Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In een Amerikaanse schriftelijk medium oppert een artikel dat NATO binnen minder dan drie dagen de Baltische Staten overlopen zou kunnen zien door Russische troepen. Goh. Ik denk dat ook. Ik denk ook dat Oost-Siberië binnen een zelfde tijd zou kunnen worden ingenomen door Amerikaanse troepen. Nog beter, dat IS binnen 48 uur zou kunnen worden weggevaagd van haar strongholds en het geclaimde kalifaatsgebied. Door welk groot militair sterk land ook.

Het is van de gekke hoe Amerika zich voortdurend meent te moeten uitspreken over Russische dreiging dan wel Europa’s zwakte, dan wel NATO’s gaten.

Het land komt maar niet af van zijn anticommunistische houding, hoewel dit communisme allang niet meer heerst. Amerika heeft de verdediging tegen het communisme vervangen door verdediging tegen de Russen in het algemeen. Vreemd. Nagenoeg alle landen in de EU doen zaken met Rusland. Zelfs in weerwil van de sancties. Op alle Europese sporttoernooien zijn Russische teams of atleten tegenwoordig. Met of zonder dope, maar dat geldt evenzeer aan onze kant van het slikgedrag. In veel kunstsectoren is er een voortdurende uitwisseling van interessante exposities of optredens. Menige jonge Rus studeert in de westerse universiteiten en de samenwerking met Russische wetenschappers is legio. We gaan zelfs soms samen de ruimte in.

Wat is die niet aflatende drijfveer in Amerika om Russiafoob te zijn? Waarom zouden Russen of Chinezen of Indiërs op het wereldtoneel geen rol mogen spelen. Of heeft het land behoefte aan een constante vijand. Dat bevordert hun wapenexport. Daarmee beïnvloeden zij in zekere zin de politieke stemming in onze EU-landen en impliciet de verkiezingen. Als Rusland in Nederland evenveel aandacht zou krijgen voor verkiezingen als Amerika (elke dag al bijna een half jaar lang) zouden we er spuugzat van worden.

Van elke zucht en elke toespraak wordt hier kond gedaan, alsof Clinton en Trump het voortdurend over Europa hebben. Het gaat niet eens over Amerika zelf vaak. Zij fulmineren tegen of nemen elkaar de maat als het gaat om Mexicanen, het immigrantenbeleid, de eeuwige belastingen, de kloof tussen arm en rijk, het hebben van revolvers in de keukenla en het we are the greatest tot op het niveau van een weliswaar goede bokser maar tegelijk een sport die geen sport is: elkaar zo snel mogelijk knock-out slaan? In geen enkel beschaafd land zou zoiets sport mogen worden genoemd.

De kemphanen hebben het niet over Amerika’s rol in de wereld als het gaat om terughoudendheid op oorlogsgebied of het opkomen voor mensen met een wat andere levenswijze dan het zeer christelijke Amerika voorstaat. Zij zien niet eens in, dat het een paradox is dat je èn christelijk bent en tegelijk de meest manifeste oorlogsmachine in de wereld sinds 1945. Zij hebben het niet over een wending in het exportkapitalisme en een redelijke economische plek op de wereld van minder bedeelde landen.

Kijk eerst eens of je eigen stoepje schoon is en dan ook nog achter je voordeur.

Geldt dit ook voor Russen, Chinezen en noem maar wat grootmachten? Jazeker, die zijn ook niet allemaal zuiver op de graat. Is Nederland, ons land allerwegen brandschoon als drooggelegd moeras in West-Europa. Wis- en waarachtig niet, maar wij zetten geen cowboyhoed of kozakkenmuts op als het om de rest van de wereld gaat met alle bijbehorende machtsvertoon. We steken hooguit onze spreekwoordelijke vinger op: hé, luister eens naar ons. Aandoenlijk is die positie, maar bij tijd en wijle toch voor luisteren in aanmerking komend. De kabouter trekt wippend de aandacht vanaf zijn paddestoel.

Wat heeft de wereld van Amerika te leren? Wat heeft de wereld van Rusland, China of India te leren, als ik de volkrijkste of sterkste economieën of legermachten mag noemen? Laat ze hun kennis tonen en hun hulpvaardigheden in plaats van hun spierballen. Ben ik idealist? Welnee. Wetenschapper John Ziman* definieerde wetenschap als publieke kennis. In lijn hiermee werken veel wetenschappers al grensoverschrijdend en als het er soms wat fel aan toegaat nog altijd met woorden in plaats van wapens en het liefst argumenten en bewijzen. Die mentaliteit is realiteit. Zij zou zich nog verder mogen tonen wat mij betreft.

( * John Ziman is/was een in Nieuw Zeeland geboren natuurkundige, die zich in zijn latere jaren toelegde op de sociale significantie van wetenschap).

Interessante artikelen

Gesponsord en gesubsidieerd Nederland zucht onder bezuinigingen als naweeën van de financiële crisis. Is deze de enige factor of is er meer aan de hand? Is er sprake van een permanente wijziging of te


De walgelijke beelden van voetbalaanhangers die een briefje van 5 euro verbrandden en geld op de straat gooiden om bedelvrouwen te vernederen zijn op zich erg genoeg. Maar wat als die flits van het an


Dialoog, tweerichtingsverkeer, two-way symmetric communication: waarachtige, moderne communicatie moet van twee kanten komen en op basis van gelijkwaardigheid. Inhoud en timing zijn ook belangrijke co