Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Is May (en daarmee Engeland) aan het einde van haar Latijn?

Drie aanslagen in korte tijd. Goede raad is duur. Premier May reageerde met genoeg is genoeg. Dat lijkt de opmaat naar afdoende maatregelen. Maar welke?

Ook in Duitsland en Frankrijk wenste men een definitief halt toe te roepen aan aanslagen door zelfmoordterroristen en IS-fanatici, maar ook daar bleven afdoende maatregelen in nevelen gehuld.

Dat mag niet verwonderen. Totnutoe zijn overheden, noch beveiligingsdiensten of zelfs maar alle andere deskundigen en tientallen miljoenen burgers met een pasklare oplossing tegen de aanslagen gekomen. Is die er dan wel?

Wat ook aanslagplegers beweegt, één ding is duidelijk, zij haten westerlingen. In alle naakte neutraliteit kan dit als reden niet worden weggewoven. Westerse landen bombarderen hun steden en doden hun landgenoten. Het argument dat wij proberen een einde te maken aan hun geloofs- of burgeroorlogen wordt niet aanvaard. De strijdende moslims dan wel de staten daarachter hebben als standpunt: bemoei je met je eigen land, volk, problemen, religie of wat ook en laat ons onze eigen zaken uitknokken. Dat doen wij al.

Aan de onderlinge landenhaat in het Midden-Oosten ligt de geloofsdeling tussen sji’iten en soennieten ten grondslag. Al sinds de ruzie over de opvolging van de profeet Mohammed zo'n 1400 jaar geleden. Afgezien van landsgrenzen zijn de geloofsgrenzen tegelijk ook stamgrenzen. De regio is zo bezien in twee gefragmenteerde kampen verdeeld met verschillende soorten grenzen. Tegelijk is er nog een enorme tweespalt in de cultuur van die landen. Tegenover de moderniteit van pogingen tot democratie, van eigentiijdse wapens, vliegtuigen, auto’s en computertechnologie en eigentijdse genietingen staan de wortels van de antieke woestijncultuur. De landen aldaar kenden niet zoiets als een Verlichting, waardoor historische geloofsregels en –gebruiken nog volop gloriëren. Er speelt zich dus ook nog een strijd af tussen orthodox geloof en wetenschap met zijn moderne inzichten en in de ogen van fundamentele moslims verwerpelijke uitingen en mores, waarbij een deel van hun bevolking maar al te zeer van de moderen genietingen gebruik maakt.

Wat wil May nu doen? Er leven enige miljoenen moslims in Engeland, om bij dit land te blijven. 500 Meer in het oog lopende radicalen worden in de gaten gehouden. Enige duizenden potentiële radicalen zouden de veiligheidsdiensten ook onder een vergrootglas willen leggen, maar dat is gewoonweg niet doenbaar. Als die cultuurverschillen in het Midden-Oosten daar leiden tot de oorlogstaferelen zoals we die kennen, moeten May en andere EU-leiders accepteren dat die verschillen ook in hun eigen land voluit bestaan en mee-geëmigreerd zijn. Er is dus een cultuurclash tussen de eigen, van origine Engelse, bevolking en de nieuwkomers en een tweespalt tussen die nieuwkomers zelf. En die clash beperkt zich niet tot sociale zeden en gebruiken, maar zij is ook geestelijk van aard, tussen denkwijzen en moraliteit.

Zijn westerse landen met trainers, troepen en bommenwerpers daar aan het helpen louter vanuit vredesoverwegingen? Ik denk het niet. Want als je de een helpt, heb je onmiddellijk de ander als vijand. Dat schiet niet op. Het westen heeft ook nog eens grote economische en financiële belangen. Vooral betreffende olie en aardgas. Terwijl omgekeerd de zeer rijke bovenlaag uit al die landen door de globalisatie minstens zulke grote belangen (en bezittingen) hebben in dat verfoeide westen. Voeg daar Russische belangen aan toe, waarbij het westen zich op koude oorlogsvoet bevindt met Rusland en de opkomende macht en invloeden van China en er ontstaat een al ontvlamde cocktail met meer ingredienten dan welk glas groot is.

Het heeft er al met al veel van weg, dat het westen zich voor geen meter houdt aan de Gouden Regel: ‘Doe een ander niet aan wat je jezelf niet aangedaan wenst.’ De tegenstander volgt die wijsheid evenmin. De werkelijke wereld is eerder een afspiegeling van de regel ‘Doe een ander iets aan, voordat hij het jou aandoet.’

Het Midden-Oosten zijn eigen strijd laten uitknokken is een overweging. Die belandt evenwel onmiddellijk in de prullenbak. Als de verkeerde partij zegeviert –het fanatieke fundamentalisme- dan houden de gevechten niet op. Misschien bij de landgrenzen, voor zover die vaststaan en worden erkend in het Midden-Oosten nog wel, een soort gewapende vrede. Maar die geloofscultuuroorlog tussen moslims zal doorgaan waar ook maar ter wereld een flinke hoeveelheid moslims woont. We zien hiervan al voorbeelden in Azië.

May staat machteloos. En wij met haar. Ik vrees dat het radicalisme van een minderheid van de moslims om een radicale oplossing vraagt. Dat heet vuur met vuur bestrijden. Of zijn we daar eigenlijk al mee bezig? Niet dat het erg lijkt te slagen tot dusver. Zij overweegt aanpassing van het recht. Pittig. Dan lrijgen we ook nog eens onderling ruzie. Kan de formatie dit gelijk meenemen?

 

( Genoeg is genoeg. O ja? Haat heeft altijd honger. In mijn dromen krijg ik visoenen van een tweede vloed. De zondvloed was niet afdoende. Misschien de zonvloed wel. De opwarming van het klimaat zorgt hiervoor. Op veel plaatsen zal het water ons tot aan de lippen stijgen. We krijgen aan de ene kant minder land en aan de andere kant meer woestijn. Met kamelen als schepen der woestijn zijn de Arabieren al voorbereid. Met met onze tendens naar steeds meer bloot kunnen wij beter zwemmen. Mogen badmutsen welk achter het loket of bij de politie? Dordrecht heeft net al zijn dijken verbreed en verhoogd. Wat een visionairs daar. )

Interessante artikelen

Verkrachting is de ergste diefstal denkbaar: de onteigening van de vrije wil. Het is in zeker opzicht erger dan de dood. Hiervan is een slachtoffer zich een seconde na de daad niet meer bewust. Verkra