Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De manier waarop we de oorlogszuchtige taal tussen Noord-Korea en Amerika in het nieuws brengen heeft de toon van bakkeleiende kraamhouders op de markt in mijn beleving. We hebben het wel over twee landen met kernwapen. Wijst dit gebrek op ernst in de berichtgeving op ons ongeloof dat het zover zal komen? Zo van het waait wel weer over? Of dit soort gebral treffen we overal aan en blaffende honden bijten niet.

Voor mij geldt als extra bezorgdheid dat we geen duidelijk beeld hebben van de leiders beider landen. Past Trumps taal in de show voor zijn grote publiek en wordt er achter de schermen zeer behoedzaam geschaakt? Idem, is Kim Jong Un een oosterse farao die zijn burgers toont dat hij opkomt voor volk en vaderland, maar die in werkelijkheid slechts strategisch bezig is om in de wereld een positie te verwerven waarbij hij op gelijke wijze wordt behandeld als leiders van andere landen op het niveau van grootte en invloed.

Kim Jong Un en zijn regeringsvazallen houden er in navolging van zijn ouders een regime en landsbeleid op na dat Maoïstisch in het kwadraat is. Hij hanteert een granieten propaganda en heeft wel een heel uniform beleid. Trump daartegenover acteert alsof hij eigenlijk niemand nodig heeft en benoemt Amerika the greatest country in the world, waarmee hij automatisch zelf the greatest leider in de wereld is.

Politieke commentatoren en professorale analytici proberen duiding te geven aan dit gekrakeel der kemphanen. Maar met alle respect hun oordeel blijft gebaseerd op aannames, mogelijke motieven en vergelijkingen met voorgaande politieke schermutselingen. Om het in actuele hypetermen te zeggen, we weten niet hoe Trump en Jong Un in hun bubble leven

Wij leven letterlijk aan de andere kant van de wereld. Zover komen die raketten niet kan toch als reactie die koele berichtgeving niet verklaren. Alsof het daarmee in het ergste geval blijft bij slachtoffers aldaar. In de regio zogezegd. Het wordt straks nog een lastige keuze. Vangen we Noord-Koreaanse, Amerikaanse of Zuid-Koreaanse vluchtelingen op naast Syrische, Irakese, Afghaanse, Eritrese en zo nog wat verschoppelingen?

Worden wij als Navolid geacht ook Amerika bij te staan als het wordt aangevallen? Want dan is er geen positie aan de zijlijn. En blijft het bij een tweegevecht of worden China, Rusland, Japan en Zuid-Korea er ook bij betrokken? Bovendien denk ik, dat als Amerika zelfs maar in een beperkt –alhoewel met kernwapens – nucleair handjedrukken verzeild raakt, dat het voor Rusland een uitgelezen kans is heel Oekraïne opnieuw in te palmen alsmede en passant de Baltische staten. Ik zie Amerika nog niet vechten op drie fronten in het Midden-Oosten, in Azië en binnen de EU. En de Navo-EU op haar beurt nog niet aan ons Europese oostfront met gelijktijdige steun voor Amerika aan de andere kant van de wereld.

Vanuit dit perspectief kan er van een beperkt conflict in geen enkel opzicht sprake zijn. Trump streeft naar meer werkgelegenheid in de VS. Ik kan mij niet voorstellen, dat hij dit wil bewerkstelligen door een nucleair dartspel. Of het moet zijn dat hij de wederopbouw wel heel breed ziet. Van Kim Jong Un kan ik de beweegredenen niet inschatten. Hij zegt er ook niets over anders dan dat hij Amerika als bedreiging ziet.

Komend weekeinde begint het eredivisievoetbal weer. Dat wordt vast ook heel spannend.

Interessante artikelen

De evolutieleer maakt duidelijk, dat wie zich niet tijdig aanpast, ten onder gaat. Niet de sterkste overleven: de sauriërs! Niet per se de slimste overleven wel: kakkerlakken! Maar hetgeen door alle m


Wie zich naar behoren gedraagt en zich voegt naar de als democratische rechtstaat afgesproken wetten veroorzaakt voor de totale gemeenschap geen lasten. Wie zich misdraagt kost de gemeenschap geld. Wa


Het is augustus. De zwarte Piet discussie is weer terug. Je valt bijkans van je stoel. Wat nu weer? De VN is ook weer terug. Daarom. Een commissie was in ons land om de nodige punten door te nemen en