Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het is niet voor het eerst dat iemand president wordt, over wie de meningen zeer verdeeld zijn. Wat Trump allemaal bereikt weten we niet. Wat we wel weten is dat hij een uitgangspunt heeft dat luidt: waarvan Amerika niet beter wordt (winst), lust ik niet. Wat we ook weten is dat hij een persoonlijkheid heeft die neerkomt op: wat ik vind klopt, elke andere mening is dom en verwaarloosbaar. Het is een egotripper van een ongekend formaat.

 

Het kan niet anders of achter zijn miljardairsvermogen komen nog de nodige handelingen weg die Amerika zullen schokken, voor zover dat nog kan. Maar tegelijk moeten we vaststellen dat het hem tot nu toe gelukt is. Het kapitalistische systeem opent die mogelijkheden blijkbaar.

Zijn kabinet stikt van de miljonairs en miljardairs. Die geldsekte wijst hem de weg, vormen vazallen en tonen hem dat zakendoen loont als je het systeem volgt dat je de top van de berg bereikt niet door zelf te klimmen, maar onderweg andere klimmers de touwen door te snijden.

Vorige VS-regeringen bestonden ook niet uit armoedzaaiers en nepotisme kwam ook voor. Maar niet zo vergaand als nu. Deze regering in de maak weerspiegelt het absolute toppunt van dit soort teamvorming.

Economen voorspelden alweer mis, dat zijn benoeming de beurzen zwaar zou raken. Het tegendeel geschiedde vooralsnog stegen de aandelen. Dat verwondert mij niet nu ik zie wie hij als executives selecteert. Het GPS functioneert prima: Goldman sachs Positioning System.

 

Als wij bijvoorbeeld Rusland met argwaan bezien omdat er slechts jaknikkers tot de hoogste kringen worden toegelaten in het Kremlin, moeten we constateren dat Amerika een Russisch model volgt.

Geen wonder dat Trump en Poetin elkaar wel zien zitten. Poetin echter weet als geen ander wat er voor komt kijken om zo’n positie te handhaven. Hij weet ook dat Amerika de grondslagen hiervoor mist. Zo’n voorwaarde is ‘geen vrije pers’, constante ontkenning van feiten (geen betrokkenheid bij MH17, geen Russische militairen bij de verovering van de Krim e.d.) en populariteit bij het volk omdat hij het westen voortdurend schaakmat zet in de internationale politiek gebruikmakend van de haat tegen Amerika bij andere landen en hun regeringen. Het vergt een slaafse pers en een tandeloze inlichtingendienst. Met beide sectoren heeft Trump vooralsnog een ruzie, die al op straat wordt uitgevochten.

Amerika heeft eigenlijk alleen maar de EU en de lidstaten (en dan nog maar ten dele) als bondgenoten in de wereld, maar dat ontgaat Trump ten enenmale. Dat stel watjes-landen wekt zijn minachting op.

 

In het westen, waar wij deel van uitmaken, worden feiten en argumenten beschouwd als zachte mineralen van het verleden. Persoonlijke percepties en eindeloze onbeargumenteerde meningen en kretologie vieren hoogtij. Minderheden hebben het voor het zeggen en zetten de toon. Soms terecht, maar op een verongelijkte toon en heel vaak met voorbijgaan aan patronen en culturen die diepe wortels hebben. Maar het vak geschiedenis is natuurlijk de beschimmelde hobby van een wankelmoedige, verder vriendelijke historicus. Nee, de toekomst daar ligt het gelijk van die minderheid, die omdat zij de Verlichting en haar principes overboord kiepert, de verstgaande les van het Verlichtingskind, zijnde de verwetenschappelijking in de steek laat en daarmee de wet dat de toekomst volslagen ongewis is terzijde gooit. We hebben onze kinderen verteld dat aan hen de toekomst is. Nu die grijpen ze ook. Zonder een greintje ontzag of besef dat ethiek helaas niet ’s mensen grootste verworvenheid is en we daarom menimmaal onbeholpen presteerden.

Rede en rationaliteit maken plaats voor Zeveren en Zelfzucht.

Interessante artikelen

De Tweede Wet van de Thermodynamica zegt, dat bij elke overgang van energie van de ene vorm in een andere vorm nuttige energie verloren gaat. Anders gezegd die overgang verloopt niet 100% effectief.


Zo heette dit vroeger ter verdediging van ongevraagde informatie. Tegenwoordig worden we vergeven van reclame in woord en beeld. Zelfs de beste of spannendste tv-uitzendingen worden onderbroken. Op de


De situatie
Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan ontwikkelingshulp. Als dit geschiedt omdat we mensen willen helpen in armlastige landen kan niemand die anderen het recht geeft op een menswaardig