Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Mentale verkrachting mag blijkbaar. In Buitenhof was een onderwerp gewijd aan de oproep die een journaliste deed aan adverteerders bij Geen Stijl om eens goedte kijken naast welke teksten zij hun reclameboodschap uitdroegen. Die teksten zijn sterk sexistisch en riepen op tot reactie van kijkers/lezers om naar die journaliste toe te reagen.

Die reacties waren onverholen vulgair en seksueel intimiderend. Zelfs zo erg dat het de presentatrice van Buitenhof niet was toegestaan deze te citeren op het uitzendtijdstip van zondag 12 uur, zoals zij zelf aangaf.

Minister Bussemaker, die o.a aan het debat deelnam, verdedigde zich door alsmaar te herhalen, dat zij telkens stappen zet om dit machogedrag terug te dringen en van alles eraan deed, maar dat zij ook als minister haar grenzen heeft. Wat de minister niet tot zich door liet dringen is het feit, dat die stappen blijkbaar niet helpen, want de schunnigheid van dergelijke oproepen en reacties neemt toe. Wat derhalve ook niet ter sprake kwam, is hoe we aan deze tendens paal en perk moeten stellen door concrete verboden of justitiële veroordelingen.

Zij riep daarom ook de hulp in van burgerinitiatieven. Als de idioten zich hier iets van aantrekken. Het stimuleert hen eerder.

Ik hoorde vrijwel geen concrete voorstellen om deze gang van zaken snel een halt toe te roepen.

Waartoe niet werd geconcludeer werd, is dat dergelijke uitingen de beschaving voorbij zijn. Ze vormen een argument voor andere buitenlandse  groeperingen en volkeren om te wijzen op zogenaamde vrijheden in Nederland die elk fatsoen te buiten gaan.Vrijheid van mening wordt dan een 

In een zichzelf respecterend land dat impliciet ook zijn vrouwen respecteert, horen die verbale en digitale verkrachtingsteksten niet thuis. Wat ook niet werd vastgesteld, is dat het hier om mentale verkrachtingen gaat en op een flagrante inbreuk op iemands recht verschoond te blijven van dergelijke - ook nog eens openbare -, misselijke en denigrerende uitingen. Wat evenmin werd geconstateerd was dat de schrijvers van deze wanteksten geestelijk gestoord moeten zijn. Een normaal en fatsoenlijk mens zal vrouwen zo immers toch nooit toeschrijven.

Oproepen tot haat en geweld mag niet volgens de wet. Wel als de gewraakte teksten niet worden gezien als een oproep van die strekking en inhoud, dan verliest het OM in mijn ogen alle achting. Ik zou als minister erop aandringen bij mijn collega van Justitie om tot de laatste schrijver deze vernederaars op te sporen en voor het gerecht brengen. Ik zou studentenverenigingen –die kwamen in het programma ook nog voorbij – waar dit gedrag nog heerst, opheffen en als het aanhoudt de betreffende universiteit sluiten of de docenten aansporen studenten van de foute vereniging uit de collegebanken te weren.

Ik zou zeggen als mannen of de maatschappij in haar geheel op dit vlak niet meer voor vrouwen opkomen dan zijn ze geen samenleving meer waardig.

Gedragingen van het soort ‘de beschaving voorbij’ kunnen niet afdoende genoeg worden aangepakt zonder anders die beschaving voorgoed te verliezen.

Interessante artikelen

Groningen aardgas (3) : ideeën

 Er kan lang en breed over worden gesproken, maar de bevingen zijn niet af te wenden, hooguit de kracht en frequentie. Een plaatselijke productiedaling, noch een forse,


Een bliksemsnelle oprichting van een kalifaat en een geografisch en militair sterke expansie in korte tijd kunnen alleen op basis van al bestaande militaire krachten gedijen. Dus voormalige Syrische o


Er is geen kanaal om ongestoord informatie of een boodschap over te brengen.

 

Er is geen kanaal om subjectieve perceptie te omzeilen.

 

Er is geen kanaal dat de ontvanger waarheid garandeert.