Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Tenzij er in de laatste week dramatische veranderingen komen stevent de verkiezingsuitkomst af op een informateurspartijtje eindeloos klaverjasssen met vijf deelnemers. Die dramatiek moet dan komen uit een onverwacht clusterende zwerm van de zwevende kiezers, waardoor één van de partijen anders dan de PVV 10 tot 15 zetels meer krijgt dan nu uit de marktonderzoeken blijkt. Houden we het nog even op de peilingvoorspellingen van nu, dan ontstaat het volgende beeld.

 

De PVV met circa 23 zetels wordt niet de grootste en aangezien geen van de andere politieke partijen met Wilders in een kabinet wil zitten, zal de formatieopdracht in eerste instantie bij de grootste partij komen. Dat zou dan de VVD zijn. Daar de SP bij herhaling heeft laten weten niet met de liberalen in de regering te willen zitten, zal de VVD met 25 zetels nog ten minste 50 bijkomende coalitiestoelen aan tafel moeten zien te krijgen.

Hiervoor komen in aanmerking CDA, Groen Links en D’66, die in sommige peilingen bijeen die 50 halen. Wordt dat evenwel minder dan zal er gedoogsteun bij moeten komen en dat maakt een vierpartijenkabinet met zijlijners wel erg wankel. De PvdA kan erbij, maar dat is om twee redenen twijfelachtig. Een vijfpartijenkabinet valt niet uit te sluiten, maar dat zal veel kiezers aanleiding geven om te concluderen dat er van hun keuze plus gewenste uitvoering weinig terecht zal komen. Teleurstelling en gevoel van hopeloosheid zal het gevolg zijn. Toenemende afkeer van de politiek kan diezelfde politiek eigenlijk niet aan. Nederland en Nederlands beleid fragmenteert dan in hoge mate en noodzakelijke ingrepen in zware dossiers vervallen tot een sneu handjeklap. In sommige peilingen haalt de PvdA zelfs nog geen tien zetels en dan zal de partij als zesde van het span eerder geneigd zijn te buigen, het hoogste podium te verlaten en maar voor de oppositie te kiezen. Die teruggang zal daarbij ook nog de PvdA op grote beroering komen te staan en geen betrouwbare eenheid laten zien.

 

Zonder de VVD wordt het er niet veel anders op. De SP wil dan wel meeregeren, maar er zijn onafwendbaar voor een in zetels geteld stevig kabinet hoe dan ook 5 partijen nodig. De PvdA als een kleiner broertje van de SP daarin is vervolgens niet zonder risico als het om stabiliteit gaat.

 

Wat zijn de conclusies?

  1. Als die dramatische uitschieter van de zwevende kiezers werkelijkheid wordt, kunnen we peilingen voortaan bij het oud vuil zetten.
  2. De PvdA zou bij minder dan tien zetels van het toneel verdwijnen. De samengang met VVD nu heeft deze arbeiderspartij nog verder vervreemdt van haar traditionele achterban en een fusie met of opgaan in de SP lijkt voor de hand te gaan liggen. Ik zie dit nog niet gebeuren, maar toch.
  3. De PVV veroorzaakt een fragmentatie van de Nederlandse politiek, waarbij eerst de zuilen verdwenen en nu een zekere samenhang door de zachte grenzen tussen de diverse groeperingen op haar beurt teloorgaat. Politieke polarisatie tussen bijvoorbeeld SP en VVD zal groeien.
  4. Het betekent dat Nederland op het internationale toneel, te beginnen met de EU, nauwelijks meer een vuist kan maken en veroordeeld wordt tot een gewillig betalende meeloper. Een soort Liechtenstein aan de Maas.
  5. Binnen die fragmentatie met zijn kieren zullen andere groeperingen zich nestelen, waarbij er vooral ook zeker lokaal ruimte ontstaat voor allochtone partijen.
  6. Het Wilhelmus, dat zo wordt gepropageerd als verenigingslied voor een land van normen en waarden door het CDA, wordt alleen nog maar in Wassenaar en Putten gezongen en sommige Spaanse oorden waar gepensooneerde Nederlanders vertoeven.
  7. En tot slot acht ik een zakenkabinet, waarin echte kenners en daadkrachtige leiders zitting nemen en worden afgerekend op resultaten, een oplossing. Niet alleen voor deze vier jaar, maar als een structurele transformatie in tijden waarin de vertegenwoordigende politiek aan het einde van zijn Latijn is.              Zo’n regering zal zijn informatie stoelen op het herwinnen van het burgervertrouwen en als pijlers en toetsstenen tegelijk een vijfsterrenbeleid invoeren voor communicatie, waarbij de informatie moet voldoen aan begrijpelijkheid (in taalkundige zin), aan feitelijkheid conform de werkelijkheid, aan verifieerbaarheid van die feitelijkheid, aan waarachtigheid als combinatie van kennis, logica en bestendige lijnen naar de toekomst en ten leste aan tijdigheid.  Ga maar bij uzelf na: u zit niet te wachten op een ontijdige en onbegrijpelijke hoeveelheid boodschappen, niet op voorstellen en mededelingen die niet overeenkomen met de feiten en de realiteit. Die kennis en logica staan in voor volledigheid, want meer dan we weten of menen te kennen op basis van goed beargumenteerde argumenten, kunnen we niet.We maken een overgang van het verlichtingstijdperk als ruimtegeving aan wetenschap die in hoge mate vanuit de theorie naar menselijke zaken kijkt naar verlichting vanuit de praktijk, die uiteraard die verlichting ook integer toepast tot het welbevinden van mensen.

Interessante artikelen

Alles wat zijn grens opzoekt, gaat in zijn tegendeel verkeren. Het is naar mijn mening een soort wetmatigheid. Onderstaand geef ik aan hoe dit werkt aan de hand van de ISIS en Boko Harum ideologieën.


In het dagelijkse gebruik wordt ook door politici en journalisten soms verwarrend over Europa gesproken of geschreven als men de EU bedoeld en andersom. Begrijpelijk, zo gaat dit als termen elkaar lij


Alom barstte de kritiek los op het falende Nederlandse elftal na de smadelijke 2-0 nederlaag tegen de IJslanders. De kritiek culmineerde in het onverholen persadvies aan trainer Hiddink om op te stapp