Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

“Allemaal leugens” was de reactie van Jos van Rey op de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie. Is de man horende doof of ziende blind of redenerende imbeciel? Jarenlang bracht hij vakanties door in de Spaanse bungalow van een bedrijfsdirecteur met wie hij als wethouder zaken deed. Hij vloog er onder andere met een privé-vliegtuig naar toe. Verder waren ook bezoeken aan internationale sportwedstrijden en ander hoogstaand vertier aan de orde. En niks geboekt via Expedia of TUI.

Die feiten staan vast. Hij kan dit met de beste wil van de wereld geen leugens noemen. Blijft over het verwijt van ongeoorloofde verstrengeling van belangen. Maar verstrengeling was het wel degelijk met tientallen plezierreizen aan Van Rey’s kant en toewijzing van bouwprojecten aan de aannemerskant. Dus ook hier past het woord leugens niet bij. Neem van mij aan er komt nog meer achter weg.

Is de man nu zo geborneerd dat hij dit niet wil inzien? Deze persoon was lid van de Tweede en Eerste Kamer. De persoonlijkheid die uit zijn verweer naar voren komt en zijn daden op zich maken het onbegrijpelijk dat hij ooit zo ver kwam en wijzen op een falend VVD-selectiesysteem. Ziet de partij dit niet in dan moet het dus duiden op een zeer laakbare cultuur, tenzij dit de enige uitzondering is, een zwaar incident derhalve. Hoe dan ook zijn hele nest is besmet.

Het kan er bij mij niet in, dat iemand dergelijke hoge posten heeft bekleedt en belangenverstrengeling volslagen afwijst. Misschien heeft hij wel eens verstrengelingsvoorbeelden als Kamerlid onder ogen gekregen en zich toen vehement tegen dergelijke praktijk uitgesproken. Uit alles blijkt dat Van Rey zich boven de wet stelde en boven de normale gang van zaken. De man meende dat hij hier wel recht op had gezien zijn vele werk voor de gemeente Roermond. Tegelijk is duidelijk dat ook die gemeente meer mensen kent die van zijn handelingen op de hoogte waren. In een hechte gemeenschap blijft zoiets, zo leert ons de geschiedenis, nooit beperkt tot slechts twee mensen. Van Rey heeft het risico genomen de hele gemeentelijke dienst waarover hij de scepter zwaaide in haar hemd te zetten en en passant de afdeling Financiën daarbij de gemeente het aanzien gevend van een zwakke en zwijgende kliek. Herhaal, zo beschouwd, nog eens dat hij grote verdiensten had voor Roermond.

Wat mij tegenvalt, is dat je opgeeft van jezelf als een belangrijke kerel in jouw werldje, maar als dan puntje bij paaltje komt, zijn de anderen leugenaars. Wat een kleinzielige kabouterhouding.

Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Maar zijn verstrengeling en zijn ongeoorloofde handelingen leugens van het OM noemen, zou bij mij als rechter tot een toevoeging leiden in geval van een vonnis en dat is TBS. De man is niet alleen frauduleus en hovaardig hij is van de ratten besnuffeld. Hij denkt ook nog het hele Nederlandse volk te bedotten. Hij heeft echt te lang in de Spaanse zon gezeten.

Interessante artikelen

De Grieken hebben geen 320 miljard euro staatsschuld. Nee, ze hebben 320.000.000.000 euro staatsschuld. Dat is toch hetzelfde zult u zeggen. Koel in cijfers wel, maar in de perceptie niet. Ik verklaar


50 procent aan inkomen erbij: een kINGsize verhoging, zowel procentueel als nominaal. Het is geen bonus, maar een aandelenuitbreiding, waarmee ook nog eens de belastingen worden omzeild.

Een talksho


Het kan vaak worden gehoord: " hiermee zetten we ons land of onze stad op de kaart." Dit is een mythe. Eenmalige projecten of evenementen zijn in hun effect doorgaans even vluchtig als de duur van het