Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het valt op dat de daders van terroristische aanslagen vrijwel zonder uitzondering relatief jonge mannen zijn of zelfs jongens. Jeugdigheid troef. Waar er vrouwen in het geding zijn is dit niet anders met dit verschil dat hun aantal veel lager ligt. Waarom of waardoor komt jeugdige? Komt het omdat oudere mannen zeker in de bejaardencategorie fysiek onmachtig zijn of al zoveel ervaring met de wereld hebben dat zij de onzinnigheid van aanslagen na analyse en afweging hebben ingezien dan wel de beloning met 72 maagden nooit zullen kunnen consumeren? Ook oudere vrouwen wagen zich niet aan dit puberale en adolescente verzet, bijvoorbeeld omdat het in hun cultuur per definitie wordt beschouwd als mannenwerk?

Die jeugdigheid duidt op een fanatieke behoefte aan zelfvertoon in een wereld waar potentiële terroristen net als talloze anderen gewoon een nummer zijn. De positie van eerzame huisvader met een bescheiden bestaan net als talloze anderen aanvaarden zij niet. Ze willen zichzelf manifesteren, doen gelden, maar dan op het niveau van zelfopoffering dat die talloze andere moslims in de wereld een slag te ver gaat.

Als in hun hart, maar feitelijk natuurlijk in hun hoofd, die manifestatielibido opspeelt, hun vooruitzichten belabberd zijn en zij hun gevoeligheid voor glorie verzekerd weten door hemelse beloften van een haatpredikende imam als profeet, dan ontstaat een vruchtbare, onvolwassen akker voor haat- en opofferingszaad. Zouden wij hen van al die islam-componenten en cultuurinvloeden en sociale onvrede ontdoen, wat blijft er dan nog over aan mentale prikkelingen? Vinden we niets, dan ligt de oorzaak voor hun gedrag in een van deze factoren of een combinatie ervan. Maar dan blijven we zitten – als dit zo is – met de vraag waarom zovele islam-gelovigen die aandrang tot terreurmanifestaties en zelfdoding niet hebben.

Het is warempel niet voor het eerst dat we geweldsacties van jongeren moeten zien te duiden. Menig ervaren columnist of historicus wijst op de vergelijkende voorbeelden in het recente verleden (de vorige eeuw) van terreurgroepen met een andere signatuur en op de overeenkomsten en zeer betrekkelijke resultaten, behoudens de aanslag die we kennen als de Twin Tower-massamoord, onder de slachtoffers waarvan zich ook heel wat mohammedanen bevonden. Dat hoeft ons niet te verwonderen. Ook In het Nieuwe Testament wordt doden als totaalverbod opgevoerd, maar we weten allemaal dat dit grotelijks wordt overtreden. We kunnen het derhalve niet toewijzen aan een religie als zodanig. Ook ketters waren thuis in het uitroeien of gedachten daartoe.

Conclusies: dit gedrag is van alle tijden en alle culturen en alle volkeren of mensengroeperingen. Godsdiensten doen een poging mensen de andere kant op te laten denken en handelen, maar erg succesvol is die poging niet. Het zit meer in mannen dan in vrouwen en lijkt daarmee ook een biologische component van niet geringe invloed te hebben. Dit moet wel evolutionair worden uitgelegd, want anders is het een aantijging tegen al die godheden in de diverse geloven en dat is nu net, want de aanhangers hiervan niet onderschrijven. Dus is het menseigen en vooral ook maneigen.

Ik zou zeggen, beste biologen, psychologen en biochemici alsmede neurologen ga met kracht en verve op zoek naar die lichaamseigen stof of combinatie van materiële elementen die mensen aanzet tot deze manier van geweldsdenken en handelen.

Het intrigerende is dat we verwachten dat robots een zelfde gedrag zullen vertonen.Tenzij wij hen waterdicht programmeren zoals Isaac Asimov een voorzet deed in zijn boek I Robot. Vooralsnog bouwen we robots of vergelijkbare constructies die zelf kunnen parkeren, in de tuin gras maaien, eigenstandig foute virussen in ons lijf opsporen, maar helaas ook al drones die letterlijk op eigen vleugels vijanden (?) kunnen uitschakelen. Het lijkt een toekomstige reprise van de ‘geschiedenis herhaalt zich.’ Ofwel de mensheid heeft op dit punt nog niet veel bijgeleerd.

Ik hoop op één vondst en dat is dat de wetenschap en passant ook die 70 maagden al op dit ondermaanse weet te construeren. Anders blijft die idiotie jonge mannen verleiden en het paradijs een plek doen zijn waar u en ik ook niet willen vertoeven vanwege de nabijheid van al die teleurgestelde maagden. Die jongens halen het bovenmaanse niet. 

Interessante artikelen

Wat de opstelling morgen is, zeg ik niet. Wat het systeem is dat we gaan spelen, zeg ik ook niet. Alleen welk weer in morgen in Frankrijk verwacht. Dit zo ongeveer was het commentaar van trainer Dick


De uitzetting van mevrouw Boesma, FD-correspondente in Turlije had niets te maken met het benemen van persvrijheid. Jinek was allesbehalve objectief gisterenavond en twee gasten vlogen mee de bocht ui


Duitsland is in beroering door de verregaand beledigende teksten van een cabaretier aan het adres van de Turkse president Erdogan. U kunt deze dictator zo fout vinden als een demon, maar daar wil ik h