Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ben ik voor of tegen de EU? Ik ben voor als het gaat om afspraken, die voorkomen dat men slaags raakt. In die bedoeling toont de EU al 75 jaar dat het ideaal van de ‘oprichters’ succesvol is. Als hiervoor mede nodig is dat landen grenzen zo laag mogelijk houden met een behoorlijk vrij verkeer van goederen, diensten en personen, dan stem ik ook in. Maar de crux zit ‘m in dat woord ‘behoorlijk’.

Vrij verkeer van goederen betekent voor mij niet dat transporten ongehinderd grenzen moeten kunnen passeren. Hoe controleren we op smokkelwaar, illegaal personenvervoer en mensenhandel? Eenzelfde bedenking geldt personenverkeer. Visumvrij reizen lijkt mij heerlijk, maar dat betekent niet dat iedereen dan ook tegelijk naar andere landen kan afreizen om daar vervolgens permanent te blijven. Het heeft immers als consequentie, dat door de welvaartsverschillen en alles wat daarmee samenhangt, steeds vaker mensen de betere landen zullen verkiezen. Dat is menselijkerwijze gezien heel begrijpelijk, maar het zorgt voor een verstorende competitie als het gaat om werk en inkomen tussen de nieuwkomers en de bestaande bevolking. Een dergelijk va et viens vergt een geleidelijkheid die zich uitstrekt over enige eeuwen en dan nog vooropgesteld dat alles ongeveer zo doorgaat als het nu verloopt zonder grote terugslagen.

Neem de pensioensituatie als voorbeeld. Nederland heeft een algemeen erkend hoog kwalitatief pensioenstelsel van particulier opgebouwde pensioenen en het allemansstaatspensioen. Dit is allesbehalve een eenvoudig stelsel en vergt grote onderlinge solidariteit. In menige EU-lidstaat is sprake van een miserabele pensioenvoorziening en daarmee van grote verschillen. Om werkelijk vrij personenverkeer toe te staan en tevens een vrije verblijfskeuze zouden die pensioenstelsels moeten worden gelijkgetrokken. Maar dat vergt een egalisatie op het niveau van een hogere kwaliteit, niet op een lagere. Ik zie op dit vlak Nederlanders niet solidair worden met bijvoorbeeld de Grieken, de Bulgaren of de Roemenen. En ik zie die landen niet hun economische welvaart snel verhogen en de burgerbelastingen om in de pensioenkosten te voorzien. Ik laat de verschillen in pensioneringsleeftijden nog buiten beschouwing. Daarbij komt dat diverse EU-landen wel een pensioenleeftijd hebben, maar omdat die pensioenen schamel zijn wordt in veel gevallen toch gewoon doorgewerkt tot op hoge leeftijd voor zover dit kan.

De EU zou zich eens, maar dan heel nauw omschreven, moeten bezinnen op die onderwerpen die vrijheid en vrede verenigen en die door iedereen worden gedeeld en op die zaken waar soevereiniteit gewenst is en verwatering van bestaande kwaliteiten wordt voorkomen. Voor wat er nodig is om in welk opzicht dan ook hogere kwaliteiten te bereiken, kunnen landen zonder mankeren bij elkaar in de keuken kijken. Het is dan een kwestie van stap voor stap aan vergelijkbare of noodzakelijke voorwaarden te gaan voldoen. Uit vrije wil en rekeninghoudend met de nationale cultuur en tempobereidheid.

Elke andere aanpak heeft funeste gevolgen en doet het gemiddelde verslechteren. Die verslechtering daalt eerst en vooral neer op de lagere, minder bedeelde sociale klasse. En dan niet gek opkijken als er populisme ontstaat met uitwassen die vallen onder termen die we liever helemaal niet horen.

Interessante artikelen

Onze fantastische hersenen

Deze kop is ontleend aan de titel van een uitgave uit de reeks Wetenschap in beeld. Ik trof hierin een schat aan wetenswaardigheden. Eén artikel sprong daar voor mij bovenu


Burka- en nikabdragers claimen de vrijheid in het openbaar de kleding te dragen die zij willen. Dat betekent dat zij anderen de vrijheid ontzeggen om in meerderheid (democratie) te bepalen waar wetten