Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De troonrede sprak vooral van verbeteringen na de crisis mede door de zware bezuinigingen. Dat is op zich een feit. Als je het begrotingstekort c.q. de uitgaven die hoger zijn dan de inkomsten terugdringt van 4% naar 0.5% doe je het goed, maar dan bereik je een situatie die altijd al had moeten gelden: niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt!

De werkloosheid loopt terug. Dat is prijzenswaardig, maar er wordt niet bij gezegd dat het Centraal Plan Bureau tot een baan rekent als iemand 12 of meer uren per week werk heeft. Alsof iemand hiervan een gezin kan stichten of een huis kan kopen dan wel op niveau huren. Nee, omrekenen naar full time banen gaarne. Zeg 36 uur of liever nog 40. Dan zal blijken dat we een klein miljoen werklozen erbij hebben. In toenemende mate worden stagiaires gebruikt als goedkope werkkrachten. Dat beoogt een stage niet. Dat is een leertijd in de praktijk onder begeleiding maar studenten worden ingezet als goedkope werkkrachten, hetgeen een verhulling is van de teruggang in vast werk.

De troonrede belichtte in algemene termen dat de zon wat meer schijnt. Aan sobere onderwerpen werd gesproken over de vluchtelingenkwestie, maar er werd niet bij gezegd wat men aan die problematiek kan gaan doen. Dat er minder vluchtelingen komen is NIET waar. Syrië en andere landen lopen nog steeds leeg. Er melden zich minder asielzoekers aan de Nederlandse grens. In Turkije en Libanon o.a. groeien de aantallen echter nog steeds. Die rampzalige bubbels van mensen moeten een keer barsten. Wat hebben wij dan precies opgelost of verbeterd.

De tweedeling in de samenleving neemt toe, zeggen critici. Ik zou willen voorstellen om de top van inkomens-Nederland (zeg de bovenste 20%) eens weg te laten en uit te rekenen wat de verbetering gemiddeld is van die overige 80%.

Ik lees dat meer en meer studenten thuisblijven wonen, omdat studiekosten en woonkosten samen te veel worden. De salarissen van jongeren, pas afgestudeerden, zijn beduidend gedaald. Een deel vindt geen baan, een groot deel komt aan huwelijk en gezin voorlopig niet toe. Een deel trouwt om die reden later en start dus ook pas een gezin op hogere leeftijd: begin 30 of nog een paar jaar daarna. Die verschuiving heeft tot gevolg dat ouders pas 20 jaar later tegen hun vijftigste de kosten van studie of extra steun aan hun kinderen voor hun kiezen krijgen. Dat zijn demografisch serieuze verschuivingen.

De troonrede liet verslechteringen achterwege . Het was dus al met al een weerbericht dat de zon liet schijnen, maar niet gewaagde van aankomende depressies of koeler weer. Dat laat zich raden in het zicht van verkiezingen, maar dat getuigt niet van realistisch leiderschap. Dit zou ook melden dat de dijken in Zeeland te laag zijn voor nog te verwachten onweer en storm. Duidelijke keuzes worden niet vermeld. Meer of minder belasting, meer of minder uitgaven aan zaken als Griekenland, meer of minder neiging afspraken te maken met bijvoorbeeld de Turkse regering en zo nog wat beroerde ontwikkelingen in andere landen. Over de EU werd met geen woord gerept. Terwijl de EU veel beleid bepaalt waar Nederland het niet mee eens is.

Nederland is uit de crisis, maar dat komt ook omdat de export weer aantrekt. We zijn deels dus uit de crisis omdat andere landen zich ook aan de zwarte periode ontworstelen. Overigens sommige landen kijken tegen grotere staatsschulden aan dan ooit te voren. En menige bank in italië, Griekenland of Spanje staat er wankel voor.

De troon staat hoger dan de zaalstoelen in de Ridderzaal. Deze staan op hun beurt hoger dan de straatvloer van het Binnenhof. Op dat niveau bevindt zich het grootste bevolkingsdeel. De Koning moet oppassen niet over de hoofden van de burger heen te praten. In de Kamerdebatten die volgen zal nog veel groot zeer naar voren komen. Als altijd zit de devil in the details.

Interessante artikelen