Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het debat tussen Trump en Hillary was in mijn beleving in elk opzicht een groot en machtig land onwaardig. Ik zag twee kemphanen voor het oog van 100 miljoen Amerikaanse kijkers en een veelvoud hiervan over de wereld elkaar beschimpen en voor dom en vuil uitmaken op straatniveau.

Geen wijze visie op de stand van zaken in de wereld en de mogelijke rol van Amerika daarin. Geen vertoon van besef dat de American way of life een grondige omslag vereist, omdat het land terneergeslagen bevolkingsdelen kent en een afbrokkelende middenklasse.

Trump herhaalde elke beschuldiging of tegenwerping drie keer binnen zijn antwoordronde. Alsof er debielen zaten te kijken of luisteren. Meer tekst had hij niet. Hillary antwoordde monotoon en dreunde haar ingestudeerde antwoorden op onderwijl –waarover het ook ging – prodentelijk glimlachend.

Wat waren onderwerpen: belastingen hoger of lager, iedereen recht laten behouden op een wapen, meer werk wilden beide gegeven de hoge werkeloosheid en diepe armoe in vele staten, vluchtelingenproblematiek werd vermeden, oorlog in Syrië werd omzeild, het politiek-strategische optreden van Rusland bleef buiten beschouwing, de armoe in Amerika werd toegegeven, de verloren beweringen over de ware geboortegrond van Obama werd op een doorzichtige manier vergoelijkt, maar echte veranderingen kwamen niet aan de orde, de kloven tussen bevolkingsgroepen ter grootte van de Grand Canyon bleven op de achtergrond.

Het niveau kortom was abominabel. Leugens en ontkenningen van leugens en feiten vlogen over en weer. Het was potentiële leiders onwaardig deze verbale bokspartij.

Trump zal geen zwaargewicht zijn voor mensen als de presidenten van Rusland, China en Japan. Hillary heeft wat dat betreft meer ervaring, maar zij zal zich zeer behoedzaam begeven in de internationale politiek ten einde geen beschadigingen op te lopen, dus met ingehouden adem en weinig slagvermogen.

Europa gaat een zekere kracht van Amerika missen en zal meer dan ooit in de afgelopen 70 jaar op zichzelf worden teruggeworpen. Het westen is tanende. Azië zal de mondiale troepen gaan aanvoeren.

Interessante artikelen

Turkije bevindt zich in een economisch en politiek conflict met Amerika. Tegelijk staat de relatie met de EU onder druk, zeker als het gaat om het NAVO-lidmaatschap. Ten aanzien van het Midden-Oosten