Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

IBAN nummer; FR843000100682355G000000006

Begunstigde: BDFEFRPCCT

Kenmerk transactie: AMENDE33336222248491164

 

Ik mag aannemen dat laaggeletterden grote moeite hebben dit goed te vermelden of zelfs te lezen. Analfabeten kunnen hier zeker niet uit de voeten. Nederland telt er zo’n 2,5 miljoen begreep ik uit de krant.

Dan kunnen zij nooit naar Frankrijk zonder een verhoogde boete te riskeren als ze niet op tijd en volledig juist ingevuld betalen.

Dit zijn de gegevens op de kennisgeving van overtreden plus het boetebetalingsformulier voor een snelheidsovertreding van 7 kilometer.

Indien fout ingevuld, wordt de boete niet als betaald beschouwd en komt hij na twee keer weigering al uit op 180 euro.

Ik had al diepe ergernis over de 7 tolpoorten (14 heen en weer) die ik tegen kwam vanaf Lille naar Saumur, maar deze ongein doet de deur dicht.

Maak het de mensen zo eenvoudig mogelijk.

Het IBAN nummer telt 24 cijfers en een gemene hoofdletter G op tweederde die je met enige verouderde ogen snel leest als nog een 0 voor die rij nullen.

Het kenmerkt heeft 14 cijfers.

Ik kan mij niet voorstellen dat als een menselijke ambtenaar dit met de hand zou verwerken hij het langer dan een weel zou volhouden. Zie hier de zegeningen van de computer.

Zou het IBAN nummer een getal zijn, dan komt het neer op 843.000 triljoen, bijna een quadriljoen (1 met 24 nullen). De wereld telt circa 7 miljard mensen. Iedereen zou dus gemakkelijk een eigen nummer kunnen hebben, zodat met tien cijfers iedereen al gedekt zou zijn. Op hoeveel mensen rekenen de Franse banken? Bovendien ik heb een naam!

Hadden we niet ooit afgesproken mensen niet als een nummer te beschouwen? Of met cijfers te bombarderen?

Ik ontving verder drie formulieren: een kennisgeving van overtreding, een betalingshandleiding (dank je de koekoek) en een formulier verzoek tot ontheffing. Alle met een dicht bedrukte voor- en achterkant.

Ik ben van plan die ontheffing aan te vragen op grond van het feit dat mijn leestijd in kosten per uur twee keer hoger ligt dan de boete en ik hoop dat die Franse ambtenaar een laaggeletterde is en mijn IBAN nummer net kan lezen, zodat hij de meerkosten aan mijn zijde kan vergoeden. Zijn dienst heeft immers ongeveer alles overtreden wat mensvriendelijk is.

Interessante artikelen

“Geen Europeaan is waar ter wereld nog veilig” sprak Erdogan dreigend deze week. Is de man gek of is het een uitgekiende strategie om de EU te provoceren? Een paar voor mij onbegrijpelijk naïeve polit


IEen koopman of –vrouw prijst op de markt zijn of haar waren aan. (Eigenlijk zouden we hen verkoopmannen en –vrouwen moeten noemen). U gaat vrijwilllig naar die markt op eigen initiatief en neemt kenn