Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Tijdens zijn race naar het Witte Huis heeft Donald Trump heel wat beloftes gedaan en mensen voor het hoofd gestoten. Welke twee componentenlijm moet hij straks aanvoeren om die uitspraken van ‘ik ben er voor alle Amerikanen’ en ‘ik maak Amerika weer groot’ waar te maken.

 

Hij wil het verval van infrastructuur en binnensteden aanpakken en wegen, gebouwen, bruggen en spoorwegen vernieuwen. Waar haalt hij het geld vandaan als hij gelijktijdig zegt de belastingen te zullen verlagen? Door vergroting van de staatsschuld? Deze bedraagt nu al zo’n 20 000 billion dollars. (In het Amerikaans is een billion gelijk aan een miljard hier). Als de hoogte van staatsschulden een rangorde zou laten zien als een graadmeter voor rijkdom of armoe is Amerika het armste land ter wereld.

Hij zegt veel handelsverdragen te willen opzeggen. Dat zal niet zijn omdat hij vindt dat er genoeg aan wordt verdiend. Hij beoogt derhalve minder import door hogere tarieven en meer binnenlandse productie. Dat dient in eigen huis de werkgelegenheid, waarvan hij verbetering belooft. Maar of een land er veel rijker van wordt als de binnenlandse verkoop toeneemt, moet maar worden bezien in een globaliserende wereld.

Trump wil Obama Care afschaffen. Worden dan juist niet de kosten van de ziekenzorg hoger voor de lagere inkomensgroepen? Hij wil betere scholen en beter onderwijs. Ook dat is een kostenpost op regeringsniveau of statenniveau van jewelste. En hoger onderwijs is bepaald niet gratis in de VS. Dus hebben ook de sloebers daar profijt van?

Moslims zullen zoveel als mogelijk worden geweerd. De verhoudingen met moslimlanden zullen hierdoor verslechteren en dat raakt de olie- en gasimporten uit Arabische landen. Hiervan zullen de kosten oplopen, temeer daar hij klimaatmaatregelen ter wille van vergroening en verduurzaming aan de kant zet.

Okay, Trump kan veel dollars in zijn zak houden als hij zijn bijdrage aan de NAVO drastisch vermindert, maar dat gaat dan gepaard met een fiks verlies aan aanzien in de wereld: de militaire politiestatus, vaak een argument om ergens oorlogsachtig in te grijpen, zal decimeren. Op zich is dit toe te juichen, behalve aan de kant van de wapenindustrie in eigen land, terwijl de politieke invloed vermindert.

Bij een deel van vrouwelijk Amerika heerst grote verontwaardiging over Trumps houding ten opzichte van vrouwen. Die afkeer krijgt hij niet meer weg. Het verhindert de eensgezindheid en zo zijn er nog een tiental groeperingen die hij beledigde en als onwenselijk en onaanvaardbaar afschilderde. De nieuwe achterstelling is dus al geboren.

Hij acht het gezin hoeksteen van de samenleving, maar met alleen hoekstenen bouw je een land niet op. Veiligheid staat hoog aangeschreven, maar het beleid aangaande wapenbezit zal eerder worden versoepeld dan gekortwiekt met de republikeinen aan het roer.

De culturele regressie die dreigt verarmt Amerika ook nog op een heel ander terrein en wel in artistiek opzicht in brede zin.

 

Een tegenwerping is dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Ook een president heeft maar beperkte macht en bevoegdheden. We leven echter in een tijdperk waarin ook teneuren al een invloedrijke kracht kunnen uitoefenen en we zien maar al te vaak hoe gevoelig de psyche reageert op feiten en zelfs al op aangekondigde bedoelingen. De wereld is snel besmet en we moeten nog maar afwachten hoe zij omgaat met T-koorts.

Interessante artikelen

Tenzij Kiev en Moskou op korte termijn tot een vergelijk komen over een zekere verzelfstandiging van de Oost-Oekraïnse regio, waar separatisten zich proberen vrij te vechten van de Kiev-regering, bela


Het kapitalisme is een stelsel, waarbij de productiemiddelen in handen zijn van particulieren. Die productiemiddelen vormen het kapitaal (en de rijkdom) van de bezitters. Om te kunnen produceren moete