Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Gossiemijne, wat is die democratie toch ingewikkeld. Wij, democraten, achten dit politieke systeem het beste bestuursmodel of met meer realisme het minst slechte. Maar we maken er wel een allegaartje van.

In Frankrijk zijn er in twee rondes verkiezingen. Elke uitkomst heeft repercussies binnen de EU als geheel. Voor elke lidstaat is het afwachten geblazenilie, hoe dit familiellid zich gaat gedragen. Hetzelfde geldt voor de komende verkiezingen in Duitsland. Ook weer enigermate gezichtsbepalend voor verdere EU-ontwikkelingen. Zo kennen we al met al 27 bijstellingen. Ondertussen voegt Engelanad zich in de verkiezingsoptocht. Hoewel de Brexit al gaande is, zal een gegeven uitslag hoe dan ook de status van dit vertrek en de verdere onderhandelingen sterk beïnvloeden. Al was het maar omdat het United Kingdom minder united is dan nu nog lijkt.Zo willen de Schotten EU-lid blijven.

In Nederland kan een formatie van de nieuwe regering nog maanden op zich laten wachten. Hoezeer ook zware kwesties om een snelle en adequate aanpak schreeuwen, zoals de zorg, het onderwijs, de aardbevingen en de criminaliteit, een demissionair kabinet weet zijn handen gebonden als het om echte ingrepen gaat. Nu een doelmatige aanpak kan door de formatie-uitkomst teniet worden gedaan. Dus pappen en nathouden. Beleidsveranderingen van de ene maand op de andere creëren onrust en twijfel. Dus moddert Rutte c.s. door, totdat er echt een nieuwe ploeg het veld inkomt. Maar ja, die heeft natuurlijk inwerktijd nodig. En zo verliest hoognodig tempo het van hoognodige zorgvuldigheid. Hun probleem verheffen zij boven de landsproblemen. Dat is op zich al geen blijk dat het volk dienen!!!

In Turkije is democratisch gestemd, maar waarnemers wijzen nu al op gefoemel met de verplichte stempeling van biljetten. Ik vraag me voorts af of die tienduizenden opgepakte functionarissen en gewone burgers hun stem wel hebben mogen uitbrengen. Scheelt toch een slok op een nee-borrel van bijna 100.000 stemmers.

In de EU-regering is van democratie en rechtstreekse verkiezingen geen sprake en worden we op het hoogste niveau door de zittende magistratuur en het heersende systeem buiten de eignelijk bedoelde invloed gehouden.

Geen wonder dat dit soort politieke systemen de minste slechte wordt genoemd. Kun je nagaan wat zich elders afspeelt.

De belangrijkse constatering, zo komt het mij voor, is dat in meer of minder democratisch geregeerde landen de welvaart en de vrijheden van de burgers hoger en groter zijn dan in landen zonder dit bestuurssysteem.

Of het wonder van computer en het digitalisme ooit zal leiden tot een snelle stemming of peiling van de volksmening over onderwerpen die er per keer toedoen en die land en burgerij raken, weet ik niet. Hebben we die mogelijkheid in zicht, zitten we weer opgezadeld met hacking als verstoorder van de uitslagen uit welke wereldhoek ook.. Het schiet niet op. Hierdoor moeten wij het nog steeds met papier bijven doen, zo lijkt het.

Maar mischien lossen we dit wel op met toekomstige technologie, als robots hun stemrecht opeisen. Dat wordt oppassen geblazen. Bijvoorbeeld als het om arbeidsvoorwaarden gaat. Voordat we het weten stemmen zij zichzelf weg als geschikt voor saai werk en zetten ze mensen op die werkplekken.

Zo ontwaren wij een zeer gevarieerde wereld als het om besturen gaat. In het Midden-Oosten strijden partijen al een kleine 1400 jaar over wie de meeste stemmen kreeg ter opvolging van de profeet Mohammed als kalief. Het gaat in dit geval om een neef of een oom uit de familie. Zouden moslims niet eens een informateur en formateur kunnen instellen? In Noord-Korea heerst een volslagen introvert systeem, dat zo in zichzelf is gekeerd dat het erop lijkt alsof leiding en leger samen één stem hebben en het volk die andere x-miljoen stemmen, waarmee laatstgenoemde stemgerechtigden desondanks in de minderheid zijn. Het is het zogenaamde Musketiersmodel: één voor allen, allen voor één.

In Amerika hebben ze voor mij nog het meest vreemde systeem. Daar zijn twee groepen. Republikeinen en Democraten. Een republiek is het al en een democratie ook. Dus die twee partijen kunen ze daar opheffen. Het volk als eenheid. Maar nee hoor. Kiezen ze de voorman van een eenpartijstelsel, sorry ik bedoel eenpersoonstelsel. Dit is de meest verregaande democratie ter wereld. De absolute minderheid heeft het voor het zeggen. Een heel andere uitleg van het woord eenheid. Een uniek model; een republikeins-democratische solocratie.

Zo zien we maar weer. Zoveel zinnen, zoveel smaken. De wereld is als een keuken. Je kookt met wat je in huis hebt. Het enige dat nooit voorhanden is, is eenheidsworst.

Interessante artikelen

Dat de EU verre van een eenheid is, wisten we al. Engeland wil uit de Unie. In sommige landen heeft men sterke twijfels over het lidmaatschap, zoals Polen. Andere landen negeren centrale afspraken ove


 

Voetbalinnovatie

 

Vlak voor de wedstrijd

 

De trainer: mannen we moeten vandaag echt punten pakken. Dus vol ertegenaan.

Doen we, trainer.

Maar stel we hebben pech. Door twee onnodige, domme