Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

“Geen Europeaan is waar ter wereld nog veilig” sprak Erdogan dreigend deze week. Is de man gek of is het een uitgekiende strategie om de EU te provoceren? Een paar voor mij onbegrijpelijk naïeve politici in Nederland vroegen zich af wat hij daarmee bedoelde. Hallo?! Er zit geen woord Spaans bij, dus het betekent gewoon vertaald uit het Turks in acht woorden, dat Erdogan zijn volgers opzet om gewelddadig in opstand te komen als Turken ergens worden gekleineerd of gediscrimineerd. Het is een dreigement IS waardig.

Een adequate reactie van diezelfde EU zou zijn geweest: “Dit dreigement doet alle deuren dicht.” In het Turks: u kunt het schudden als potentieel EU-lid, als vakantieoord en als leverancier van goederen en ook als charlatan-sultan.

De EU kan dit niet vanwege die eeuwige verzuchting van de zg handelsbelangen. O ja, is er niet voldoende wereld over om commercie mee te bedrijven? Zonder die handelsbelangen zouden we al met de halve wereld of meer geen zaken meer doen. (Een leuke contradictio in termininis eigenlijk).  Handel is funest voor een rechte rug. De EU kan dit verder ook niet, omdat er veel landgenoten aldaar verblijven. Terugtrekken allemaal, waartegenover natuurlijk een verwijdering van alle Turken aan deze kant van het conflict staat. Een vredige uitruil. Dit land en deze leider zijn volslagen onbetrouwbaar en verachten het westen, onder andere vanwege onze slapheid. En dan is er nog die vluchtelingendeal. Zo raken we aan elkaar verbonden zonder het te willen. Behalve in de volstrekte neutraliteit van logica en afspraken die staan als een huis, omdat ze gebouwd zijn op waarachtigheid, eerlijkheid en een man een man een woord een woord, zouden we verbindingen moeten aangaan. Vrouwen kunnen ook constateren, dat er blijkbaar geen kerels meer zijn van een ouderwetse kwaliteit. Ik geef het toe, een terechte conclusie.

Heel veel Turken, aldaar en alhier, zzouden zich zeer moeten verontrusten over de koers van het land, maar tja, wie van zich laat horen in verzet, weet zich morgen gehuisvest in een gevangenis. Waar doet dit toch aan denken?

Binnen de EU hebben we ook weer een kwestie van schrikbarende orde. Dijsselbloem geeft een interview aan een Duitse krant. Wat zegt hij: Als je je geld verbrast met drank en vrouwen moet je niet rekenen op geld uit de bijstand als je blut bent.” Het past bij een protestant. “je eigen feest betalen en niet op een ander verhalen.” Spanje, Italië en Portugal schieten uit hun kippenhokken alsof er een drie vossen zijn binnengekomen. Als iemand zich zo aangesproken voelt, moet er iets van herkenning zijn. Anders zou de houding zijn: wij herkennen ons hier niet in. Niet reageren, Lena.

Hun eis is, dat Dijsselbloem op staande voet weg moet. En daar komt-ie: zijn uitspraken zijn fascistisch, racistisch en seksistisch. Heeft elke intellecuteel met een belangenprogramma van hier tot Andromeda hetzelfde dunste woordenboek der politiek op zijn zwarte nachtkastje liggen? Bij gebrek aan argumenten te raadplegen op zoek naar bikans de zwaarste zwartmakerijen.

Wat hieruit andermaal blijkt is de cultuurafstand tussen Noord-Europa en Zuid-Europa. Vergeet niet, de landen die het zwaarst door de crisis werden getroffen waren Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en Ierland. Geen van alle protestant, als u voelt wat ik bedoel.

Een werkelijke scheiding van kern en staat zou de EU onmiddellijk decimeren.

Ten derde een positief bericht. VVD en PVV gaan niet samen. CDA, D’66, Groenlinks en de PVV ook niet. Ruim een miljoen kiezers binnen de tweede grootste partij van ons land vinden zichzelf niet terug in een regering. Lange leve de coaliteitedemocratie. O nee, ik noemde het al een mikado-democratie. Deze partijen hebben stuk voor stuk de mond vol van waarden en normen. De PVV valt blijkbaar niet onder hun normstelsel. Tegelijk hebben deze partijen hun programma en de mond vol van: we moeten elkaar leren vertrouwen, naar elkaar luisteren, tot een eensgezinde samenleving komen, elkaar in onze waarden laten. De afweerhouding en dat programma-evangelie botsen. Nu eens kijken hoeveel afstand deze partijen vanuit deze opstelling ten opzichte van Erdogan nemen, die ons fascistisch, nazistisch en discriminatoir noemt. Dat is driemaal Wilders-waarde. Het klinkt bijna Zuid-Europees. Maar dan echt: we werken voor geen meter samen met deze neo-sultan. Verder overleg heeft geen zin. Ik moet het nog horen.

Ik zou zeggen: let op hun daden! Niet hun woorden, want woorden kunnen we allemaal in Van Dale of andere woordenboeken vinden. Wat mij met name boeit zijn de werkwoorden, zoals normeren, waarderen en uitsluiten.

Interessante artikelen

Als het gaat om het levenseinde vind ik ons taalgebruik onlogisch of in ieder geval op een vreemde manier inconsequent. Als iemand, doorgaans hoog bejaard, het moede hoofd neerlegt, de ogen sluit en w


Mijn vorige blog is meer dan ooit doorgemaild. Dank u wel. Zij ging over de bankierseed die alle bankmedewerkers nu moeten afleggen. Die eed is mooi, goed en nietszeggend. Het spijt mij. U kent de men


Zijn dit de drie www’s  van 2012? Meer zicht op de waarheid door de kracht van het mondiale communicatienetwerk. Wat of wie kan zich nog verschuilen?  Werkelijkheid, omdat de waarheid het goede en het