Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Nederland is nog geen maand bezig met de opvang van asielzoekers of de problemen gieren door de straten. Geen wonder, we kunnen geen duizenden sloebers opvangen. Jaren achtereen. Wel met voedsel, maar niet met huizen, slaapplaatsen of werk. De overval van het dorp Oranje is laf en getuigt van blinde overmacht. 1400 vluchtelingen in een dorp van 140 inwoners. Dat is het tienvoudige. Voor Amsterdam zou dit vergelijkbaar neerkomen op de opvang van 8 miljoen mensen. Dit zou iedereen voor krankzinnig verklaren. Welaan in Oranje is geen winkel, geen school, niet het minste vertier, geen apotheek. Er is niets behalve 70 huizen. Alle, maar dan ook alle voorzieningen liggen op rijafstand van kilometers.

De bewoners werden zo laat geïnformeerd, dat de brief met de aankondiging op het nippertje Oranje eerder bereikte dan de eerste bussen.

 

Ik mag toch aannemen dat de afdeling Voorlichting van het ministerie tegen deze aanpak heeft geprotesteerd en dat de medewerkers en masse hun baan opzeggen, omdat zij onder deze omstandigheden niet kunnen werken. Er is niet goed geïnformeerd, niet voorgelicht, laat staan gecommuniceerd, waarbij de bezwaren van de bevolking niet alleen zijn beluisterd, maar ook verwerkt. Ik hoor het de politici al zeggen: ‘het is misgegaan in de communicatie.’ Onzin, er was helemaal geen communicatie. De staatssecretaris wilde helemaal niet communiceren. De afspraak was 700 vluchtelingen, wat op zich al veel te veel was, maar de verdubbeling naar 1400 is niets meer of minder dan iets door de sociale strot duwen.

Overmacht zal de staatssecretaris roepen. Je kunt mensen en kinderen niet op de straat laten slapen. Het is de taak van de overheid om overmacht te zien aankomen en binnen te halen. Wat dan zult u zeggen, als u uw humane hart laat spreken? Om te beginnen moet u uw hart niet laten spreken, want dat spreekt niet. Het pompt bloed rond. U moet uw verstand laten spreken. En dat verstand zegt: er is maar één oplossing en dat is als de wiedeweerga zorgen dat de oorlog in Syrië ophoudt? Maar tja, Nederland en geen enkel land kan zomaar een ander land binnenvallen, laat staan alle strijders aldaar tot stoppen dwingen of ze in het uiterste geval vernietigen. Die aanpak strookt langs andere weg weer niet met humaniteit. Nederland kan daar dus helemaal niets uitrichten. Andere landen evenmin. Er is gewoonweg geen oplossing. En al zeker niet op de korte termijn. Rusland grijpt nu in om voor ons afwijsbare redenen. En wie laten ze dit op de piloten na vooral doen? Inderdaad huurlingen! Vechters voor geld.

 

De EU heeft net 86 miljard euro toegezegd aan Griekenland. Het aandeel Nederland is circa 5 miljard. Het stopt geld in Oekraïne. En bij een gegeven ontwikkeling moet daar nog veel meer naar toe. Er gaat een miljard euro naar de opvangkampen in de regio, als eerste tranche van een reeks. Niet één spat hiervan stond in de partijprogramma’s bij de afgelopen verkiezingen. Regeren is vooruitzien, maar hieruit blijkt dat men dat helemaal niet kan of wil, want dan krijg je echte keuzes van de burgerij voor zaken die ertoe doen. De democratie hier wordt met de tussenlaag van de EU op een hoger niveau gekleineerd tot lokale kwesties. Hiermee geven we veel van de eigen soevereiniteit uit handen. En maar denken dat het met de economie en alles daaraan verbonden wel goed komt. Nederland overstrekt zich grotelijks. Oranje is in dit verband wel een heel symbolische naam. Het is geen rood en het is geen groen, als u begrijpt wat ik bedoel.

Interessante artikelen

De overeenkomsten tussen Clinton en Trump

 

Los van het gooi- en smijtwerk van beide presidentskandidaten waarin het lijkt of er grote verschillen zijn, kan worden geconstateerd dat er ook grote ove


De gifgasaanval is een who has done it van de eerste orde. Het NAVO-westen handelt op basis van waarschijnlijkheid. De regeringen van Syrië en Rusland beweren dat er helemaal geen gifgasaanval is gewe