Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

IS, Syrië en vluchtelingen op een rij

De onmenselijke rimram met en in Syrië levert inmiddels de volgende ellende op.

Rutte zei dat hij binnen 6 tot 8 weken de instroom van vluchtelingen wilde terugbrengen.

Welke van onderstaande feiten lost hij c.q. EU hiermee op.

 

 1. Syrië is voor vele decennia verwoest.
 2. De oorlog woedt nog in alle heftigheid.
 3. Ook Nederland bombardeert.
 4. Er dreigen aanslagen. Dreigingsniveau: substantieel.
 5. Opvangkampen in Turkije, Libanon en Jordanië puilen uit.
 6. Miljoenen mensen zijn op de vlucht.
 7. De trektocht van het Midden-Oosten naar Europa doet ook stromen uit Afrika vergroten.
 8. Nog steeds verdrinken er bijna dagelijks mensen.
 9. Criminele transportregelaars verdienen er goudgeld aan.
 10. De EU heeft nog geen enkele oplossing. De eenheid vertoont scheuren.
 11. EU afspraken als Schengen werken voor geen meter.
 12. Onderweg verdwijnen er duizenden alleen reizende kinderen.
 13. Potentiële receptielanden in Europa sluiten zich af.
 14. Deel van de landen wenst gewoonweg geen islamieten te herbergen.
 15. Deel EU-lidstaten kunnen het al niet meer aan en beginnen terug te zenden.
 16. In Nederland is de spreiding ongelijk verdeeld.
 17. Een hoog percentages van vluchtelingen uit vroegere periodes leeft nog steeds in de bijstand.
 18. Slechts de helft van de 2015-vluchtelingen is min of meer opgevangen.
 19. De andere helft wordt aangevuld met nog een 60.000 nieuwe vluchtelingen dit jaar.
 20. Er is geen uitzicht op een einde aan de IS-oorlog.
 21. Er zal in Syrië nog sprake zijn van wraak tussen de partijen.

.     22. Er is geen uitzicht op een einddatum aan de vluchtelingenstroom.

 1. In Afrika gaat het in steeds meer landen mis.
 2. In AZC’s komen enige duizenden, op zich begrijpelijke, incidenten voor.
 3. De IND-beoordelingsprocedures lopen achter.
 4. Sociale woningen zijn er onvoldoende
 5. De kosten lopen hard op. Ook voor afkoopsommen aan Turkije etc.
 6. Werk is er slechts ten dele.
 7. Vele vluchtelingen, met name uit Afrika, zullen analfabeet blijven.
 8. Kinderen groeien op in twee culturen: de afkomstcultuur thuis en de westerse cultuur buiten de deur.
 9. In gemeenten met opvang zullen basisscholen moeten worden vergroot.
 10. Als Syrië op termijn tot rust komt, zijn er honderden miljarden nodig voor wederopbouw.
 11. Er is weinig zicht op een politieke oplossing, gezien de onenigheid tussen buitenlandse regeringen.
 12. De oost-west confrontatie maakt de VN onmachtig.
 13. De Nederlandse invloed als klein land moet minimaal worden geacht.

Het is geen vrolijke opsomming. Het zijn wel verifieerbare feiten. Nederlanders met een empathisch vermogen moeten een sterke mentale conditie hebben. Anderen achten zich machteloos en krijgen eelt op hun erbarmorgaan.

Met andere woorden de hele kwestie overstijgt het internationale vermogen, geeft per land geen enkele oplossing te zien en heeft oorzaken en wortels die zich aan elke logica of rationalisme onttrekken. Het wordt tijd dat men metapolitiek gaat denken. Ofte wel ‘als dit de feiten zijn, wat dient dan realiter een oplossing te zijn?’ Het antwoord overschrijdt onze normen en waarden. Conclusie: normen en waarden onttrekken zich aan concrete oplossingen. Omgekeerd: oplossingen treden buiten de grenzen van normen en waarden. Het ethische Schengen is maar beperkt inzetbaar.

Interessante artikelen

Premier Rutte laat 1,4 miljard euro aan dividendbelasting vallen. Aandeelhouders, veelal onbekende buitenlanders met veel geld, profiteren hiervan. Van een tegenprestatie is geen sprake. Zo zeggen de


De kern van mijn betoog in de reeks Via Victoria over strategie is mijn pleidooi deze term niet te lichtvaardig te gebruiken. Niet in het algemeen en zeker niet als het om communicatie gaat. Na een ko


Het is geen natuurwet, althans niet zo geformuleerd, maar wel een verschijnsel met een natuurwettelijk karakter: als het kan, wordt ruimte ingenomen. Ik geef fysieke, natuurkundige voorbeelden. Ik too