Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Nederland zal het handelsverdrag met Oekraïne tekenen als Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan. Aan de bezwaren van de referendum Nee-stemmers wordt met een aanhangsel van de EU-verdragtekst tegemoet gekomen, zo verklaarde premier Rutte.

Bij deze zet ik alles nog eens op een rij met een blik op de toekomst.

De EU wil een handelsverdrag sluiten. Alle lidstaten stemmen in. Het referendum in ons land werpt een drempel op.

Referenda

Regeringen houden niet van referenda. Een volk is te grillig voor een stabiel beleid waarbij om de haverklap tegenstanders van regeringsbeleid een volksraadpleging zou kunnen houden. Het volk kan ook niet alle aspecten aan een complexe zaak overzien. Dit is een goed argument om geen referenda toe te staan. Echter, al te vaak blijkt dat regeringen ook complexe zaken niet konden overzien en dat achteraf moet worden gerepareerd. Waarom in een democratie dan niet op gezette tijden bij zware onderwerpen, zoals euthanasie, wel of niet oorlog voeren of de strafhoogte bij zware misdrijven het volk raadplegen? Deze discussie zal in de komende jaren voortduren.

De tweedeling tussen een raadgevend en een absoluut geldend referendum is een hoogst onhandige situatie. Het volk een stem geven en de uitslag vervolgens niet uitvoeren kweekt alleen maar woede en chagrijn en leidt tot gebrek aan vertrouwen. Afschaffen dus die dubbelheid. Of geen referendum of bindend. Het gegeven dat het volk slechts één keer per vier jaar zijn mening mag geven in algemene verkiezingen, waarbij in die vier jaar zaken drastisch kunnen wijzigen, die niet in de partijprogramma’s al werden vermeld of voorzien qua partijvisie past evenwel niet meer in deze tijd van snelle veranderingen. Daarbij komt dat veel wordt overgelaten aan Brussel, waar al helemaal geen verkiezingen zijn zoals wij die kennen. Nederland levert zichzelf zo uit aan een groepsbesluit, waarbij ook landen zitten die nauwelijks democratisch kunnen worden genoemd.

Hogere drempel is beter

De drempel voor het houden van een referendum mag echter wel fors omhoog. Nu was een minimale opkomst vereist van 30%. Die drempel werd net gehaald en vervolgens stemde een ruime meerheid van 61% Nee.

Als 61% Nee-stemmers een meerderheid vormen, dan doen 65% procent wegblijvers dit ook en met dubbele aantallen. Die meerderheid nam dus niet eens de moeite om te gaan stemmen. Het liet de mensen in hoge mate onverschillig. Dat zet geen zoden aan de dijk. Het verschaft slechts gedeeltelijk duidelijkheid.

Die grens moet dus bijvoorbeeld op 75% opkomst worden gesteld.

Of als we minimalistisch blijven denken komt er pas een referendum bij minstens 51% opkomst, een kleine democratische meerderheid.

Ook dit voert tot zeurende discussies in de komende tijd.

Rutte

Rutte cq de regering had van meet af aan moeten wijzen op dat raadgevende karakter. We hebben in Nederland de mogelijkheid tot een raadgevend referendum. Maar welke uitslag ook, de premier had overduidelijk vooraf moeten aangeven, dat de regering deze naast zich neer kon leggen. Nu is hij gaan zwalken, nam honderden dagen de tijd om zijn knopen in het parlement te tellen en koos uiteindelijk voor deze aanhangsel-tactiek.

Als straks een hooglopende kwestie de punten van dit aanhangsel zal raken zullen 27 lidstaten mogelijk reageren met ‘we doen zus of zo en dat aanhangsel is maar een aanhangsel en van 1 EU-lid.’ Nee betekende ‘niet tekenen.’ Nee betekent niet dat wat er in het aanhangsel staat moet worden uitgevoerd of slechts ten dele niet of wel. Als het namelijk zo is, dat deze aanvulling door iedereen in de EU volkomen is aanvaard, waarom is de tekst dan niet in het akkoord c.q. verdrag zelf zonder meer overgenomen. Van toekomstig gebakkelei zijn we dus verzekerd.

De instroom van werkzoekende Oekraïners

Het verdrag, zoals het nu luidt, geeft Oekraïners geen recht om zomaar de EU binnen te komen als werkmigranten. Maar wat als de strijd tussen het oosten plus Russen (Donbas) en de Oekraïne ontbrandt in een oorlog. Mogen vluchtelingen uit dit land dan de EU niet binnen? Natuurlijk wel, want dan vallen deze mensen onder het internationale verdrag aangaand asielzoekers. Het speelt de Russen in de kaart, want in geval van een (burger) oorlog zullen veel Oekraïners hun heil elders zoeken, met alle verwarring en verzet van dien in de EU.

Geen militaire steun of inmenging

Het heet dat het verdrag zal helpen Russisch opdringerigheid tegen te gaan.

O ja. Het verschaft de Russen juist ruimte hiertoe. Met de stellingname van ‘geen militaire hulp’ laten we Oekraïne aan zijn lot over als Russen verder opdringen. Met de aandrang op dit punt in het aanhangsel zetten Rutte en de hele EU de deur open voor verdere overheersing of inmenging vanuit Moskou. Wij van onze kant zullen immers geen vinger uitsteken. Nog meer sancties? Juist via Oekraïne als handelspartner van de EU kan Rusland veel van die sancties ontwijken. Zeker door ondernemingen die aldaar in Russische handen zijn.

Corruptie moet worden bestreden

Oekraïne moet stappen zetten om de vergaande corruptie in het land tegen te gaan. Wel, dat is het land in geen eeuw zelf gelukt. Hoe dan nu wel? Het land krijgt voor bestrijding financiële steun. Corruptie vindt plaats tot in de hoogste bestuursregionen. Je moet dus wel zo ongeveer de regering omver werpen om die corruptie te bestrijden. Ziet u het gebeuren? Daarbij komt dat juist het financiële systeem is gecorrumpeerd en dat Rusland/Russen een groot aandeel hebben in de huidige economie, dus in het financiële systeem. Hoe voorkomt de EU dat geld in de chaos in verkeerde handen komt. Als Brussel zo sterk is, waarom regeert dan de maffia nog in grote delen van Italië om maar een collega-lidland te noemen. We kunnen het in eigen contreien niet eens goed bestrijden.

Alles bijeen is Rutte’s Ja een stap die van weinig inzicht getuigt in de werkelijke verhoudingen. De binnengrenzen van de EU zijn open. De buitengrenzen houden zichtbaar geen stand. Met Oekraïne krijgen we straks een doorlaatbare binnengrens. Zoveel is zeker. En neem van mij aan dat niets zo sluipend is als corruptie.

Interessante artikelen

Het is een taalverschijnsel dat de betekenis van woorden verandert in de tijd. Als evenwel begrippen, die in oorsprong iets heel specifieks aanduidden te ver worden opgerekt of modieus worden gebruikt


Toen ik gisteren mijn Me too-blog plaatste, wist ik niet dat diezelfde avond Jan Wolkers een uur land uitgebreid op Nederland 1 zou worden besproken. Het werd voor mij een confrontatie. Zelden heb ik


De jongste theorieën wijzen op de hersengroei bij mensen als resultaat van een seksuele wedstrijd tussen geslachtsgenoten. Maar de vraag is nu of ons denkvermogen niet doorschiet en een betwijfelbaar