen en één daarvan was de discriminatie waarvan zwarte Piet het symbool zou zijn. De hele halve wereld staat in brand. De VN staat machteloos. Maar de commissie staat pal. Voor een vermeende discriminatie binnen een folkloristisch gebruik. Je kunt als organisatie jezelf niet belachelijker maken. Ik zou als Nederland onmiddellijk mijn lidmaatschap opzeggen. Hoezo prioriteiten?

Is die commissie al afgereisd naar Syrië om IS duidelijk te maken dat hun mensonwaardige handelingen toch echt niet meer kunnen anno 2015? Hebben ze Boko Haram al aangesproken op hun discriminatie van christenen en andermans vrouwen? Of Amerikaanse republikeinen die zwarte mensen nog steeds als onderPiet wensen te zien, omdat zij de Goedheiligmannen zijn.

Christenenzielen hoe blind kun je zijn voor prioriteiten? Een Columbiaan komt ons de les lezen op dit punt? Zijn land zit in de top vijf narcoproductiestaten. Ik stel voor een Commissie der Lage Landen naar Bogota te sturen en daar te eisen, dat ze deze verslavende troep omzetten in koffiebonen, want niet elk Colombiaans kind hoeft er toch aan te worden herinnerd dat dit witte spul tot hel en verdoemenis leidt en tot uit dopegestuurde waanzin bedreven misdaden door zijn land.

Een Turks commissielid drong aan op meer evenwichtige rechtspraak en behandeling waar het discriminatieaanklachten betrof. Ooit in eigen land een onderzoek gedaan en de regering bevraagt naar kinderhandel?

Zwarte Piet, nee, dat is zo ongeveer het ergste ter wereld. Laat mij duidelijk zijn. De hele Sinteklazerij hoeft voor mij helemaal niet. Waarom is het geen seculiere humanist? Iemand die van nature en uit eigener beweging kinderen een cadeautje komt brengen. Overigens voor die Turkse delegatiedeelnemer geldt nog dat Sint uit Turkije stamt en zich al in geen decennia heeft geërgerd aan de rol van zwarte Piet. Maar dit terzijde.


Geschenkendag voor kinderen. Moet dat uit iemands naam? Waarom geen VN-geschenkendag? Eén keer peer jaar geven we wereldwijd alle kinderen een surprise. Uit naam van de totale wereldgemeenschap die beseft hoe vaak kinderen het slachtoffer zijn van de onmacht en waanzin van volwassenen. Het cadeau is een eetbare bos bloemen. Symbolisch. De eetbaarheid is een belofte voor verbetering van de voedselsituatie. De bloemen voor de niet aflatende poging van volwassenen om als spreekwoordelijke bijen te zorgen voor honing.

Nooit aan gedacht, beste Colombiaan of Turk? Of Kofi Anan? Bij deze dan, namens Nederland. Ik denk dat Nederland nog wel sponsor zal willen zijn. Als reclame voor de Nederlandse bloementuinbouw. Een eetbare bos op te brengen door het gezamenlijke Nederlandse volk. Uit de roerend zaakbelasting.

Interessante artikelen

Volkswagen heeft gesjoemeld. Daar lijkt het sterk op. Hoe en waarom precies moet nog worden vastgesteld? Maar de vrije val van aandelen deed het bedrijf al meer dan 70 miljard euro in waarde dalen. In


De bedoelingen van de aanslagplegers in Brussel zijn op tenminste twee hoofdpunten duidelijk. Zij willen de westerse samenleving angst aanjagen en destabiliseren en onderwijl wraak nemen. De reacties


Er was eens. Met deze drie woorden beginnen sprookjes of een betoog over liefst feitelijke geschiedeniszaken. Er komt ooit is de aanhef van een zin die iets vertelt over de toekomst. Het gaat dan om m