Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vluchtelingendebat zit in de verdediging

 

Voor alles: mensen als slachtoffers van oorlogsellende moeten worden geholpen. Hier en daar. Eerst over hier. We maken terugtrekkende bewegingen. Opvangen in de regio gaat misschien ten dele lukken. Turkije zet ons onder druk en wil meer geld. Transportcriminelen worden nog nauwelijks aangepakt. In ruil voor steun wil Turkije dat wij wegkijken van hun (kleine) burgeroorlog met de Koerden. Libanon op zijn beurt zal bezwijken. Over Noord-Afrika hebben we het dan nog maar niet.

Dan versterking van de Griekse grenzen en de controle aldaar. Wat betekent dat? Terugsturen? Of nemen de vluchtelingen de wijk via andere landen? Lukte dus niet.

Dus versterking van de grens met Macedonië. Probleem wordt slechts verplaatst in onze richting. Wordt nu over gepraat. Inmiddels liggen achter Macedonië ook in Europese lidstaten al eigen prikkeldraadversperringen en staan hekken. Vervolgens rond Oostenrijk en Zuid-Duitsland? We praten over een Hekwerk-akkoord.

Het beeld is dat van terugtrekking.

 

Daar dan. Daar is directe aanpak van de oorzaak. Weg met IS. Vervolgens met die aartsschurk en dito regime van Assad. Land geschoond van wrede orthodoxie zelf laten beslissen. Lukt dat niet, dan in eigen sop gaar laten koken. We kunnen niet eeuwig pappen en nathouden. Irak en Afhganistan zijn hiervan hopeloze voorbeelden. Mensen willen autonomie, nou regel het dan maar. Dat betekent grondtroepen. Een jaar lang bombarderen heeft onvoldoende effect. Heeft ook burgerslachtoffers tot gevolg. En evenzogoed vluchtelingen. Willen we dat mensen niet meer hoeven te vluchten, dan moeten we daar ingrijpen. Niet als alles al is verloren en we in redelijk uitzichtloze opvangposities belanden.

 

Opvang? Eerste fase brood, bed, bad zal nog wel lukken. Kost miljarden maar kan. Verblijfsstatus duurt een half tot een heel jaar. Lastig maar uitvoerbaar. Nederlandse taal leren. Oef! Nederland heeft zelf nog 1,5 miljoen analfabeten of functioneel analfabeet.

Een recente manifest uit Groningen meldt: 13 % van de middelbare scholieren is functioneel analfabeet. Het eigen vraagstuk op dit punt hebben we nog niet kunnen oplossen. Hoe dan voor mensen die hier niet opgroeiden en een gans andere taal spreken en thuis ook voorlopig nog niet doen, omdat ze daarmee tenmiinste nog een klein stukje eigen cultuur overeind houden.

Integratie? We kennen nog tweede en derde generatie buitenlanders die nog immer niet zijn geïntegreerd. En die hebben incluis ouders al 30 jaar integratie achter de rug.

Culturen vermengen, laat staan overnemen is een zaak van hele lange adem. Spreken politici geen antropologen? Tuurlijk lukt het een deel van nieuwkomers. Maar 10 of 20% blijft steken, in sommige groepen meer,  en hogere aantallen komen nooit aan het werk. Dat is het grote sociale probleem.

Als iemand mij vraagt, maar wat dan? , dan is mijn eerste en meest voor de hand liggende antwoord: de ellende daar stoppen. Wie de bron niet stopt, houdt de waterval niet tegen. Wie de storm laat razen, kan slechts buigen.

Interessante artikelen

Met Johan Cruijff is één van ’s werelds beste voetballers heengegaan. Zijn persoonlijke talent, zijn inzicht, beweeglijkheid en snelheid waren in Nederland ongeëvenaard. Ooit mocht ik een keer tegen h


ISIS-strijders willen een orthodox kalifaat stichten. Zij zijn wars van modernismen en willen terug naar een land waar de oerregels van de islam gelden. Ik bespreek eerst de oorzaak c.q. de oorsprong


Premier Rutte kan het niet vaak genoeg zeggen: het gaat goed met ons land. Maar wat is zijn ijkpunt? Het mijne is 1960, toen ik 14 jaar oud was en de wereld leerde kennen door veel te lezen.

Vergele