Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Engeland is verdeeld over blijven of afhaken. Hoe de verdeling precies uitpakt weten we over een week, maar bij welke uitslag van het referendum over het EU-lidmaatschap dan ook, het land zal voorlopig verdeeld zijn. In Nederland wordt enige onrust neergelegd door becijferingen waarbij ons land misschien wel 10 miljard aan inkomsten kwijtraakt. Onze export zal zwaar worden getroffen, omdat gevreesd moet worden dat Engeland ergens anders gaat winkelen wanneer zij binnen de EU en dus ook naar Nederland toe duurder uit zullen zijn. Hoe en in welke mate dit allemaal zijn beslag krijgt weten we niet, maar het onweer wordt voorspeld alsof we ervaring hebben met dit weerstype vanuit het westen.

 

Maar ho, wacht even. Als we nu de Engelsen gewoon zoveel laten betalen voor hun spullen als ze nu doen en waaraan wij blijkbaar voldoende verdienen, dan hoeft dat verlies toch helemaal niet op te treden. Nee, Ben, dat mag niet. Allerlei EU-regels en belastingen bepalen dat de afrekening dan anders komt te liggen. Waarom? Wij verdienen er genoeg aan, het zijn nette betalers en afnemers, waarom moet Nederland meer in rekening brengen dan nu?

Blijkbaar zit er een voordeel aan het lidmaatschap. Als je lid bent, heb je als het ware een interne, onderlinge korting, omdat allerlei voordeliger geld kostende regels of belastingen niet meer opgaan. Maar het is toch een vrije markt? Niet naar het lijkt als je geen lid bent van de kerk. Waarom behandelt de EU de hele wereld niet op gelijke voet? Het ging toch om vrede en niet om gewin? Engeland blijft meedoen aan het toerisme, aan internationale sportwedstrijden en culturele uitwisselingen, aan de NAVO, aan het mediale informatieverkeer, aan de uitwisseling van studenten en internationaal wetenschappelijke onderzoek en zo nog honderden zaken meer.

 

Allerlei landen in de EU ontvangen geld bij wijze van steun en maatschappelijke bijdragen. Zoals Griekenland of Roemenië of Hongarije. Weer andere betalen eigenlijk veel minder dan zij zouden kunnen, vooropgesteld dat zij eindelijk eens voor herstructurering zorgen van lamentabele binnenlandse stelsels. Engeland ligt om de hoek, was decennialang een fatsoenlijk lid, maar nu moeten ze ineens meer betalen voor spullen waar Brussel in beginsel zelf geen snars aan doet, behalve er een deel van de inkomsten uit opstrijken.

Was de EU een volslagen democratisch werkende eenheid, dan zou ik wellicht anders redeneren, maar een conglomeraat van 28 landen dat zich laat mangelen door Turkije en in feite maar door één man, die wij vanuit hier als een dictator beschouwen, acht ik een zwakke constructie. Grappig, Turkije wil de EU wel in, zij het tegen zware voorwaarden. En krijgt dan allerlei voordelen. Engeland zien we wellicht vertrekken na een democratisch besluit en moet onmiddellijk tol betalen. Ze zeggen wel eens ‘van je vrienden moet je het hebben.’

Interessante artikelen

In de Bijbel vind ik geen enkele verwijzing naar de evolutieleer of het feit van de evolutie. In de Koran evenmin. De schrijvers van deze teksten hadden er geen weet van. Als God de teksten heeft inge


Wachtlijsten in de ziekenhuizen. Hoe kan dat?  Is er te weinig van iets of juist teveel? Bij te weinig kan worden gedacht aan: ziekenhuizen, operatiekamers, dokters of bedden. Bij te veel aan: Nederla


Het aantal aanslagen in de afgelopen weken lijkt een kettingreactie. Niet dat ze uit één bron komen en in die zin verbonden zijn, maar wel dat ze een gemeenschappelijke oorzaak kunnen hebben vanuit ve