Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het ziet er naar uit dat Nederland het handelsverdrag met Oekraïne gaat mede-ondertekenen. Eindeloos geschipper van Rutte en een diep beroep op hun EU-gezindheid maakt dat aanvankelijke tegenstrevers in het politieke domein van Haagse partijen meegaan in het groene licht.

Wat brengt het zoeklicht? Om te beginnen is een deel van het verdrag al sinds 2014 in werking. Sinds begin dit jaar zijn ook al bepaalde versoepelingen toegepast.

De Nederlandse politiek en burgerij twijfelden. Het leidde tot een referendum, waarvan de uitslag niet dwingend is; het is geen correctief referendum. De regering kan het naast zich neerleggen.

De wet vereist tenminste een stemopkomst van 30%. Daaraan werd voldaan.

Tweedederde van de Nederlanders stemde niet. Dan moet je voor de rest ook je mond houden, lijkt mij. Zij namen de moeite niet eens om wat voor reden dan ook.

Uiteindelijk stemde 32,3 procent, van wie er 61% tegen een verdrag stemde.

Een ruime meerderheid derhalve.

Rutte zei van meet af aan die uitslag te eerbiedigen.

Heeft hij dit gedaan? Geenszins. Hij heeft maandenlang vanaf april niet doorgepakt en niet in Brussel gezegd, dat wij niet tekenen. Rekken en rekken in de hoop dat politieke partijen die ook niet voor tekening waren (CDA, D’66)of zwaar twijfelden bij zouden trekken met een uiteindelijk zwaar beroep op de schade voor Nederland in de EU: gezichtsverlies. Rutte eerbiedigt de uitslag dus NIET.

 

Nou en? Wie wil er nu een handelsverdrag met het land dat zeer corrupt is.

De handel, de industrie wel, maar de burgerij in stemmeerderheid niet. Voor de handel gaan allerlei kosten omlaag, zoals invoerrechten en bepaalde belastingen. Voor de burger gaan de kosten omhoog in de vorm van geldelijke hulp.

Oekraïne staat er economisch zeer penibel voor. Er moet dus jarenlang geld naar toe. Met dat geld moeten zij dan importeren en deels gebruiken om hun export op te krikken. Geld dat we zo eerst gaven, keert dan weer terug behoudens wat daar achterblijft, maar waaraan we het uitgeven (verbetering exportkracht, bevrodering democratie e.d.) verlaagt de verkoop van gelijke producten en daarmee de productie vanuit en binnen Nederland zelf. Om te groeien zullen de Oekraners meer moeten exporteren. Dus wij inkopen.  Oekraïners verdienen zeer veel minder dan Nederlanders. Verplaatsing van productie richting Kiev ligt verder voor de hand of anders de instroom van Oekraïense arbeiders in de EU en ook ons land. Idem aan wat gebeurd is met Polen, Bulgaren of Roemenen.

Dat zal druk zetten op Nederlandse werkgelegenheid en salarissen. Wat werkgelegenheid betreft boeten wij in, zeker als werk verdwijnt naar dit Oost-Europese land.

Oekraïne krijgt zodoende hulp en geld uit het IMF, uit de EU en uit Nederland. Dat is met meer landen het geval, maar de kans dat dit geld in verkeerde zakken verdwijnt is levensgroot. Hun groei (op zich is dit hen gegund) is ons achteruitgang.

Het verdrag is tevens de aanzet tot afschaffing van de visumplicht. Vrij verkeer voor Oekraïense burgers in het nabije verschiet, ook het schorriemorrie.

Hoe dan ook acht Rusland deze verschuiving van grenzen en invloeden bedreigend. Oekraïne wordt nog geen lid van de NAVO maar militaire raadgeving en wapenverkoop, die nu al plaatsvindt, zal er niet minder op worden.

Toen ooit Rusland in het pro-Russische Cuba raketinstallaties ging installeren, dreigde Amerika met een wereldoorlog. Zo dicht wilde de VS Moskou niet bij haar grenzen. We moeten dus niet gek opkijken dat wanneer het omgekeerde gebeurt de Russen van leer zullen trekken. Oekraïne als westers Cuba.

Met name voor dit laatste geldt: vinden wij een verdrag met Oekraïne die spanning waard?

Het lijkt mij raadzamer als de EU goede verdragen afsluit eerst met Rusland en daarna Oekraïne. Maar dat mag niet van Amerika. Wie is er eigenlijk de baas hier? Amerika aanvaardt niet dat geografisch Europa doorloopt tot aan de Oeral.

In ieder gevis Nederland geen eigen baas. Als gevolg van het panmercantilisme geeft Nederland zijn soevereiniteit op. Wat stelt stemmen hier dan nog voor?

Rutte als VVD-er voor Vrede, Vrijheid en Democratie. De democratie wordt verpand en daarmee ook een mate van vrijheid. Rutte eerbiedigt niets. Mogelijk staat zelfs de vrede met deze stappen onder druk. Ziet deze liberale partij dit wel in? Ze geeft haar initialen prijs.

Het is al met al geen reclame voor de verkiezingen in maart as.

Interessante artikelen

Scholieren die protesteren tegen de trage acties die klimaatverandering moeten voorkomen of in ieder geval doen dempen en daarmee opkomen voor hun leefbare toekomst verdienen aandacht en lof. Of het h


Nog een kort commentaar op de voetbalmania. Robben maakte een schwalbe. Hij gaf het zelf nota bene toe. Ik vind dit onsportief gedrag van de hoogste orde. Ben ik tegen voetballen? Geenszins, het was o