Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Turkse president noemt Nederland in het conflict rond ministers die hier een campagnebijeenkomst wilden houden nazistisch en fascistisch. Er zijn nauwelijks termen mogelijk, die meer beledigend zijn. Nazistisch als adjectief slaat al helemaal nergens op, maar fascisme is minstens zo belachelijk als typering van de Nederlandse aard of nationaal gedrag.

Ik heb op deze plek wel eens eerder gewezen op het zeer verwerpelijke gebruik van woorden, die nergens op slaan en vooral ook aangeven, dat de gebruiker niet weet waarover hij praat. De krachttermen worden slechts gebruikt om iemand zwart te maken naar een achterban die verder geen afweging maakt of een woordenboek heeft. Maar ze blijven bij veel Turken wel hangen. Het was immers hun president die de waarheid sprak.

Fascisme betekent achtereenvolgens een houding van ultranationalisme, corporatisme en autoritarisme. In een land waar cabaretiers regeringsleiders en zelfs de koning mogen beschimpen of belachelijk maken is in geen enkel opzicht sprake van autoritarisme. Verregaande samenwerking tussen corporaties waarbij andere groeperingen worden weggedrukt is evenmin aan de orde. En dan ultranationalisme. Er is nauwelijks een land aan te wijzen waar de houding tegenover de eigen identiteit, de nationale trots, de vlag, het volkslied en het chauvinisme bijeen brokkeliger zijn dan in dit kikkerlandje.

Erdogan maakt zich belachelijk met deze woordkeuze en etikettering. Het is voor de eigen bühne. Fascisme gaat hand in hand met onderdrukking van volksdelen en marteling, met een gebrek aan vrijheden van meningsuiting en persvrijheid. Uitgerekend die kenmerken zijn van toepassing op het huidige beleid in Turkije met tienduizenden Turken die in de gevangenis zitten, met de kneveling van de pers of de afwijzing van Koerdische inwoners.

Laat de EU Erdogan wegkomen met deze typeringen van Nederland? Wordt er nu een front gevormd, dat Turkije en deze leider laat weten, dat hij zijn uitspraken moet intrekken en zijn excuses aanbieden en dat het anders over is met de EU-Turkse betrekkingen. Ik vrees van niet. Het zal eens te meer een reden zijn om naar de EU te kijken met kritische vraagogen in de trant van ‘wat heb ik aan dit bondgenootschap?’

De diplomatieke ruzie is meer dan diplomatiek. Het is een belediging van een heel volk. Wat tegelijk blijkt is dat een dubbel paspoort een onding is. Een deel van de Turkse Nederlanders is eerst Turks en dan pas Nederlands. Maar in welke opzicht als zij pro stemmen voor een referendum dat de autoriteitspositie versterkt van deze zwartmaker, inclusief de repressie van allerlei anders denkenden in eigen land? Dat iemand zijn afkomst niet verloochent, begrijp ik. Dat hij zijn geboorteland in ere houdt, zijn ouders of familie die daar nog wonen, dat allemaal zouden we zelf ook doen. Maar in welk opzicht zijn deze meer Turken dan Nederlanders dan Nederlands? Als het om bijstandsuitkeringen gaat, om betaalbare ziekenzorg of allerhande vergoedingen als het tegenzit? Als om de vrijheid van meningsuiting gaat, als zij het oneens zijn met hier geldende processen en normen en waarden zonder daarvan nadelige gevolgen te vinden? Hetzelfde geldt voor elke andere buitenlandse nationaliteitsbezitter.

Twee paspoorten kan niet. Een dubbele nationaliteit betekent ook een dubbele binding, met twee landen. Als die landen in moraal en ethiek uiteen gaan lopen, treedt er een gedwongen keuze op. Als straks Turken met Koerden in Turkije slaags raken zal dit zich ook naar Nederland, Duitsland, België en andere EU-landen verplaatsen. Hetzelfde geldt ook voor moslims die tegenover elkaar komen te staan in hun vaderland en hier ‘landgenoten’ hebben wonen. Het geldt voor veel meer landen met conflicten. Dus naarmate we meer buitenlanders binnenlaten zonder scherpe eisen te stellen aan hun loyaliteit aan Nederland, des te meer kans lopen we op de immigratie van onderlinge twistende partijen. Met mensen haalt elk land ook alle geschiedenis van die mensen in huis, ook als ze elkaar vanuit dit verleden verketteren of als een president in hun vaderland dit eist van zijn burgers elders, omdat hij ze blijft beschouwen als zijn burgers. We zeggen wel eens, dat iemand geen twee heren kan dienen. Zeker als die heren grotelijks van elkaar verschillen op principiële punten. Die tweepaspoortconstructie moet verdwijnen, zolang er nog geen mondiaal paspoort bestaat. Vrijheid van reizen is nog heel wat anders dan vrijheid van immigratie en we weten allemaal waarom de wereld die situatie nog niet heeft. Helaas, maar waar. De wereld kent heel wat problemen, maar die moeten we niet allemaal in Nederland willen verzamelen.

Interessante artikelen

Een tocht van zes etappes door de menselijke evolutie toont de weg door de eeuwen en werpt een licht op een mogelijke toekomst over de menselijke gerichtheid op energiezuinigheid.  (zie ook het schema


HBO- en WO-studenten komen van hun opleiding af met een fikse schuld, tenzij ouders kapitaalkrachtig genoeg zijn om het abonnement op onderwijs te betalen. Hoger onderwijs in Nederland is niet iets da