Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In Amerika schijnt een wet op stapel te staan, die het mogelijk maakt om zeer hoge vergoedingen te eisen als een Amerikaan in een ander land iets overkomt, bijvoorbeeld door een terroristische aanval. Dit is gebaseerd op de gedachte of eis dat dit andere land verantwoordelijk is voor de veiligheid van die Amerikaan. Zou Nederland weigeren te betalen bij veroordeling door een Amerikaanse rechter, dan bestaat de mogelijkheid Nederlandse bezittingen in de VS te confisceren.

Ik begreep uit de nieuwsberichten dat zowel Trump als Clinton achter deze aankomende wet staan.

 

Het land is echt geestelijk aan het derailleren. Een paar bedenkingen.

  1. Het in onderhandeling zijnde TTIP verdrag ademt dezelfde sfeer. Amerikaanse bedrijven kunnen hier boeteclaims indienen als hun diensten of producten hinder ondervinden bij het betreden van de EU-markt. Hinder bijvoorbeeld door milieu-eisen of gezondsheidsregels, die hier gelden. Ik waarschuw de EU voor dit verdrag, omdat ik van Amerika heb geleerd, dat dit land geen verdragen afsluit over markten en handel als zij er geen geldelijk belang of eigen voordelen in zien. Altijd staat het dollarteken in hun ogen. Het TTIP-verdrag moet hun een vrijhandelsverkeer opleveren waarbij zij zich niet gehinderd willen weten door soevereine regels en voorschriften.
  2. Zelf heb ik ervaren dat ik in Amerika overal tegen disclaimers opliep of wavers moest tekenen. Voor de achtbaan, de autohuur, het paardrijden. Overal waar maar enig risico werd gelopen, was de eigenaar niet verantwoordelijk, maar de gebruiker. Wordt die nieuwe wet een feit, dan zou ik Amerikanen bij binnenkomst van ons land met gelijke munt laten betalen en een waver laten ondertekenen, dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid. Zoniet, dan linea recta retour.
  3. Die wet is ook om het navolgende reden al een farce. Een aanslag op wie dan ook hier, maar zeker op een groepje Amerikanen, zou heel goed het gevolg kunnen zijn van de Amerikaanse bemoeienissen in Irak of Afghanistan of in Syrië waarbij mild uitgedrukt nogal wat slachtoffers zijn gemaakt. Als dan in Nederland of waar ook wraak wordt genomen (al of niet terecht in welke ogen dan ook) zijn toch die Amerikanen in de eerste plaats schuldig of verantwoordelijk. Met deze wet verplaatsen de Amerikanen de verantwoordelijkheid voor hun daden en de reacties daarop naar anderen.

Het heeft er veel van weg, dat Amerika zijn type recht overal wil doen gelden. Het komt er nog van, dat zij het recht opeisen voor hun landgenoten om hier in de EU-landen wapens te mogen dragen als zij daarvoor in de States een vergunning hebben. :( Het heette vroeger ‘Britannia rules the waves’, maar nu dreigt de vergrotende trap hiervan: US waves are law worldwide.

 

Bij de aanslag in Nice zijn twee Amerikanen gedood. Wat nu? Kan Frankrijk straks voor miljoenen aan schadevergoeding worden aangesproken door een 'veroordeling' in Amerika. omdat men de veiligheid niet kon bieden?

Interessante artikelen

De welbespraakte en zeer overwogen denkende Rotterdamse burgemeester wordt aangevallen op een zogenaamd verwerpelijke uitspraak. In een interview zei hij dat in elke moslim een klein beetje een salafi


Men spreekt van oorlog als twee of meer landen slaags raken en hun legers inzetten of wanneer landen elkaar de oorlog verklaren. In de geschiedenis eindigen oorlogen meestal in een bezetting van het v