Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Een land of leider kan weglopen van het klimaatakkoord maar niet van het klimaat. Aannemende dat Trump dit beaamt, betekent het vooral dat Amerika niet meedoet met de pogingen om wereldwijd tot overeenstemmking te komen dat er actie moet worden ondernomen tegen het broeikaseffect..

Je kunt op twee manieren de opwarming van het aardse klimaat met alle gevolgen van dien beooordelen. A: er is van opwarming geen sprake. B: we constateren wel opwarmingsverschijnselen, maar die zijn kosmisch van aard en niet te wijten aan menselijk gedrag.

A is heel eenvoudig te constateren. Als Trump dit ontkent, gooit hij de gehele wetenschap over boord. Dat zal hem in Amerika duur te staan komen. Het betekent een regelrechte confrontatie tussen wetenschap en politiek. In feite komt dit neer op een leider die kennis bij het oud vuil zet en dat kan alleen als jezelf geen kennis hebt dan wel een minimaal vermogen hierover te oordelen. Ik wens Amerika veel sterkte toe. Dat wil zeggen de intelligentia. Het land valt in vieren uiteen: de have and have nots en de knows and knows-not.

Is die kennis er bij Trump wel enigszins, dan zet hij deze in de hoek omdat het niet past bij zijn plannen om de Amerikaanse economie op te krikken of zichzelf. In dat geval verkondigt hij slechts een politiek standpunt. En ik zeg u voor zeker, mer politieke standpunten heeft klimaat of welk mensoverscchrijdend aards proces helemaal niets te maken.

Ameriaca first,. climate second is de denklijn van een idioot.

Komen we bij B. Trump geeft dan wel toe dat er iets opwarmt, maar wijt dit niet aan door mensen veroorzaakte uitstoot van CO2 en bijkomende emissies. Dat kan. Misschien zien we een samenloop van omstandigheden. De aarde-zon relatie bevindt zich in een opwarmingsperiode, zoals we die wel eerder zagen in de aardse geschiedenis, en valt samen met ons emissiegedrag, als een relatief geringe bijdrage daaraan.

Het vraagstuk wordt dan teruggebracht tot de vraag: zijn wij de druppel die de emmer doet overlopen of regeert de kosmische natuur?

Als louter verchuivingen in de natuurkrachten oorzaak zijn van opwarming, geldt hoe dan ook: wat kunnen wij er aan doen om ons te beschermen? In eerste aanleg, tweede en derde. Dat kan een aantal eeuwen duren of langer, maar dat het onze overleving bedreigt is een feit. Vooralsnog kunnen we dan alleen maar een eerste golf van maateregelen nemen. In de hoop dat dit helpt en zo niet, dan wordt het helemaal menens.

Als wij die druppel vormen, is de vraag of we door onze uitstootgedrag e.a. te wijzigen de opwaring kunnen tegenhouden dan wel vertragen? Dat antwoord kennen we niet. Dat moet nog blijken.

Voor die eerste golf van maatregelen hebben we maximaal behoefte aan wetenschap. Aan kennis wat te doen en hoe op de meest doelmatige wijze. Als we zelf medeschuldig zijn,hebben we veel wetenschap nodig om kennis hierover te verkrijgen dan wel onze hoe we zo doelmatig mogelijk kunnen handelen. In beide scenario’s is meer kennis een vereiste. Dus meer wetenschap. Als Trump de wetenschap kleineert dan wel in de hoek zet, ontneemt hij om te beginnen Amerika het eerste middel tot zinnige reactie. Dat gooit hij de dokter het ziekenhuis uit.

De man kan niet denken of hij neemt het risico om voorlopig niets te doen om op korte termijn enig succes te behalen met Amerikaans geld gericht beleid. Met welk doel? Naar ik vermoed om a) zelf rijker te worden, b) zijn eigen wankele financiële situatie te kunnen elimineren of c) zijn narcistische ego te doen zegevieren ten koste van de toekomst en het leven van velen. Dus hoe we het ook bekijken, hij is geen waardig leider van een land noch volk. Ik en de rest kan stikke is geen kennis, maar een opvoedings- en DNArelateerde houding met een hoog asociaal gehalte..

Het wordt tijd dat de Amerikaanse wetenschap van zich laat horen. Te beginnen met de psychiatrie.

Interessante artikelen

 In pakweg een halve eeuw verschuiven de accenten in het management zeven keer. De benaming die hoort bij de genealogie van managementvormen staat op de x-as. Op de y-as geef ik de belangrijkste bewee


Als we banken in de fout zien gaan zijn het zelden of nooit kleine voorvallen. Nu weer ING. Ze hebben na een zwaarwegende constatering en advisering zes jaar geleden het witwasproces nog jaren door la


De walgelijke beelden van voetbalaanhangers die een briefje van 5 euro verbrandden en geld op de straat gooiden om bedelvrouwen te vernederen zijn op zich erg genoeg. Maar wat als die flits van het an