Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De bedoelingen van de aanslagplegers in Brussel zijn op tenminste twee hoofdpunten duidelijk. Zij willen de westerse samenleving angst aanjagen en destabiliseren en onderwijl wraak nemen. De reacties en commentaren aan EU-kant verschillen niet wezenlijk van die na de Parijse aanslagen of eerdere. We moeten pal staan voor onze normen en waarden, de rug rechten en samen laten zien dat we onze vrijheden niet inperken. Tegen wie zeggen we dit? Tegen onszelf, want de aanslagplegers zullen er geen boodschap aan hebben. Het is daarmee een passieve reactie. We omringen alle grote bijeenkomsten en drukbezochte evenementen met extra politie en militairen. Dat komt neer op afscherming en we zetten onszelf in gijzeling. Je zou eerder verwachten dat men Molenbeek omsingelde en die wijk uitkamde tot de laatste foute muis.

Uit sommige kringen klinkt op dat wij van onze kant meer moeten doen aan integratie. Die stemmen weten niet waarover zij praten. Ze kreten een grote term uit, maar vullen het niet concreet in. Een aangepaste cursus Nederlanderschap of Belgencultuur is een groteske onderschatting van de betekenis en diepgang van integratie. Echte integratie duurt enige generaties en dan nog. Die Molenbeekse radicale groep verstaat Vlaams, maar de leden spreken onderling hun eigen taal, al was het maar om zich juist ook met trots af te zetten tegen de Belgen of anderstaligen. En dit is slechts één uiting van integratieblokkades. Ironisch genoeg verschillen de kwaadwillenden niet in de oproep die wij aan ons zelf doen: ook zij staan pal voor hun normen en waarden, rechten hun rug en laten zien dat zij hun wensen niet inperken.

 

Een paar observaties met een wat andere kijk op de feiten.

De aanslagplegers wonen al langere tijd in België of Frankrijk. Sommigen vanaf hun geboorte! De radicalen achten zich tweederangsburgers, achtergesteld, gediscrimineerd en bevinden zich, zoals zij ook te horen krijgen van mee-denkers, in een uitzichtloze positie. Verzet en revanchisme tieren welig in hun hoofd en in de realiteit.

Is dit nu een argument voor verzachtende woorden of zelfs begrip? Ik kan alleen voor mijzelf spreken, maar als ik ergens in een land woonde waar al die zaken van een tweederangs behandeling en kansloosheid golden, dan zou ik er geen minuut langer willen blijven! Ik zou terugkeren naar mijn eigen land. Ja, is het verweer dan, maar daar zijn ze ook kansloos door de heersende armoede, de werkloosheid en gebrek aan lonkende toekomstontwikkelingen. Dat kan zijn, maar dan valt een ander, nieuw land in beginsel niets te verwijten. Het is gewoon bikkelen geblazen. Of thuis of in België of waar dan ook.

Een tweede poging tot mildheid en nuancering is de stellingname dat de wandaden niet als islamitisch moeten worden beschouwd en dat de meeste moslims hierover ook hun afschuw uitspreken. Dat is maar gelukkig ook. Deden ze dit maar voluit, hardop en aanhoudend. Echter de connectie met het islamitische geloof en de Koran is er wel degelijk. Telkens vernemen wij dat de zelfmoordenaars hun moorden begingen onder het uitroepen van Allah Akhbar. Ofte wel uit naam van of ter ere van. Die aangeroepen Allah komt toch niet uit een sprookjesboek. Het is hun opperheer en hun voorschrijver die de Koran dicteerde via een engel. Een hechtere connectie bestaat er niet.

Ik weet maar één ding: ik ben vrijdenker en als de beweging van vrijdenkers mensen zou opleveren, die dergelijke wandaden zouden plegen, zou ik mij stante pede van die beweging distantiëren. Moslims kunnen echter niet de islam hun rug toekeren en daarmee radicale islamieten veroordelen. Onderling zijn zij al verbeten genoeg en sterk verdeeld en aan hun geloof zijn zij onlosmakelijk verbonden. Zij verkeren in een volslagen patstelling met zichzelf.

De derde constatering is dat andermaal blijkt hoe lastig het is om een guerrillaoorlog te winnen. Het lukte de Amerikanen niet met de Vietcong. De Russen niet in Afghanistan met de Taliban. De Amerikanen en hun bondgenoten nadien evenmin. De Farc weerstond het Zuid-Amerikaanse regiem in hun land voor enige tientallen jaren. En in veel landen geldt een vergelijkbare strijd van de overheid tegen de ondergrondse, georganiseerde criminaliteit.

Guerrilla is als zevenblad.

Interessante artikelen

Hoewel nog steeds teveel kent Nederland relatief een laag percentage analfabeten. Maar hoe zit het met onze cijferbegrip? Voelen we ons niet langzamerhand als de Romeinse huisvader of –moeder? Over de


Niet alle landen ondertekenden de verklaring van de universele rechten van de mens uit 1948. De Islamitische landen stelden in later jaren hun eigen verklaring op waarbij die rechten onderhevig waren


Absurd, De Deense reactie is de spijker op zijn kop.

Trump reageerde diep beledigd op de volstrekt terechte en duidelijke Deense afwijzing aangaande Groenland. Met geld is alles te koop is zijn zakel