Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vandaag spreken de rechters zich uit over de mogelijk strafbare feiten inzake de Wilders-kwestie. Een schier onmogelijke taak voor wie alle commentaren en bezwaren van wat voor aard dan ook op een rij zet.

Ik ben geen Wilders-aanhanger. Zijn aanpak en verwoordingen zijn verre van de mijne. Als hij evenwel de orthodoxe islamieten niet van deze tijd acht en niet passend bij de westerse waarden en gewoontes heeft hij volgens mij gelijk op dit laatste punt. Hoe dan ook zijn echter hun meningen wel van deze tijd. Dus de oplossing is: ieder in eigen land de eigen waarden laten toepassen en uit elkaars vaarwater blijven. De laatste dertig jaren is het aantal mohammedanen in de EU verdrievoudigd. Er is dus hoe dan ook sprake van een onuitvoerbare vermenging van fundamentele waarden, wetten en leefregels.

 

Aan de zaak zitten pikante elementen. Als minder, minder Marokkanen volgens de wet niet mag, moet Wilders worden veroordeeld. Maar als hij voortaan alleen maar roept ‘minder, minder’ weet iedereen wat hij bedoeld.

Het OM zadelt zich op met een onmogelijke taak. Als Wilders’ uitspraken tot veroordeling leiden, dan moet er nog een vak vol Feijenoord-aanhangers wordt gearresteerd voor het zingen van ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas.’

Het gebeurde niet lang geleden en er werd niemand, maar dan ook niemand aangehouden??? Wie deze twee zaken naast elkaar legt, kan het OM beschuldigen van een ernstige vorm van discriminatie als het een wel en het ander niet tot vervolging komt.

De politicus krijgt al 12 jaar beveiliging. Nog niemand is voor de rechter belandt, die uitspraken deed of berichten verstuurde die aanleiding gaven tot deze langdurige bewaking.

Als er vrijspraak volgt, moeten de rechters dan ook voortaan worden beveiligd?

Het voelt voorts ongemakkelijk, dat iemand, die weliswaar laakbare uitspraken doet over personen die hij liever niet in ons land ziet, niet bij de grens wordt beveiligd tegen kwaadwillenden maar pas op anderhalve meter afstand. Dit lijkt ten minste te wijzen op een vreemde inconsequentie.

Nederland wil geen polarisatie. Prima, maar dan moeten we ook polariserende factoren geen vrij spel geven.

Deze affaire kon bij de verkiezingen in maart wel eens veel impact krijgen. We krijgen dan voor een behoorlijk deel van onze bevolking een one-issue-verkiezing. Dat het zover moet komen is dan regelrecht een gevolg van wat NRC-columnist Tom-Jan Meeus noemt: “De feiten zijn een ondergeschikt deel van ons leven geworden. Hij noemt het sluimerend verval. Zonder bestrijding van nepnieuws en zonder collectieve opwaardering van de feiten, zal onze superieure cultuur en onze democratie, uiteindelijk evengoed bezwijken, zo voegt hij er nog concluderend aan toe.

Ik zal voor het jaareinde nog twee positieve blogs schrijven. We houden de moed erin.

 

Ps 14.15 uur. De uitspraak is bekend. Het zal duidelijk zijn dat de hele overtreding miniem was of flinterdun. Wat overbleef van de OM-aanklacht was slechts groepsbelediging van een met name genoemd volksdeel. Haatzaaien en rassendiscriminiatie, heel wat ergere aanklachten, werden afgewezen ofte wel onvoldoende aantoonbaar verklaard. Wist het OM dat dan niet? Zij kennen toch de rechtsregels en -wetten ook wel.

Het wordt tijd dat het OM en de rechtbank die tweespalt niet langer vertonen. Het recht en de omschreven misdrijven horen onverkort duidelijk te zijn. Iemand vermoord, dan levenslang, tenzij de rechtbank omstandigheden van verzachtende aard aan wezig acht. Dat is niet aan het OM, maar aan rechters.We kopen in de samenleving niets voor rechtspraak waarbij tot drie keer toe naar een hogere rechtbank kan worden gegaan alsof die lagere rechters hun werk niet goed deden. Bewijs van het OM hoort klinkklaar te zijn en anders geen aanklacht.

In dit soort zaken maakt de rechtbank duidelijk dat wetten moeten worden aangescherpt, omdat ze onduidelijk zijn en interpretabel. Dat is fnuikend voor de rechtspraak. Als dan ook nog eens zaken vele jaren gaan duren wordt het recht juist ondergaven en niet gegrondvest. het toont ook aan dat het parlement ondeskundig is als het gaat om het stellen van wetten. Voortdurend is reparatie aan de orde. De feiten moeten glashelder zijn. Een OM-zaak. De weging van omstandigheden is aan de rechters. Rechters zijn wijs en onpartijdig omdat zij bijzondere omstandigheden moeten wegen, niet omdat zij de wet anders uitleggen dan het OM of advocaten. Spraakverwarring kennen we al genoeg in deze maatschappij.

Interessante artikelen

Er bestaan geen doelen en middelen

Dit lijkt een krankjorume stelling. Het is ook enigszins gechargeerd. Maar wie de uitleg leest, leert anders aan te kijken tegen de werkelijkheid. Er had namelijk o


De voortschrijdende robottechniek roept vragen op. Nu gaat het vooral om de uitstoot van werk voor mensen. Straks over ethiek. SP-voorman Roemer verwoordde deze week in een talkshow zijn bezwaren. Hij