Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

AZC, AsielZoekersConfrontaties

Naar aanleiding van cijfers over mogelijke wandaden in asielcentra klinken her en der suggesties op voor bestraffing. Via de rechter, door middel van plaatsing in een soort strafazc’s, ontneming van asielstatus of uitzetting. De berichtgeving spreekt van circa 8000 incidenten. In de helft werd de politie ingeschakeld. Niet in alle gevallen staat vast dat er ook werkelijk een wandaad plaatsvond. Uiteraard zijn deze cijfers koren op de molen van tegenstanders van het vluchtelingenbeleid. Het zie-je-wel wint terrein. Politici veroordelen de voorvallen en dringen aan op maatregelen.

Ik heb veel aan te merken op het asielbeleid en de hele ellende. Ik ben voorstander om bij het begin te beginnen en de oorzaak weg te nemen, zijnde de oorlog in Syrië, met als kern IS. Maar mij verwonderen deze cijfers helemaal niet. Ik zou het vreemd hebben gevonden als er geen incidenten voorvielen.

 

Ga maar na. 500, 1000 of 1500 mensen behoorlijk samengepakt in een centrum. Een overschot aan mannen. Vrouw en gezin zijn vaak nog in Turkije of Syrië of in een van de andere landen waaruit men vluchtte. Soms is er drank of zijn er drugs in het geding.

De dag wordt gevuld met wachten op behandeling van de asielaanvraag. Niks omhanden, geen werk, geen duidelijk uitzicht op de duur van het verblijf of een positieve uitslag. Slapen, hangen, wat rondlopen. In die centra zitten mensen uit verschillende landen en culturen, met verschillende talen en afkomsten. Angst, onzekerheid en frustratie zijn geen ingrediënten voor rust en gedragsfatsoen.

 

Bij ons gaan samengepakte voetbalsupporters al op de vuist, of aangeschoten discojongeren, of mensen worden slachtoffers van een willekeurige rampartij, zomaar op straat, waar alle ruimte is en niemand op je lip zit. In het laatste geval is slechts van verveling sprake gedurende die avond of van op de een of andere manier opgekropte agressie. Zelfs in de Tweede Kamer vinden er regelmatig betwijfelbare incidenten plaats en ik duid niet op politieke schuurmomenten.

AZC’s kunnen niet anders dan een smeltkroes van emoties zijn. Ook het woord kruitvat past hier.Van die groepen mensen eisen dat zij zich gedwee en geduldig gedragen al die maanden getuigt van weinig (massa)psychologisch inzicht. Het is niet meer of minder dan een jammerlijke, maar niet te vermijden uitkomst van het vluchtelingenproces in alle zijn facetten.

Interessante artikelen

Zondag Buitenhof met Wiebes over Groningen, klimaat en transitie. Wat een zigzag-redeneringen. Als vragen verkeerspilonen zijn, slalomde de minister om de feiten te vermijden met nietszeggendheid door


Mensenrechten Syrië grondig onderzoeken. Snik.

Een simple vraag aan minister Blok: “ U zegt toe grondig te onderzoeken of de gematigde partijen zich houden aan de mensenrechten in Syrië.”

Moeten we