Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Voor de zoveelste keer (7 maal) in twee weken opent mijn NRC met een voorpagina-artikel gewijd aan Trump of Amerika. Ik word er eerlijk gezegd een beetje moe van. Op tv is het niet anders. Enerzijds verklaren we die president tot een losgeslagen voetzoeker, anderzijds krijgt hij elke dag aandacht. Is dat hulpeloze nieuwsselectie of is dat terecht want Amerika rules the waves.

Ik denk dat heel binnenkort zal blijken dat de rest van de wereld minder hijgerig is.

In Amerika beginnen de protesten al dagelijkse vormen aan te nemen. Nu weer over die immigratiekwestie.

Feit is: uit een aantal Midden-Oosten landen worden mensen zwaar gescreend of tegengehouden. Behalve uit twee landen waar Trump zelf belangen heeft. Een voorbeeld van alternatieve feiten.

Law? Hoe spel je dat?

Ome Trump heeft een houding van: ik ben de baas en dat betekent dat iedereen naar mij moet luisteren. Maar zo werkt het niet. Om te beginnen niet in de rest van de wereld. Maar ook niet in Amerika zelf. Republikeinen beginnen nu te beseffen dat zij ook als voetveeg en stemvee worden behandeld. Democraten weten de rechtstaat aangevallen en zichzelf tot opponenten verklaard of tot domkoppen. De democratie in Amerika is onderhevig aan het binaire stelsel. 0 of 1. Meer smaken zijn er niet. In dit geval is het nul geworden. Zelfs the law verliest. Kortom Trump is in elke betekenis van dit woord een outlaw.

Importtax moet welvaart brengen

Ik ben geneigd te zeggen dat landen hem moeten bombarderen met feiten. Totdat hij er gek van wordt. Feiten zijn manipuleerbaar. De logica als basis voor argumenten is met één veeg van tafel. Ik denk dat hij teveel naar House of Cards heeft gekeken. Macht is geld. En geld is macht.

In dat tv-programma worden alle stemmen voortdurend gekocht met geld. Trump is niet anders gewend. Met geld koop je alles en met geld kun je verleiden zowel als chanteren. De man weet niet anders en kan niet anders. “De Mexicanen zullen zelf voor die muur betalen.” Lachen geblazen. O, ja zei de Mexicaanse regering, importheffingen zullen juist de Amerikanen treffen.”

Trump veracht de rest van de wereld. Amerika is great, Amerika is machtig. De prijs zal worden betaald door de mensen die op hem stemden. Trump is gewend dat mensen te koop zijn met geld. Voorshands koopt hij ze met beloftes en een welvaartsverbetering. Maar dat nu juist kost geld. Wat hij niet heeft, zonder de rest van de wereld te belasten.

Amerika zal falen omdat het slechts green bucks voor ogen heeft. The United States of Dollars. Dat betekent immers dat de rest van de wereld weer tot het slavendom wordt verklaard. U zult werken zodat ik geld aan u verdien.

The declaration of independence zal zich 180 graden omdraaien. Binnen niet al te lange tijd zal het heten: The independence of declaration. Trump verklaart ons voor nitwits, slapjanussen en watjes.

US wordt USD: de united search for dollars.

Een beetje westerse wereld zet hem in de hoek. En zoniet, dan doet de rest van de wereld het wel. Maar die zal dan ook concluderen, dat wij niets meer voorstellen. We gaan het schip in als we niet een eigen koers varen. En Engeland? Dat wordt Mayday. Mayday.

Interessante artikelen

In ruil voor verzelfstandiging van de oostelijke provincie mag de regering in Kiev een wapenstilstand en mogelijk een status quo tegemoet zien. Gelijktijdig werd een eerste stap gezet naar meer samenw


Het duurde tot 2018 voordat er een tv=programmaserie geheel werd gewijd aan wat er zoal verdiend wordt. Wat mij trof, is dat we al decennia een duidelijk beeld hebben van lerarensalarissen, loddgieter