Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

 Het wordt al met al tenminste negen maanden wachten, voordat de politiek weer op schot komt. In de aanloop naar de verkiezingen worden grote en zelfs dringende zaken niet fundamenteel aangepakt. Bij de Algemene Beschouwingen bleken veel vragen en antwoorden inleidingen op de verkiezingsprogramma’s en –onderwerpen. Duidelijke acties kwamen niet naar voren en harde data al helemaal niet. het is zeer de vraag of dat bij de diverse begrotingsvoorstellen wel gebeurt.

Na die zes maanden wachten drie maanden van formatie van de nieuwe regering, als het daar al bij blijft.. De huidige peilingen wijzen eerder op een coalitie van vier dan van twee partijen. Noch op links, noch op rechts zijn vier politieke partijen te vinden die samen voldoende regeerzetels hebben. Vandaar dat ik spreek van een impasse.

Zowel regering als oppositie legden dringende zaken voor tijdens die beschouwingen. Zoals besluitvorming over het eigen-risico in de zorg, de vluchtelingenkwestie, de aanpak van Turkse schermutselingen, de energie-aanpak en –kosten en zo nog wat.

Hoe ernstig ook, blijkbaar niet urgent genoeg om die impasse van negen maanden te vermijden!? Want er kwam niet één concreet antwoord met een datum. Stel u een bedrijf voor midden in de dynamiek van de industriële competitie dat zich geconfronteerd weet met fikse kwesties inzake zijn productieproces, waarvan de directie zegt, dat zij daar voorlopig driekwart jaar niets aan kan doen.

 

De verkiezingen zijn in maart. De informatieperiode neemt maart en deels april. De formatieperiode zelf neemt mei tot en met juli. Augustus is reces en tijd voor de begroting van 2018. Lastig want 4 partijen moeten het hierover eens worden.  Pas na die Derde Dinsdag in September 2017 kan men aan de slag. Er kan wel een heel jaar verloren gaan. En de burger maar wachten met a) algehele onzekerheid over van alles, b) de echte kosten van levensonderhoud, c) zijn eigen pensioen- en / of wao-positie en d) de funeste ontwikkeling van de flexibele arbeid in plaats van vaste arbeidscontracten. Dat is dus los van internationaal gerelateerde halszaken.

Je mag aannemen, dat voor en over EU-perikelen weinig tijd of consensus is en dat van onze kant weinig of niets gebeurt ten aanzien van de verwoestende oorlog in Midden-Oosten-landen.

Ik moet vrezen voor u en mij, dat van het goede dat de huidige regering zichzelf toemeet, een behoorlijk deel weer verloren gaat. Als je namelijk of met hozen ophoudt of met sturen, dan dobbert de boot doelloos op de wereldzee, afhankelijk van wind en water en storm en regen. Er wacht ons een zeer lokaal klimaatvraagstuk: gebeurt er nog iets uit eigen beweging?

Interessante artikelen

Twee rechtszaken in Nederland hebben nu als onderwerp de vraag of de beklaagde bij zijn volle verstand was tijdens daden als neuroloog of chantage van Linda de Mol. De rechter zit nu voor de onmogelij


Waarom zou iemand die zijn levenlang niet rookt, meebetalen aan de medische kosten wanneer de roker ernstig ziek wordt? De nare consequenties van roken zijn algemeen bekend. Als iemand toch doorpuft,


Branding, identity, story telling, aantrekkelijk geëtaleerde workshops rollen van de lopende band in ons vak. Door de crisis belanden bedrijven aan de rand van de afgrond. Redden zij het door aan deze