Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Geen extreme plannen of activiteiten zijn te verwachten van een kabinet dat uit vier of misschien wel vijf partijen zal moeten gaan bestaan. Zonder zich hiervan bewust te zijn heeft de stemmende bevolking hiervoor gekozen. Aan hele linkse plannen zal een regering met de VVD geen gehoor geven. Aan hele rechtse plannen zullen SP, D’66 of Groen Links geen behoefte hebben.

Alles bijeen zeggen de kiezers: rustig aan dan breekt het lijntje niet.

Een coalitie met het accent op links beleid, de zg Rode Hoed-constructie is mogelijk, maar dan moeten CDA en D’66 behoorlijk overhellen. Bovendien komen de vier hiervoor in aanmerking komende partijen (zonder VVD) slechts aan 68 zetels. CU en SGP toevoegen brengt de coalitie op liefst 6 partijen. Ik zie de PvdA hier niet aan meedoen die hangen nog knock-out in de hoek.

Arme PvdA hangt in de touwen

Elke politieke partij heeft wel eens een opdonder gehad. Maar bij de PvdA hoeft de boksarbiter niet eens tot tien te tellen. De partij van Asscher en Spekman lijkt in eerste aanleg gestraft voor regeren met de VVD, die ook aardig wat zetels verloor, maar niet zoveel en desondanks als grootste uit de bus kwam. Waarom liepen zoveel traditionele PvdA-ers massaal weg? Om te beginnen omdat ze al los zaten en naar het normen-en waardenverhaal van het CDA overstapten, de rationaliteit van D’66 omarmden en zeker naar bleek vooral ook de klimaatwaarschuwing van Groen Links ter harte namen. Voorts haalde ook Denk een aantal Turkse stemmers weg uit het PvdA-kamp. En stapten ‘arbeiders’ over naar de PVV uit ongenoegen over de knuffelhouding tegenover de vluchtelingen, zoals dit zien.

Zelf zie ik nog een andere oorzaak: Nederland heeft nauwelijks nog arbeiders die zich als zodanig willen zien benoemd. Zelfs in Rotterdam, een notoire arbeidersstad, waar de PvdA decennia lang een trouwe aanhang had, zonk de partij diep weg.

Nederland bestaat meer en meer uit ambtenaren, medisch- en verzorgend personeel, kantoor-witte-boorden-werkers, IT-ers en ZZP-ers. Die beschouwen zichzelf niet langer als arbeider. Ik vrees, dat deze oorzaak blijvend is. Dus of de PvdA verandert zijn naam, gaat samen met de SP of moet het over heel andere boeg gooien als het om maatschappelijke thema’s gaat.

Oppositie PVV als ervaringsdeskundige

Wilders haalt opgelucht adem. De grootste worden en volledig worden uitgesloten voordat de informateur zelfs maar achter zijn bureau heeft plaatsgenomen, is geen vrolijk vooruitzicht. De grootste oppositiepartij spelen is een veel betere positie. Naarmate Wilders in zijn volstrekte afwijzing van islam en islam-gelovigen wordt bewaarheid door onaangename ontwikkelingen die heel de EU raken kan hij dan alleen maar in aanhang en gelijk groeien. Goede mensen voor een dus onhaalbaar kabinet had hij toch al niet. Vandaar zijn verademing. Hij zal evenwel moet vrezen dat zijn bewaking onverminderd voort moet duren, hetgeen voor Nederland hoe dan ook een beschamende zaak is en in zeker opzicht zijn opstelling in de kaart speelt. Zo komen de letters PVV te staan voor: Persoonlijke Veiligheid Voorop.

Groen Links van crocus naar zomerbloeiers

Het jonge elan van partijvoorzitter en aanhang ontspruit door de niet te bekampen en te miskennen keuze om snel veel te doen voor milieu en tegen klimaatdreiging. Groen Links kan hier jaren mee vooruit, al was het maar omdat dit thema nog vijftig jaar meekan. Allereerst omdat de energietransitie het meest omvattende karwei is, dat we ooit kenden (technische omslag en mentaliteit) en vervolgens - niet te hopen - omdat we wellicht al voor een deel te laat zijn en dus van alles uit de kast moeten halen om delen van de wereld droog te houden of juist water te geven en we naar een totaal andere voedingscultuur moeten.

Hun voorstel om dat geld voor vergroening grotendeels ook te halen uit verzwaring van de autolasten is andermaal een blauwe plek voor de PvdA, omdat de sociale streving ‘voor het gewone volk ook een autootje’ uit midden de vorige eeuw op dit punt ook nog eens uit hun handen glipt.

Al met al moet bij een lange formatie het demissionaire kabinet nog een behoorlijke tijd door. Dat zal voor de zittende socialisten pijnbanken met zich meebrengen. Temeer daar er een paar fikse zaken hard op de regeringsdeur bonzen, zoals de Groningse aardbevingszaak, de zorg en de toenemende immigratie, want het gaat met Turkije, Libië en zo nog wat overvolle vluchtelingenstations allesbehalve de opluchtende kant op.

Interessante artikelen

Een groep supporters eist het vertrek van het bestuur na in hun ogen weer een pover resultaat. Zij hebben alle werkelijkheidszin verloren. het zal de harde kern wel zijn en anders de onsportieve kern.


Wat de ISlam is weten we. Een fanatieke uiting van islamieten om zich tegen het westen te keren en te proberen de orthodoxe groeperingen eerst en alle mohammedanen daarna op te roepen tot een strijd,