Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Er is een voorlopige selectie van Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen. De groep vrouwen telt tot dusver 110 leden, de mannen komen tot 78. De XX-afvaardiging is talrijker dan de XY-delegatie. Het onderlinge verschil zal nog iets kleiner worden door nog te benoemen mannenteams, maar de vrouwen gaan voorop.

Het kleine Nederland is met meer dan 200 deelnemers vertegenwoordigd; alleen in aantal is dit een feit om trots op te zijn. Maar dat geldt niet alom.

Ik moet veronderstellen dat belijdende moslims dit afkeurenswaardig vinden. Vrouwen horen zich in hún geloofswereld niet zo te manifesteren. In badpakken, korte broeken en bewegingsvrijheid gevende sprinttenues zullenonze sportstersj zich van hun beste kant laten zien. Het zijn gezonde, elegante en krachtige vrouwen. In die hoedanigheden een sieraad voor de mensheid en een vertoon van zelfbewustheid.

Wat zou integratie van onze zijde hieraan af moeten doen? Waar moeten de Nederlandse cultuur en mensvisie op inboeten om de zo gewenste verdraagzaamheid in evenwicht te brengen met de moslimse kijk op het leven en de positie van vrouwen. Een tv-kanaal zonder sport? Internet alleen voor mannen? Alles onder een RTL7-motto? De 100-meter in boerka, lopend of zwemmend?

Het zou een goede zaak zijn als iedereen die sterk voor integratie is alles, dat wij zouden moeten inleveren of afdoen aan onze cultuur ten einde integratie te bevorderen, op een rijtje zet en dan aangeeft dat men daartoe bereid is. Op één belangrijk punt verschillen deze voorstanders dan op voorhand al heftig met mijn oordeel en dat is de waarde, vrijheid en gelijkberechtiging van vrouwen. Daar kan van inlevering geen sprake zijn.

Interessante artikelen

De ECB oogst lof en kritiek met de stap om meer dan 1100 miljard euro in de EU te pompen. De lof baseert zich op het adagium dat meer geld tot meer investeringen tot meer economische groei leidt. De k


AZC, AsielZoekersConfrontaties

Naar aanleiding van cijfers over mogelijke wandaden in asielcentra klinken her en der suggesties op voor bestraffing. Via de rechter, door middel van plaatsing in een s