Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De koude oorlog is weer terug. Welke moderne term we er ook aan geven het is een toestand van wederzijds wantrouwen. Aan Russische zijde ontwaart het westen acties als de terugvordering van de Krim, de inval in Oost-Oekraïne en wat ostentatiever machtsvertoon met legeronderdelen en de marine.

We zijn vanuit Rusland gezien duidelijke redenen voor.

Het lonken naar het westen dreigde hen de beschikking over de marine-uitvalbasis in de Krim te doen verliezen. Tegelijk zou Oekraïne meer handel gaan drijven met de EU met open grenzen in het vooruitzicht. Het laatste land tussen de EU en Rusland zou dan ook in westerse invloedrijke handen vallen. Weg buffer. Mogelijk zelfs op den duur een Navo-lidmaatschap met raketten bot boven op hun grens.

In omgekeerde richting leidde dit laatste bijna tot een militair conflict toen Rusland raketten installeerde op Cuba in de jaren '60. Wel wat de Amerikanen toen niet pikten, wijst Rusland in deze tijd af. geen gelazer aan onze landsgrenzen.

Veronderstel verder eens dat Cuba van oudsher Amerikaans grondgebied zou zijn geweest. Een vrijage met Zuid-Amerika zou dan met Argusogen worden bezien, zeker als daar sprake was van militaire oppositie en dreiging. De VS zouden per kerende post Cuba weer onder Uncle Sam willen voegen. Veel verschil is er niet tussen beide situaties.

Rusland poetst zijn oorlogstuig weer op. Dat is alleszins begrijpelijk. Het land is economisch al geen grootmacht en zucht diep onder de actuele sancties. Hoe moeten Putin cum suis hun grootmachtelijke status nog aan het volk verkopen? Niet met producten, niet met handelscontracten, niet met superieure topsport. Wat hebben ze wel? Energie, in de vorm van olie en gas is er voldoende, maar ook daaraan –overigens for the best of reasons - begint de EU te knabbelen met wind en zon. Blijft over hun legermacht.

Dus zie ons eens, wij namen de Krim weer in eigen handen en ook Oost-Oekraïne brengen wij weer onder onze economische en politieke invloed. We zijn nog steeds een macht om rekening mee te houden.

Wat in hemelsnaam is hier verwonderlijk aan? Ook de Russische stappen richting China passen in dit beeld dat voor de eigen bevolking een make-up sessie is. Olie en gas zijn nog 20 jaar hoofdbestanddeel in de wereldenergievoorziening. Wat er daarna precies en welk tempo gebeurt, is voor elk land en de hele wereld darten zonder bord.

Maar het Russische volk is niet gerust te stellen met beloften van ‘over 20 jaar zijn wij weer boven Jan’. In Amerika heeft deze leus nog wel aanhang: ‘ I make America great again.’

Ten koste van wie of wat zal dit gaan? Zo beschouwd lijken de Koude oorlogspartijen dezelfde beweegredenen te hebben. Het is een vorm van reputatiemanagement met bijbehorende slogans. Het verontrustende is alleen dat niet de verkoopstaf in actie komt, maar ook de extern gerichte bewakingsdienst. Die aan beide zijden hun werk zo duur mogelijk verkopen. Aan de export van vrede valt immers nog steeds niets te verdienen. Dat blijkt wel. In Nafta, Ceta of TTIP komt het product niet voor. Vrede is slechts BTO. Geen BTW want dat staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Wat is BTO dan? Wel, dat staat voor Belasting Toegevoegde Onmin. En daaraan valt nog steeds veel te verdienen.

Interessante artikelen

Als gedrag ook communiceert in de zin dat het informatie verschaft in directe of reactieve vorm, dan heeft het veel waarde om goed op elkaar te letten. Om spreken te kunnen ontvangen hebben we oren no